Kontakt
sv

Investera i litium

Översikt

Att investera i litium

Det viktigaste:

 • ger exponering mot den gröna omställningen
 • avgörande i framställningen av produkter inom grön teknik
 • efterfrågan väntas öka de kommande åren
 • diversifierar investeringsportföljen.

Litium är en av flera metaller som är essentiella för den gröna omställningen. Metallen är en viktig komponent i batterier och med den pågående elektrifieringen av samhället kommer efterfrågan på litium att fortsätta öka. Möjligheten att investera i metaller som förbättrar vardagen för kommande generationer och som dessutom diversifierar investeringsportföljen gör det intressant att investera i litium. Du kan investera i metallen via våra fonder AuAg Essential Metals och AuAg Precious Green.

Litium hör till gruppen alkaliska jordartsmetaller och har många användningsområden. Den har exempelvis god elektrisk ledningsförmåga och förenar sig lätt med andra metaller. Metallens egenskaper ger batterier hög energidensitet och längre hållbarhet än dess föregångare. Litiumjonbatterier är den vanligaste typen av batterier som tillverkas av metallen och används i bland annat mobiltelefoner, datorer och elbilar.

Investeringsstrategi

Litium som en del av investeringsstrategin

Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att diversifiera en portfölj som huvudsakligen består av traditionella tillgångar som aktier och räntor. Investeringar i råvaror som metaller ger också ett visst skydd mot monetär inflation. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran, kan man få en ren exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran. Att investera i litium kan även vara ett bra komplement till att investera i ädelmetaller.

Teknik-metallerna blir bara mer aktuella och omtalade allt eftersom fler och fler inser att vi inte kan genomföra den gröna omställningen utan dem. Skapandet av produkter som batterier, solceller, vindkraftverk och elbilar möjliggörs av metaller som litium, koppar, sällsynta jordartsmetaller, kobolt, med flera. Många av dessa produkter är avgörande för att nå de globala klimatmålen som vi gemensamt jobbar för att uppnå.

Samtidigt som vi ser en framtid där vi kommer behöva mer av dessa essentiella metaller, har vi flera andra omvärldsfaktorer att ta hänsyn till. Geopolitisk oro i form av krig och sanktioner gör att länder måste säkra upp sin tillgång av metaller. Till exempel producerar Kina en majoritet av världens sällsynta jordartsmetaller och Ryssland en betydande andel nickel och ädelmetaller. Detta ger ”metall-rika” länder som Sverige möjligheten att vara en del av lösningen då vi har alla förutsättningar som krävs för att starta nya gruvor och utvinna metallerna vi behöver.

Investera i litium
Investera i litium

Diversifiera investeringsportföljen med litium – investera i metallfonder

Genom att investera i litium via exempelvis en fond som exponeras mot bolag som utvinner metallen kan investeraren få exponering mot den gröna omställningen. Litiumfonder ger en diversifierad exponering mot litium genom investeringar i gruvbolag som är verksamma inom utvinning av metallen. Fonder som har avsikten att investera i litium är vanligtvis daglighandlade fonder som låter investerare investera i fondandelar för att få en bred exponering mot litiumindustrin.

Hur kan man investera

Hur kan man investera i Litium?

Ofta handlas råvaror genom CFD-handel, alltså genom att spekulera på prisförändringar. Litium är dock svårt att handla på råvarumarknaden. För att allokera portföljen mot litium kan man istället investera i:

 • Aktier: Investera i litium genom köp av aktier i de företag som utvinner råvaran.
 • Fonder: Investera i litium genom en fond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om med jämna mellanrum.
  • Börshandlad fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Varför investera

Varför investera i Litium med AuAg Fonder?

AuAg Fonder har funnits sedan 2019 och vi investerar i de två megatrenderna “den gröna omställningen och “monetär inflation”. Vi är övertygade om att metaller och grundämnen är avgörande i omställningen till en hållbar värld och vi vill vara en del av lösningen. Därför investerar vi i bolag med en bra portfölj av gruvor – gruvor som utvinner en hög andel litium och som dessutom är best-in-class i sitt hållbarhetsarbete.

Säkra tillgången

På grund av den geopolitiska oron och trenden med de-globalisering har fler insett att det är viktigt att investera i litium för att säkra tillgången till nödvändiga råvaror. Via vår fond AuAg Essential Metals investerar du bland annat i svenska gruvbolag som Boliden.

Skapa större nettoeffekt

Metaller som litium är en förutsättning för den gröna transformationen, men samtidigt står gruvindustrin för en betydande del av de miljöskadliga utsläppen. Genom att investera i de bolagen som har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete, utesluta de som släpar efter och premiera de som arbetar för att bli mer hållbara, kan vi skapa en ännu större nettoeffekt för världen. För att säkerställa att gruvorna är hållbara väljer vi de gruvbolagen med högst ESG risk rating.

De gruvor som vi investerar i är toppmoderna och många av gruvorna har egna solcellsparker, använder soldrivna “microgrids” och bränslecellsbilar. Dessutom används ofta autonoma fordon i gruvorna för att öka säkerheten för de anställda i gruvan.

Våra fonder

AuAg Essential Metals

Vi gör det möjligt att allokera portföljen mot litium genom att investera i fonden AuAg Essential Metals. AuAg Essential Metals är en råvarufond med fokus på metallerna som kommer behövas i en högteknologisk och grön framtid. Fonden ger exponering mot en bred metallportfölj, både industri, och ny-teknik-metaller, och består av 25 likaviktade innehav.

AuAg Precious Green

Vi gör det också möjligt att investera i litium genom fonden "AuAg Precious Green". Genom fonden får investeraren tillgång till litium genom aktier i gruvbolag som utvinner metaller som är nödvändiga inom grön teknik. Fonden investerar även i green tech-bolag som är essentiella för den gröna transformationen samt i fysiskt allokerade ädelmetaller, främst guld. Guldets låga korrelation till börsens breda aktieindex gör det möjligt att skapa en portfölj med hög riskjusterad avkastning.

Fördelar

Fördelar med att investera i litium

Det finns flera fördelar med att investera i en råvara som litium, några av dessa är att en investerare får:

 • En exponering mot en råvara vilket medför diversifiering i portföljen.
 • Möjligheten att investera i omställningen till en grön värld, där efterfrågan av litium förväntas öka i takt med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle.
 • Möjligheten att vara med och bidra till en bättre värld för både medmänniskor och kommande generationer.

Litium är en av de metaller där vi har en större efterfrågan än volymen som tas fram varje år enligt IMF. Litium är en kritisk metall för att bygga till exempel batterier för elbilar.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, användes 23% av all litium till batterier 2010. 2021 användes 74% av all litium till batterier – en efterfrågan som förväntas öka de kommande åren. De flesta stora biltillverkarna idag har gått ut med att de kommer fasa ut tillverkningen av traditionella förbränningsmotorer och helt övergå till eldrift, och för att producera en elbil krävs idag cirka 8.9 kg litium.

1
Vilka länder producerar mest litium?

Australien, Chile och Kina är de största producenterna av litium. Portugal har Europas största litiumreserv. Du kan investera i litium genom exempelvis fonderna AuAg Precious Green och AuAg Essential Metals.

AuAg Graphic