Kontakt
sv

Om AuAg
We believe in a bright future

AuAg Graphic
Vårt syfte

Låt oss tala klarspråk

Vi vet att ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen är avgörande för omställningen till en hållbar värld.

I vårt nuvarande ohållbara finansiella system är vi också säkra på att guld- och silverinvesteringar är vinnare.

Caset
Caset

Vi tror på en ljus framtid

Vi vill skapa en framtid där vi har en sund hållbar värld och ett sunt finansiellt system. Denna framtid möjliggörs av våra grundämnens unika egenskaper. Grundämnen från vår värld, för vår värld.

De två megatrenderna "den gröna omställningen" och "monetär inflation" kommer att ha en enorm inverkan på världen under de kommande decennierna.

Våra fonder investerar i dessa megatrender. De främjar också förändring och är en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

Vårt team

Inte det vanliga fond-teamet

Teamet bakom fonderna är Christopher, Eric och Stefan. Utöver decennier av erfarenhet inom finanssektorn har vi också unika kompetenser från olika områden som teknik, matematik, och fintech. Vi finner också en diametral kraft i vår passion för yoga. Tuff fysisk yoga - en meditation i rörelse.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Juridisk information

Fondbolag

Fondbolag för fonderna: "AuAg Silver Bullet", "AuAg Precious Green" och "AuAg Essential Metals" är AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group AB. Fonderna förvaltas genom ett uppdragsavtal med FoF AuAg Asset Management AB. Förvaltare för fonderna är Eric Strand (ansvarig förvaltare) och Christopher Svensson. Förvaringsinstitut för fonderna är SEB.

För AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är fondbolaget HANetf. Fondens förvaringsinstitut är JPMorgan och den primära marknadsgaranten är Royal Bank of Canada. Portföljförvaltare är Vident Investment Advisory. Indexleverantören är Solactive och ESG-dataleverantören är Sustainalytics.

Managementbolag

​​FoF AuAg Asset Management AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.

Hållbarhet

AuAg Fonder driver en egen process kring hållbarhet, och använder Sustainalytics som en extern och oberoende partner i fondernas påverkansarbete för att främja hållbarhet (ESG). Christopher Svensson är ansvarig för AuAgs hållbarhetsprocess. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Koncept & Varumärke

De investeringslösningar som beskrivs på denna webbplats är alla skapade under varumärket AuAg Funds™/AuAg Fonder™. AuAg Fonder AB skapar investerarvänliga investeringslösningar med fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen.

Integritet

AuAg Fonder respekterar din integritet och hanterar din personliga information med omsorg. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy och Cookie Policy.

AuAg Graphic