Kontakt
Multi-Asset-Fond | Grön Teknik & Ädelmetaller | UCITS

AuAg Precious Green

*Observera att fondhandeln är stängd på amerikanska och svenska helgdagar
Översikt

"It's electrifying!"

En modern remake av den klassiska 60/40-portföljen. Genom att ersätta den klassiska portföljens breda exponering mot aktier med investeringar i grön teknik får investerare exponering mot den gröna omställningen. De återstående 40 procenten allokeras mot fysiska ädelmetaller (främst guld) för robust portföljskydd.

Disruptiv allvädersportföljDisruptiv allvädersportfölj
Fyra delstrategier inom grön teknikFyra delstrategier inom grön teknik
Allokering mot fysiskt backade ädelmetallerAllokering mot fysiskt backade ädelmetaller

Fondens grön-teknik-strategi är diversifierad i fyra delstrategier, vilket ger investerare en bred exponering mot den gröna omställningen. Fonden består av både bolag som skapar grön-teknik-produkter (som batterier och solceller) och bolag som utvinner de metaller som behövs för den gröna omställningen (t.ex. koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller).

Allokeringen mot ädelmetaller backas upp av fysiskt guld genom ETCer.

Vi tror att grön-teknik-aktier kommer att överträffa avkastningen från globala aktiemarknader och att guld kommer att överträffa avkastningen från obligationer under de kommande årtiondena.

AuAg Graphic
Videopresentation

Fondförvaltaren berättar om fonden

En kort video där Eric Strand berättar om idén bakom AuAg Precious Green – It's Electrifying.

Information & Dokument

Mer om AuAg Precious Green

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik där fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik. Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper, alla för vilkas värdeutveckling förvaltarna bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium. Detaljerad information om fonden finns i fondbladet.

Eric Strand
Fondförvaltare
Stefan Abrahamsson
Assisterande Fondförvaltare
Fondblad - Klass A (SEK)
Information om innehaven i fonden, historik, riskklass, mm.
Fondblad - Klass B (EUR)
Information om innehaven i fonden, historik, riskklass, mm.
Hållbarhet (Swedish)
Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8)
Hållbarhetsinformation
Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper (artikel 8).
Informationsborschyr (Swedish)
Mer information om fonden.
Prospectus (English)
More information about the fund.
KIID Andelsklass A (Swedish)
Basfakta för investerare.
KIID Share Class A (English)
Key investor information.
KIID Andelsklass B (Swedish)
Basfakta för investerare.
KIID Share Class B (English)
Key investor information.
KIID Share Class B (Danish)
Key investor information.
KIID Share Class B (Norwegian)
Key investor information.
KIID Share Class B (Finnish)
Key investor information.
KIID Andelsklass C (Swedish)
Basfakta för investerare.
KIID Andelsklass D (Swedish)
Basfakta för investerare.
Fondbestämmelser (Swedish)
Fund Rules (English)
Graf & Innehav
AuAg Precious Green A
Investera

Var kan jag köpa AuAg Precious Green?

Välj land nedan för att se var du kan köpa. Om du inte hittar din plattform, kontakta dem och fråga om de kan ta in fonden. Vi vill vara köpbara på alla plattformar i Europa.

Kontakta oss
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordea Finland
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordea Norway
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordea Sweden
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordnet Denmark
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordnet Finland
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordnet Norway
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Note: Nordnet Sweden
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Depå
ISK
Kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Research Centre

Senaste nytt från AuAg

Nedan hittar du de senaste och och mest lästa materialet från AuAg. Du kan hitta allt material och lära dig mer om ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen i vårt research centre.

Publicering
Silver important in solar power

A report by the Silver Institute about the importance of silver in solar power.

Resurs
Hur den dagliga fondhandeln fungerar

A daily traded fund is often actively managed, and trades once per day. This type of fund can consist of different types of assets, such as stocks, interest rate instruments, and commodities.

Duration: 51:43
Podcast
Nånting om aktier #78 - Vad är mer ädelt än guld?
Video
AuAg Gold Mining ETF (ESGO) - A smart beta ETF

The AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) offers exposure to an equal-weighted basket of 25 ESG screened companies active in the gold mining industry.

AuAg Graphic