Kontakt
sv

Grön teknikfond

Grön teknikfond

Vad är en Grön teknikfond?

En grön teknik fond investerar i bolag som är centrala för omställningen till en grönare ekonomi. Det handlar om bolag som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till produktion av miljövänlig energi, som leder till minskad energiförbrukning, minskade utsläpp och återvinning av energi. Genom att investera i en fond som fokuserar på att köpa bolag inom dessa områden bidrar investeraren till den gröna omställningen.

Investera i grön teknik
Investera i grön teknik

Att investera i grön teknik

Mänskligheten står inför en viktigt uppgift, att genomföra en omställning till en hållbar värld. För att kunna realisera detta behöver vi utveckla produkter inom området grön teknik (green technology, eller green tech). Det är dessa produkter som möjliggör omställningen till en hållbar värld, och några exempel på sådana produkter är solceller, batterier och bränsleceller.​

För att kunna accelerera denna utveckling krävs det att investeringar i detta område så att de bästa företagen och produkterna premieras. Genom att investera i green tech bidrar man till accelerationen av denna omställning. Denna typ av investering kallas också hållbara investeringar.

Företag inom grön teknik befinner sig i hjärtat av den gröna omställningen och utvecklar produkter och tjänster för produktion av miljövänlig energi, minskad energiförbrukning och lagring. Genom att investera i grön teknik och spara i gröna investeringsfonder bidrar investeraren till accelerationen mot en grönare ekonomi.

Läs mer om Gröna Fonder
​Hur kan man investera

​Hur kan man investera i grön teknik?

Det finns flera olika sätt att investera i grön teknik:

  • Aktier
    Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.
  • Grön teknikfond
    Investera i en grön teknik fond som ger exponering mot en portfölj av aktier med inriktning på bolag som utvecklar produkter för den gröna omställningen. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech.
Investera med AuAg
Investera med AuAg

Varför investera med AuAg?

  • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och element inom grön teknik. Gemensamt för dem är att dessa tillgångar ger skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i övergången till en grön ekonomi – trender som är högaktuella idag.
  • AuAgs fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med i synnerhet aktier.
  • AuAg har en grön teknik fond som ger exponering mot miljöteknikföretag, AuAg Precious Green. Fonden har 60 procent av fondens exponering mot gröna teknikföretag inom fyra olika områden; produktion av ren energi, minskad energiförbrukning, energilagring/kraft och utvinning av de element som behövs för den gröna omställningen.
AuAg Precious Green
AuAg Graphic