Kontakt

Investera i Koppar

Översikt

Översikt

Att investera i koppar är ett bra sätt att få exponering mot en metall som har betydande industriell användning och som är viktig i omställningen mot en grön värld. En diversifierad exponering mot koppar ges genom att investeraren köper en fond som har fokus på bolag inom kopparutvinning.

Koppar investering

Koppar som investering

​Koppar (Cu i det periodiska systemet), är den metall som leder elektricitet näst bäst (efter silver). Eftersom koppar är billigare än silver används metallen främst när det krävs större volymer. Genom att investera i koppar får man exponering mot en metall som bidrar till den gröna omställningen

Efterfrågan på koppar förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är elektrifieringen av vårt samhälle. Eftersom koppar används i kablar, elmotorer, batterier, osv. kommer en ökad efterfrågan på dessa produkter påverka metallpriset.

Varför investera med AuAg Fonder
Varför investera med AuAg Fonder

Varför investera i Koppar med AuAg Fonder?

AuAg Fonder investerar i koppar med fonderna: AuAg Precious Green och AuAg Essential Metals. Fonderna investerar i de mest lovande koppargruvbolagen baserat på en rigorös screeningprocess.

Genom AuAg Precious Green får investeraren tillgång till en råvarufond som har som mål att investera i gruvbolag med fokus på gröntekniska metaller, och som kombinerar detta med investeringar i green tech bolag.

AuAg Essential Metals investerar i 25 olika gruvbolag med fokus på industrimetaller och metaller för grön teknik, t.ex. koppar, litium, och sällsynta jordnartsmetaller.

Hur kan man investera i Koppar?
  • Aktier: Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.
  • Fonder: Investera i en råvarufond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:
    • Daglighandlad Fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Investera i Koppar

Investera i Koppar

Priset på dessa bolags aktier tenderar att samvariera med priset på metallen och bidrar utöver detta med utdelning, vilket inte hade erhållits vid en direkt investering i metallen. Vill man investera i koppar direkt kan man köpa derivat som följer priset på metallen.

Fördelar

Fördelar med att investera i Koppar

Det finns flera fördelar med att investera i en råvara som koppar, några av dessa är att en investerare får:

  • En exponering mot en råvara vilket medför diversifiering i portföljen.
  • Möjligheten att profitera omställning till en grön värld, där efterfrågan av koppar förväntas öka i takt med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle. Koppar är en kritisk metall i många gröntekniska produkter, t.ex. Elbilar och vindkraftverk.
AuAg Graphic