Kontakt
sv

Valutor och guld

Fakta om valutor och guld
Fakta om valutor och guld

Fakta

  1. Valuta (fiat) är ett ”medium of exchange” (medel för transaktioner). Fiatvaluta är ett verktyg för att göra transaktioner mellan vår produktion/tid och varor/tjänster.
  2. Fiat-valutor har inget värde i sig och ska vara stabila för att fungera optimalt.
  3. Guld är ett grundämne/en råvara och har därmed ett ”intrinsic value” (inneboende värde).
  4. Guld är som alla grundämnen unikt och har unika egenskaper.
  5. Guld är guld, och är en konstant medan priset på fiat-valutor förändras beroende på marknadens bedömning.
  6. Guld ger ingen ränta eftersom det inte har någon motpartsrisk.
  7. Fiat-valutor går alltid över tid mot sitt ”intrinsic value”, vilket är noll. T.ex. har USD gått ner mer än 97% mätt i konstanten guld sedan 1971-08-15.
Räkneexempel

Två personer köper guld med olika valutor

Köpdatum: 2022-01-01
Kurs: 9,1 SEK/USD
Guldpris (USD): 1 801 USD/oz
Guldpris (SEK): 16 389 SEK/oz

Person 1: Köper guld för SEK
Startkapital: 100 000 SEK
Köper guld: 6,10161022 oz

Person 2: Köper guld för USD
Start: 10 989 USD
Guldpris: 1 801 USD/oz
Köper guld: 6,10161022 oz

Säljdatum: 2022-10-25
Kurs: 11.15 SEK/USD
Guldpris (USD): $1,648/oz
Guldpris (SEK): SEK 18,375/oz

Person 1: Säljer guld för SEK
Kapital: SEK 112,118 (=6,1016 x 18,375)

Person 2: Säljer och växlar till SEK
Kapital: $10,055 (=6,1016 x 1648)
Växlar till SEK: 112,118 SEK (=10,055 x 11,15)

Att köpa guld, eller en aktie, i SEK eller USD (eller annan valuta) har ingen effekt på det slutgiltiga resultatet av värdeförändringen.

Således har båda personerna samma köpkraft vid startpunkt som slutpunkt oavsett vilken valuta de handlat i. Du behöver alltså aldrig fundera på om du ska köpa guld eller en aktie på den svenska, amerikanska, eller kanadensiska börsen (eller någon annan börs). Således spelar det ingen roll om man t.ex. köper Lundin Mining på Stockholmsbörsen i SEK eller på Kanadensiska börsen i CAD.

Att se på den procentuella utvecklingen för det investerade beloppet blir fel om man tittar på guldprisets förändring i USD (-8,5%) och SEK (+12,1%). För att det ska bli rätt ska man ta med de olika valutakurserna vid både köp och säljtillfälle i beräkningen av investeringens utveckling.

Svaghet hos depåer

Depåplattformarnas system kan idag inte hantera den procentuella beräkningen på ett korrekt sätt (när det gäller värdepapper som handlas, är noterade, i annan valuta än SEK) då de använder aktuell/dagens valutakurs för både dagsvärde och köpvärde. Således skulle person 2 ovan se en procentuell utveckling på sin investering om -8,5% när den i själva verket är +12,1%. Detta skapar såklart förvirring för gemene investerare när de följer utvecklingen på sina investeringar. Det redovisade värdet i kronor i relation till investerat belopp i kronor ger rätt procent för investeringens utveckling. Ännu svårare blir det för plattformarna att beräkna/visa korrekt procentuell utveckling om man som investerare gjort flera olika investeringar till olika kurser i ett instrument.

AuAg Graphic