Kontakt
sv

Att Investera i en Grön teknikfond

Sammanfattning

Vad är en Grön teknikfond?

En grön teknikfond investerar i bolag som är centrala för omställningen till en grönare värld. Det kan exempelvis vara bolag som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till produktion av miljövänlig energi, minskad energiförbrukning, minskade utsläpp eller återvinning av energi.

Investera i grön teknik
Investera i grön teknik

Att investera i grön teknik

Mänskligheten står inför en viktigt uppgift, att genomföra en omställning till en hållbar värld. För att kunna realisera detta behöver vi utveckla produkter inom området grön teknik (green technology, eller green tech). Det är dessa produkter som möjliggör omställningen till en hållbar värld, och några exempel på sådana produkter är solceller, batterier och bränsleceller.​

För att kunna accelerera denna utveckling krävs det att investeringar i detta område så att de bästa företagen och produkterna premieras. Genom att investera i green tech bidrar man till accelerationen av denna omställning. Denna typ av investering kan också klassa som en hållbar investering.

Företag inom grön teknik befinner sig i hjärtat av den gröna omställningen och utvecklar produkter och tjänster för produktion av miljövänlig energi, minskad energiförbrukning och lagring. Genom att investera i grön teknik och spara i gröna investeringsfonder bidrar investeraren till accelerationen mot en grönare värld.

Läs mer om Gröna Fonder
​Hur kan man investera

​Hur kan man investera i grön teknik?

Det finns flera olika sätt att investera i grön teknik:

  • Aktier
    Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.
  • Grön teknikfond
    Investera i en grön teknik fond som ger exponering mot en portfölj av aktier med inriktning på bolag som utvecklar produkter för den gröna omställningen. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech.
Investera med AuAg
Investera med AuAg

Varför investera med AuAg?

  • Fonderna passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med i synnerhet aktiemarknaden.

  • AuAg erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och element inom grön teknik. Gemensamt för dem är att tillgångarna ger skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i den gröna omställningen – trender som är högaktuella idag.

  • Fonderna gör skillnad. Fonden AuAg Precious Green investerar i bolag i bräschen för morgondagens teknik och våra andra fonder investerar i gruvbolag som tar fram de metaller som krävs för att bygga grön teknik. Gruvbolagen står för mellan 4-7 % av världens koldioxidutsläpp och genom att endast investera i de mest hållbara gruvbolagen kan vi göra verklig skillnad.

Läs mer om AuAg Precious Green
AuAg Graphic