Kontakt
sv

Kopparpriset

Följ kopparpriset i realtid och lär dig mer om att investera i koppar.

Pris - SEK/kg

Kopparpris per Kilo (kg) i Svenska Kronor (SEK)

Varför investera i koppar?

AuAg Graphic

Hur man investerar i koppar

Om kopparpriset

Faktorer som påverkar kopparpriset

Kopparpriset påverkas av en rad olika faktorer, och det är viktigt att vara medveten om dem för att kunna veta när du bör investera, och hur mycket:

  • Utbud och efterfrågan: En grundläggande ekonomisk princip, balansen mellan utbud och efterfrågan, är avgörande faktor som påverkar kopparpriset. Efterfrågan på koppar kommer huvudsakligen från sektorer som bygg, elektronik, kraftproduktion och transport; där utbudet dels härstammar från koppargruvbolag men också återvinning.
  • Störningar i gruvverksamheter: Arbetskonflikter, gruvolyckor eller geopolitiska problem i länder som är betydande kopparproducenter kan påverka lagernivåerna  av koppar och driva priserna uppåt.
  • Global ekonomisk hälsa: Eftersom koppar används brett inom olika sektorer speglar dess efterfrågan ofta den globala ekonomiska hälsan. En växande global ekonomi innebär vanligtvis ökad användning av koppar, vilket driver upp kopparpriset.
  • Regleringar och politiska initativ: Förändringar i regleringar eller infrastrukturinitiativ i stora ekonomier kan påverka kopparmarknadspriset, särskilt när användningen av koppar förväntas öka för projekt som elnät eller bostadsutveckling.
  • Övergången till grön energi: Med den globala satsningen på renare energilösningar kan efterfrågan på koppar inom gröna teknologier, såsom elbilar och förnybara energiinstallationer, påverka kopparpriset.
"Doktor Koppar"

"Doktor Koppar" – Förutser hälsan på världsekonomin

Priset på koppar betraktas ofta som en termometer för den globala ekonomin och har därför fått smeknamnet "Doktor Koppar". Detta beror på att kopparns omfattande användning inom olika sektorer, från bygg- och infrastruktur till elektronik och transport, gör dess efterfrågan mycket känslig för ekonomiska cykler.

Ett stigande kopparpris signalerar vanligtvis en hög industriell aktivitet och en blomstrande ekonomi, eftersom byggare och tillverkare konsumerar mer för utveckling och produktion. Å andra sidan kan en nedgång i kopparpriset antyda en avmattande ekonomi, där minskad efterfrågan tyder på att branscher förbereder sig för tuffare tider. Denna nära korrelation med ekonomisk hälsa gör att prisutvecklingen för koppar kan fungera som en tidig indikator på globala ekonomiska trender.

Varför AuAg Fonder?

Varför investera i koppar med AuAg Fonder?

Metaller som koppar är grundläggande för olika sektorer i den moderna ekonomin. Att investera i koppar ger investerare exponering mot en av vår tids viktigaste trender: den gröna omställningen. AuAg Fonder stödjer denna resa genom att främja hållbar gruvpraxis. Vi investerar i företag som tänker framåt, stöttar pionjärer inom området och väljer bort verksamheter som inte prioriterar förändring.

Gruvsektorn förblir en betydande källa till växthusgasutsläpp. Ändå är metaller, särskilt koppar, avgörande för produkter som elbilsbatterier, avancerad elektronik och infrastruktur för grön energi. Att förverkliga en hållbar framtid är starkt kopplad till metaller som koppar, tillsammans med litium, silver och andra viktiga metaller. Därför investerar AuAg Fonder i gruvföretag och arbetar med dem för att möjliggöra mer hållbara metoder för kopparutvinning.

Våra fonder

Lär dig mer om våra kopparfonder

AuAg Fonder erbjuder investerare ett flertal fonder utformade för att ge exponering mot koppar och andra metaller som är nödvändiga för vår värld. Vår portfölj inkluderar investeringar i koppargruvföretag och utgör ett utmärkt komplement till en traditionell investeringsportfölj.

AuAg Essential Metals

AuAg Essential Metals ger investerare exponering mot en råvarufond som fokuserar på metaller som behövs i en högteknologisk och grön framtid, inklusive koppar, litium, aluminium, stål, kobolt med fler. Fonden ger exponering mot en bred metalportfölj, investerar i gruvföretag som fokuserar på industriella metaller och nyteknikmetaller, samt består av 25 likaviktade innehav.

FAQ

FAQ – Kopparpris

1
Hur prissätts vanligtvis koppar?

Koppar prissätts vanligtvis i USD per pund eller USD per uns. Men detta kan variera beroende på var du befinner dig. Kopparpriset i Europa prissätts vanligtvis som euro per kg, medan kopparpriset i Sverige vanligtvis visas som SEK per gram. Men koppar förekommer även i kilopris såväl som per ton.

AuAg Graphic