Kontakt

Investera i Råvaror

Råvarufond

Vad är en råvarufond?

En råvarufond är en fond som investerar i råvaror eller i bolag som producerar eller utvinner råvaror. Råvarufonder kan vara såväl passiva som aktiva, det vill säga antingen investera aktivt i råvaror eller råvarurelaterade bolag eller följa ett råvaruindex. Att inkludera en råvarufond i sin investeringsportfölj kan ha många fördelar. För att ge en introduktion till vilka alternativ man har som investerare, och hur det fungerar att investera i råvaror kommer följande frågor besvaras:

 • Vad är en råvara?
 • Varför investerar man i råvaror?
 • Hur kan man investera i råvaror?

Vad är en råvara?

En råvarufond investerar i olika typer av råvaror. En råvara är en tillgång som utvinns direkt ur naturen, till exempel trä, olja, kaffebönor och metaller. Det finns olika kategorier inom råvaror:

 • Mjuka råvaror (soft commodities, eller ”softs”) inkluderar råvaror som man odlar, till exempel kaffe, kakao, socker, majs, vete, och sojabönor.
 • Hårda råvaror, hard commodities är råvaror som man utvinner genom att gräva i marken, till exempel guld, silver, koppar, och lithium.
 • Energiråvaror är direkt relaterade till energi och inkluderar elektricitet, gas, kol och olja.

Investeringar i råvaror görs enklast via en råvarufond, som i sin tur investerar i bolag som ger exponering mot ovan områden.

Investera i råvarufonder
Investera i råvarufonder

Att investera i råvarufonder

​​Ett investerarvänligt sätt att få exponering mot råvarumarknaden är att investera i råvarufonder. När man investerar i en fond låter man en förvaltare allokera tillgångarna i fonden, och man slipper det aktiva arbetet med att hålla koll på marknaden. Detta är fördelaktigt om man på ett effektivt sätt vill inkludera råvaror i sin investeringsportfölj. Att investera i råvarufonder medför en förvaltningsavgift, så man bör alltid läsa fondfaktabladet innan man investerar.

​Inom kategorin råvarufonder kan man välja mellan daglighandlade fonder och börshandlade fonder (ETF:er). Skillnaden mellan dessa är att daglighandlade fonder är aktivt förvaltade, och handlas en gång per dag, medan börshandlade fonder är regelstyrda och kan köpas och säljas när som helst under börsens öppettider, precis som en aktie. Vad som är bästa råvarufond för en specifik investerare beror bland annat på riskvilja och önskad likviditet i fonden, börshandlade fonder erbjuder den billigaste och för många den mest effektiva exponeringen. Som investerare bör man också vara medveten om att bästa råvarufond nödvändigtvis inte är den med lägst avgift.

Hur kan man investera

Hur kan man investera i råvaror, och hur hittar man bästa råvarufonden?

Det finns olika sätt att investera i råvaror. Man kan investera i terminskontrakt, aktier, börshandlade fonder, daglighandlade fonder, eller direkt i den fysiska råvaran. En investerare som vill investera i guld eller i silver gör det enklast genom att investera i daglighandlade eller börshandlade fonder.

Ett populärt sätt att investera i råvaror är genom råvarufonder. Det finns två typer av fonder, aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder. När du investerar i en aktivt förvaltad råvarufond får du en portfölj som innehåller flera tillgångar exponerade mot råvaruindustrin, till exempel aktier eller börshandlade råvaror (ETCs). Fördelen med denna typ av fond är att en portföljförvaltare ansvarar för att övervaka fonden, att välja ut de bästa råvaruaktierna, etc. På så vis slipper investeraren håller koll på råvarumarknaden. Detta är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att inkludera råvaror i sin investeringsportfölj. Men då det ingår en förvaltningskostnad bör du alltid läsa igenom fondens informationsblad innan du väljer att investera.

Inom kategorin råvarufonder kan du välja mellan daglighandlade fonder och börshandlade fonder (ETFs).

Varför investera i råvaror med AuAg Fonder?
 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön ekonomi – trender som idag är högaktuella.
 • AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet.
 • AuAg Fonder förvaltar fonderna:
  • AuAg Silver Bullet som fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld.
  • AuAg Precious Green som investerar i fysiskt guld, bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, och bolag som utvecklar grön teknologi.
  • AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) som fokuserar på bolag som utvinner guld. Fonden är en ETF som erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. ETFen följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk.
Varför investerar

Varför investerar man i råvaror?

Genom att investera i råvaror får investeraren en riskspridning i portföljen då detta tillgångsslag har låg korrelation eller samvariation med den breda aktiemarknaden. En investeringsportfölj som består att flera okorrelerade tillgångar bidrar till en högre riskjusterad avkastning. Att investera i råvaror kan också vara ett bra skydd mot inflation då man historiskt kan se att råvarupriser ökar under perioder med hög inflation.

AuAg Graphic