Kontakt
sv

Hållbarhet
Vi behöver metallerna

AuAg Graphic
Vårt löfte

Påskyndar den gröna omställningen

Vi lovar att vi påskyndar den gröna omställningen och gör skillnad tillsammans. Vi främjar förändring där förändring är viktigast.

Vår syn
Vår syn

Vi behöver metallerna

Hållbarhet. "It's not about looking good, it's about doing good".

Gruvbolag har en central roll i världens omställning till en hållbarare framtid. Metallerna som utvinns av gruvbolagen är avgörande för att skapa morgondagens gröna teknik. Guld, silver, platina, palladium, koppar, litium och många fler metaller har breda industriella användningsområden och utgör centrala delar vid tillverkning av exempelvis elbilsbatterier, solceller, och datorer. Utan dessa metaller är det helt enkelt inte möjligt att nå världens gemensamma klimatmål.

AuAg är en del av den gröna omställningen genom att investera i noga utvalda bolag som är en del av lösningen. Genom att investera i bolagen som är "best-in-class", utesluta de som släpar efter, och premiera de som arbetar för att bli mer hållbara, kan vi skapa en ännu större nettoeffekt för världen.

Gruvbolag & hållbarhet

Kan gruvdrift vara hållbar?

Att skapa en ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser kommer att vara materialintensivt. Metall- och gruvsektorn kommer att vara central för att möjliggöra energiomställningen.

Idag arbetar världens gruvbolag för att nå FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDGs). De är också på väg att uppnå klimatmålen för 2030 och är i linje med Parisavtalets mål på "net-zero carbon" till 2050.

Gruvbolagen gör detta genom att ansluta till elnätet, installera soldrivna "microgrids", använda bränslecellsbilar och hjälpa lokala samhällen. De har också en helt moderniserad process för nedläggning och återställning av området kring gruvan.

De bästa gruvbolagen tar fram metaller på ett så ESG-vänligt sätt som möjligt, och det kommer att bli ännu bättre framåt.

Hur vi arbetar

Vår Process för Hållbarhet

Alla våra fonder klassas som artikel 8 (SFDR) gällande hållbarhet, där de viktigaste kriteriet är att främja förändring. Vi som investerare för en aktiv dialog med bolagen om hur hållbarhetsarbetet fortskrider och hur målen uppnås.

AuAg har en väldefinierad investeringsprocess för att säkerställa att bolagen i fondernas portföljer arbetar efter en tydlig hållbarhetsagenda. Genom ett strategiskt samarbete med Sustainalytics – en världsledande leverantör av ESG-data – kan vi säkerställa att kvaliteten på den data som ligger till grund för vår analys håller högsta standard.

I vår hållbarhetsanalys går vi igenom företagets hållbarhetsrapporter och granskar bland annat i vilken utsträckning de följer riktlinjer från globala initiativ inom området som UNPRI och UN Global Compact. Vi undersöker även hur väl de uppfyller FN:s mål för hållbar utveckling.

Analysen baseras på ett antal områden: styrelsens/ledningens kvalitet, styrelsens struktur, ägande och aktieägares rättigheter, ersättningar, revision och finansiell rapportering samt hantering av intressenter. Bolagens exponering mot materiella ESG-problem är också en del av bedömningen av hanterade och ohanterade risker.

Vi har beskrivit vår hållbarhetsinvesteringsprocess i vår Hållbarhetspolicy. Den kan hittas under "Dokument" på respektive fondsida.

Våra Partners

Vi samarbetar med de bästa

För att stödja oss i vår hållbarhetsinvesteringsprocess har vi noga valt ut samarbetspartners i världsklass. Dessa är:

  • Morningstar | Sustainalytics - En världsledande ESG-dataleverantör
  • Sanctify - Ett AI-drivet verktyg för ESG-analys
  • Datia - ESG-dataleverantör för SFDR-rapportering
  • Digbee - Hjälper gruvbolag med deras ESG-data
The Elements

It's the Elements

Det periodiska systemet är ett av de viktigaste framgångarna inom vetenskapen, och fångar essensen av kemi och fysik, medicin, geovetenskap och biologi.

