Kontakt
sv

Guldpriset

Följ guldpriset i realtid och lär dig mer om att investera i guld.

Pris - SEK/g

Guldpriset per gram (g) i Svenska Kronor (SEK)

Varför investera i guld?

AuAg Graphic

Hur man kan investerar i guld

Om guldpriset

Faktorer som påverkar guldpriset

Priset på guld är resultatet av ett komplicerat samspel mellan många faktorer, varav vissa är specifika för guldmarknaden. Att förstår dessa faktorer är viktigt för den som avser att investera i guld eller följa dess pris av andra finansiella skäl:

  • Tillgång och efterfrågan: Den grundläggande ekonomiska principen om utbud och efterfrågan är en central drivkraft bakom guldpriset. Efterfrågan på guld uppstår från diverse källor som smycken, teknik, centralbanker och investerare, medan utbudet främst kommer från gruvdrift och återvinning.
  • Geopolitiska spänningar: Guld betraktas ofta som en 'säker hamn' under tider av geopolitisk oro. När globala spänningar ökar tenderar investerare att flockas kring guld, vilket kan höja dess pris.
  • Inflation och deflation: Guld ses historiskt sett som ett skydd mot inflation. När inflation inträffar och fiatvalutors värde minskar, kan priset på guld stiga.
  • Centralbankens guldreserver: Centralbankernas köp eller försäljning av guld kan ha en betydande inverkan på dagens guldpris. Stora förändringar i deras guldreserver kan påverka den globala guldmarknaden kraftigt.
  • Räntor: Centralbankernas räntebeslut kan påverka världens guldpris. Ofta är det så att när räntorna stiger minskar guldpriset och när räntorna sjunker stiger guldpriset. Det är viktigt att inte enbart lyssna på vad centralbankerna säger, utan snarare att observera deras faktiska agerande.
  • Ekonomisk stabilitet: Ekonomiska nedgångar kan leda till stigande guldpriser eftersom investerare söker säkerhet. Å andra sidan kan ekonomiska uppsving leda till minskade guldpriser då investerare flyttar kapitalet till andra tillgångar som aktier.
Valutor och guldpris

Hur valutor förhåller sig till guldpriset

Till skillnad från fiatvalutor har guld ett inneboende värde, tack vare dess unika egenskaper. Detta skiljer sig markant från fiatvalutor som USD, som har minskat i värde över tid, medan guld har behållit sin ställning som en värdefull tillgång.

När man investerar i guld spelar den specifika valutan man handlar i inte någon roll. Oavsett om en investerare väljer att handla i USD, SEK eller någon annan valuta, kommer det slutliga värdet, när det omvandlas tillbaka till ett gemensamt referensvärde, att förbli relativt konstant. Till exempel, om en investerare köper guld för 10 000 SEK och guldpriset stiger med 10% medan SEK står stilla gentemot USD, skulle investerarens avkastning i guld fortfarande vara 10% om den mättes i USD. Se ett mer utförligt räkneexempel.

En viktig variabel som ofta förbises är dock växelkursernas betydelse. När en investerare köper eller säljer guld bör de ta hänsyn till de rådande växelkurserna för en korrekt uppfattning om hur sin investering presterar. Många moderna depåplattformar missar att ta växelkursen i åtanke, och använder istället en standardiserad daglig växelkurs för både inköp och daglig värdering. Detta kan leda till vilseledande framställningar av avkastningen på investeringen. I värsta fall kan en investerare uppleva att deras investering minskar i värde på grund av valutakursrörelser, trots att guldpriset faktiskt kan ha stigit.

Varför AuAg Fonder?

Varför investera i guld med AuAg Fonder?

Ädelmetaller, däribland guld, spelar en central roll i alla portföljer. Metallen ger investerare exponering mot två globala trender. Den första är monetär inflation, där regeringar och centralbanker skapar mer skuld i det finansiella systemet. Det andra är omställningen mot en grönare värld. AuAg Fonder tar aktivt ställning för hållbarhet inom gruvindustrin genom att investera i framstående företag, stötta innovativa aktörer och undvika de som tvekar att förändras.

Trots att gruvindustrin står för betydande växthusgasutsläpp, är metaller avgörande för tillverkning av produkter nödvändiga för den gröna omställningen såsom batterier, solpaneler och vindkraftverk. En hållbar framtid är beroende av metaller som guld, silver, platina, palladium och koppar. I ljuset av detta samarbetar AuAg Fonder med gruvföretag för att främja och accelerera en övergång mot mer hållbara utvinningsmetoder av dessa essentiella metaller.

Våra fonder

Utforska AuAgs Fonders guldinvesteringar

AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot guld och grön teknik. Vi investerar i guldgruveföretag och våra fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar eftersom de har låg korrelation med aktier och obligationer.

AuAg Silver Bullet

AuAg Silver Bullet investerar i företag som bryter silver – en metall som är mycket efterfrågad både på grund av dess monetära egenskaper och de egenskaper som gör den oumbärlig i omställningen till en grönare värld. Även om huvudfokus ligger på silver är det vanligt att gruvföretag utvinner andra metaller i processen. Därför dedikerar fonden 60 % av sina resurser till silver, varav återstående 40 % fördelas över andra metaller som koppar, zink och guld.

FAQ

FAQ – Guldpris

1
Hur prissätts guld?

Guld prissätts oftast i USD/oz. Men beroende på geografisk plats kan detta variera. I Europa anges guldpriset ofta i euro/kg, medan det i Sverige är vanligare att räkna på guldpris per gram.

AuAg Graphic