Kontakt

Investera i Koppar

Koppar som investering

​Koppar (Cu i det periodiska systemet), är den metall som leder elektricitet näst bäst (efter silver). Eftersom koppar är billigare än silver används metallen främst när det krävs större volymer. Genom att investera i koppar får man exponering mot en metall som bidrar till den gröna omställningen

Efterfrågan på koppar förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är elektrifieringen av vårt samhälle. Eftersom koppar används i kablar, elmotorer, batterier, osv. kommer en ökad efterfrågan på dessa produkter påverka metallpriset.

Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att få en diversifiering av sin portfölj mot råvaror, samt om man inte vet vilka företag som kommer bygga de bästa produkterna av råvaran. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran kan man få en renare exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran. Att investera i koppar kan även vara ett bra komplement till att investera i ädelmetaller.

Investera i Koppar

Att investera i koppar är ett bra sätt att få exponering mot en metall som har betydande industriell användning och som är viktig i omställningen mot en grön värld. En diversifierad exponering mot koppar ges genom att investeraren köper en fond som har fokus på bolag inom kopparutvinning. Priset på dessa bolags aktier tenderar att samvariera med priset på metallen och bidrar utöver detta med utdelning, vilket inte hade erhållits vid en direkt investering i metallen. Vill man investera i koppar direkt kan man köpa derivat som följer priset på metallen.

Fördelar med att investera i Koppar

Det finns flera fördelar med att investera i en råvara som koppar, några av dessa är att en investerare får:

 • En exponering mot en råvara vilket medför diversifiering i portföljen.
 • Möjligheten att profitera omställning till en grön värld, där efterfrågan av koppar förväntas öka i takt med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle. Koppar är en kritisk metall i många gröntekniska produkter, t.ex. Elbilar och vindkraftverk.

​Hur kan man investera i koppar?

 • Aktier
  Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.
 • Fonder
  Investera i en råvarufond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond : Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond : En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Varför investera i koppar med AuAg Fonder?

AuAg Fonder förser investerare med en investering i koppar genom fonden: AuAg Precious Green. Fonden investerar i de mest lovande koppargruvbolagen baserat på en rigorös screeningprocess. Genom AuAg Fonder Precious Green får investeraren tillgång till en råvarufond som har som mål att investera i gruvbolag med fokus på gröntekniska metaller, och som kombinerar detta med investeringar i green tech bolag.

Kort om AuAg Fonder:
 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller men som även ger exponering mot basmetaller som koppar.
 • AuAg’s fonder ges investeraren en bred exponering mot bolag som utvinner metaller som är nödvändiga för den gröna omställningen.
 • AuAg’s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med i synnerhet aktier.
AuAg Graphic