1869 anses vara året då Dmitri Mendeleev upptäckte det periodiska systemet. 2019 var 150-årsdagen för det periodiska systemet och har utropats till det "Internationella året för det periodiska systemet (IYPT2019)" av FN:s generalförsamling och UNESCO.

Se markerade grundämnen för att lära dig mer!

1
H
2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
89-103
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Ti
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89-103
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
FI
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89
Ac
90
Th
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Li
Lithium

Lithium is a soft. silvery-white alkali metal, that have several important industrial uses. Today, most lithium is used to make lithium-ion batteries for electric cars and mobile devices.

Cu
Copper

Copper is used in building construction, power generation and transmission, electronic product manufacturing, and the production of industrial machinery and transportation vehicles.

Copper plays an important role in renewable energy systems such as solar and wind power.

Ag
Silver

Silver is essential in the production of both solar panels and electric vehicles (EV´s). Silver's conductivity and corrosion resistance make it necessary for conductors and electrodes; nearly every electrical connection in an EV uses silver.

In addition, silver will play a crucial part as 5G cellular networks are expanded. Semiconductor integrated circuits/chips, both within smartphones and vehicles, are used to process the frequencies 5G requires, and require silver to work.

Au
Gold

By far the most important industrial use for gold is in fabrication of corrosion-free electrical connectors in computers and other electrical devices such as mobile phones, television sets and GPS devices.

Pt
Platinum

The world’s platinum demand varies widely across many sectors. Most notably, platinum metal is used in autocatalysts and jewelry, as well as for medical and industrial purposes.

Platinum is also being used to develop new green hydrogen-powered technology. This technology plays a vital role in low carbon technologies that will enable the path to net zero targets globally.

Pd
Palladium

Palladium forms a crucial part of the catalytic converters that are affixed to all modern vehicles. Catalytic converters are responsible for transforming over 90 percent of all harmful gases emitted by engines into less harmful substances.

Palladium is also an essential part of hydrogen fuel cells, an emerging technology that can completely replace all fossil fuel-based vehicles and even usurp electric vehicles in terms of environmental sustainability.

Rh
Rhodium

Rhodium’s primary use is in catalytic converters of automobiles, where it reduces the amount of nitrogen oxides (NOx) exhaust gases emitted into the atmosphere.

Mg
Magnesium

Magnesium improves the mechanical, fabrication and welding characteristics of aluminium when used as an alloying agent. These alloys are useful in aeroplane and car construction.

Magnesium is used in products that benefit from being lightweight, such as car seats, luggage, laptops, cameras and power tools.

Al
Aluminium

Aluminium is an essential material for the energy transition as it forms an essential element in electrical infrastructure, solar panels, and wind turbines.

Ni
Nickel

Nickel is a key component in lithium-ion batteries, used in electric vehicles. It packs more energy into batteries and allows producers to reduce use of cobalt, which is more expensive and has a less transparent supply chain.

Neodymium

The most important use for neodymium is in an alloy with iron and boron to make very strong permanent magnets.

Neodymium magnets are the obvious choice in wind turbine manufacturing because of their strength and small size, which reduces the weight of the turbine significantly.

Praseodymium

Praseodymium is a soft, silvery, malleable and ductile metal, valued for its magnetic, electrical, chemical, and optical properties.

Due to its role in permanent magnets used for wind turbines, it has been argued that praseodymium will be one of the main objects of geopolitical competition in a world running on renewable energy

Dysprosium

Dysprosium is used, in conjunction with vanadium and other elements, in making laser materials and commercial lighting. It is also used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors

Due to its role in permanent magnets used for wind turbines, it has been argued that dysprosium will be one of the main objects of geopolitical competition in a world running on renewable energy.

AuAg Graphic