Kontakt
Resurser

Att investera i guld och guldfonder

Guld är en tillgång som spelar en viktig roll i en investeringsportfölj. Dess låga korrelation med den breda aktiemarknaden bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som till hög grad består av aktier och räntor. Historiskt har guld fungerat som ett effektivt portföljskydd, både mot osäkerheter/volatilitet i marknaden, samt som ett skydd mot inflation.

Hur man kan spara i guld

Guld spelar en viktig roll i en portfölj och därför kan det vara fördelaktigt att spara i guld som en del av sin investeringsstrategi. Det finns olika sätt att köpa guld som investering:

 • Fysiskt guld: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.
 • ETC:er (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld, men du slipper sköta förvaringen själv.
 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.
 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. guldpriset går upp, och tvärtom.
 • Fonder: Det finns olika sätt att investera i råvaror och även olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:
 • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
 • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Om guld som en investering

Att investera i guld anses vara en värdebestående och inflationsskyddande investering. Priset på guld tenderar att stiga i tider av inflation och sjunkande dollar och har en låg samvariation med aktiemarknaden. Att investera i guld bidrar till riskspridning i en traditionell portfölj av aktier och räntor. Priset på guld tenderar även att stiga i tider av oro på marknaden, vilket gör att den fungerar som ett effektivt skydd för portföljen i ett oroligt marknadsklimat.

Hur man köper guld som en investering

Man kan använda guld på olika sätt i en portfölj beroende på vilken typ av investerare man är. Om man vill köpa guld som en investering behöver man:

 • bestämma hur stor del av portföljen man vill ha allokerad, och sedan ombalansera med jämna mellanrum. Om man är en aktiv investerare som gillar att följa med i marknaden kan man vikta upp och vikta ner sin allokering beroende på marknadsklimatet.
 • hitta vilken fond eller produkt man vill investera i
 • Om man vill investera i en daglighanlad eller börshandlad fonder/ETF kan man göra det på samma ställe som där man handlar aktier. Bland svenska plattformar som erbjuder börshandlade fonder finns exempelvis Avanza och Nordnet. Även banker erbjuder handel med dessa fonder. Guldfonder är fonder som investerar direkt eller indirekt i guld.
 • För att hitta fonden gör man det enklast genom att söka på ETF:ens namn, ticker, eller ISIN-kod när man är inloggad på vald plattform/handelsplats.

Varför investera i guld med AuAg Fonder?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön ekonomi – trender som idag är högaktuella.
 • AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet.
 • AuAg Fonder erbjuder såväl daglighandlade fonder som en ETF. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på bolag som utvinner guld och andra ädelmetaller.
 • Fonden AuAg Silver Bullet fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld.
 • Fonden AuAg Precious Green investerar i fysiskt guld, bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, och bolag som utvecklar grön teknologi.
 • Fonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) är en guld ETF som erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. ETFen följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk.
 • De daglighandlade fonderna kan handlas via aktieplattformar som Avanza och Nordnet. ETF:en kan utöver dessa plattformar handlas via internationella börser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange.

FAQ

Är guld bra investering?

För en investerare som vill diversifiera och inflationsskydda sin portfölj är guld en intressant tillgång att investera i. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebestående tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro på finansiella marknader. Guldprisets samvariation med aktiemarknaden är låg, vilket gör investeringen till ett intressant komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

Vilken Guldfond är bäst?

Vilken guldfond som är bäst beror på investerarens preferenser. Via AuAg Fonders guldfonder AuAg Precious Green och AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF ges en bred exponering mot bolag som utvinner guld. Innehavens aktiekurser följer typiskt sett prisutvecklingen på guld, även om bolagsspecifika risker föreligger. Fonderna värdesätter hållbarhet och investerar därför enbart i bolag med hög ESG-rating.

Varför ska jag investera i guld?

För en investerare som vill diversifiera och inflationsskydda sin portfölj är guld en intressant tillgång att investera i. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebestående tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro på finansiella marknader. Guldprisets samvariation med aktiemarknaden är låg, vilket gör investeringen till ett intressant komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

Hur investerar man i guld?

Som investerare kan man investera i guld på olika sätt.

 • Fysiskt guld: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.
 • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld, men du slipper sköta förvaringen själv.
 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.
 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. guldpriset går upp, och tvärtom.
 • Fonder: Det finns olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:
 • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
 • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Hur köper man guld på börsen?

På börsen kan man köpa guld via derivat eller guldfonder. Man kan också få exponering mot guldpriset genom att köpa aktier i gruvbolag som utvinner guld. Investeraren bör konsultera sin marknadsplats för att få reda på just deras utbud av produkter med inriktning mot guld ser ut.

Mer om att investera i fysiskt guld​

ETCer

För den som vill komplettera sin portfölj själv med en rak 1:1 exponering mot guld är det billigast/smidigast att använda de ETP:er [ETC:er] som finns att köpa på t.ex. Avanza och Nordnet.

Alla med allokerat fysiskt guld och utan motpartsrisk. En ETC är också konstruerad via ett SPV vars tillgångar är helt skilda från emittentens tillgångar. Exempel på några sådana produkter är:

 • Xetra-Gold [4GLD]
 • Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
 • Wisdomtree Physical Gold [VZLD]
 • Amundi Physical Gold [GLDA]
 • Xtrackers Physical Gold [XAD5] ny= [XGDU]
 • Invesco Physical Gold [8PSG]
 • The Royal Mint Physical Gold [RM8U]​

Sen finns också, bland andra, Wisdomtree Gold Bullion Securities [GBS], BlackRock/iShares Physical Gold [IGLN] samt alla amerikanska ETF:er men dessa är inte tillgängliga för svenska retail-kunder i dagsläget. Jämför löpande avgifter och spreadar. Valutaväxlingsavgifter och plattformens courtage belastar också depån.

Fysiskt Guld

Vill du bygga en egen fysisk reserv så har du lite bolag här nedan som vi har haft kontakt med:

 • Sverige - Nordic Gold Trade
 • Sverige - Liberty Silver
 • Schweiz - Golden Suisse
 • Schweiz - Gold Switzerland
AuAg Graphic