Kontakt
sv

Investera i Koppar- & Koppargruvbolag

Översikt

Varför investera i koppar?

Det viktigaste:

  • ger exponering mot den gröna omställningen
  • avgörande i framställningen av produkter inom grön teknik
  • efterfrågan väntas öka de kommande åren.

Att investera i koppar är ett bra sätt att få exponering mot en metall som har betydande industriell användning och som är viktig i omställningen till en grön värld. En diversifierad exponering mot koppar ges genom att investeraren köper en fond som har fokus på bolag inom kopparutvinning.

Om koppar

Koppar som investering

​​Koppar (Cu i det periodiska systemet), är den metall som leder elektricitet näst bäst (efter silver). Eftersom koppar är billigare än silver används metallen främst när det krävs större volymer. Genom att investera i koppar får man exponering mot en metall som bidrar till den gröna omställningen.

Det sägs också att koppar har förmågan att förutsäga den allmänna hälsan hos världsekonomin, därav skapades uttrycket “Doctor Copper”. Generellt sett tyder stigande kopparpriser på en stark efterfrågan av koppar och därmed en växande global ekonomi.

Efterfrågan på koppar förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är elektrifieringen av vårt samhälle. Eftersom koppar används i till exempel kablar, elmotorer, batterier, elbilar och vindkraftverk kommer en ökad efterfrågan på dessa produkter att påverka metallpriset.

Koppar spelar också en avgörande roll för människans möjlighet att utforska rymden. På grund av sin goda förmåga att leda elektricitet och värme är koppar den tredje mest använda metallen i raketer. Till exempel skyddas raketmotorns insida av ett lager koppar – temperaturen i motorn kan nå nära 3 000 grader.

Pris

Kopparpris per Pound (lb) i US Dollar (USD)

Grafen nedan visar priset på ett pound (lb) koppar i US Dollar (USD). Ett pound är ca. 453,592 gram. Läs mer om kopparpriset här.

Grafen är från Tradingview.

Hur du investerar

Varför investera i koppar med AuAg Fonder?

AuAg Precious Green

Genom AuAg Precious Green får investeraren tillgång till en råvarufond som har som mål att investera i gruvbolag som utvinner metaller som är nödvändiga för den gröna omställningen, och som kombinerar detta med investeringar i bolag inom grön teknik. AuAg Precious Green investerar i koppar genom aktier i gruvbolag i kombination med bolag inom den gröna tekniksektorn samt ädelmetaller med fokus på guld.

AuAg Essential Metals

Genom AuAg Essential Metals får investeraren tillgång till en råvarufond med fokus på metallerna som kommer behövas i en högteknologisk och grön framtid. Fonden ger exponering mot en bred metallportfölj, både industri, och ny-teknik-metaller, och består av 25 likaviktade innehav.

Fördelar

Fördelar med att investera i koppar

Det finns flera fördelar med att investera i koppar, nedan listas ett urval av dessa.

  • Investeringen ger en exponering mot en råvara vilket medför diversifiering i portföljen.
  • Investeringen ger en möjlighet att profitera omställning till en grön värld, där efterfrågan av koppar förväntas öka i takt med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle.

FAQ

FAQ

1
Är det värt att investera i koppar?

Precis som flera andra råvaror så kan koppar vara en värdefull del av en diversifierad investeringsportfölj. Metallen har flera egenskaper som gör den attraktiv för investerare. Koppar är ett nyckelmaterial inom olika branscher, såsom bygg, elektronik och transport. Efterfrågan på koppar tenderar att öka när ekonomier växer och infrastrukturbehoven expanderar. Framförallt på grund av den ökande efterfrågan på grön teknologi, såsom elbilar och vindkraftverk, som kräver stora mängder koppar.

AuAg Graphic