Kontakt
sv

ETF:er (Exchange Traded Funds)

Vad är en ETF?

Vad är en börshandlad fond (ETF)?

ETF:er (Exchange Traded Funds), eller börshandlade fonder, är fonder man kan handla precis som en aktie. ETF fonder/börshandlade fonder är alltså en investeringsportfölj som kan bestå av exempelvis aktier, råvaror eller räntor, och går att köpa och sälja i realtid. Detta till skillnad mot en daglighandlad fond som enbart har en stängningskurs per dag.

​En ETF är en investeringsprodukt som möjliggör en diversifierad exponering mot en sektor, eller ett index, utan att investeraren behöver sätta ihop portföljen själv. ETF fonder följer ett underliggande index, till exempel följer guldgruvbolags-ETF:en AuAg ESGO ETF indexet AuAg Solactive ESG Gold Mining Index.

Vilka olika typer av ETF:er finns?

Vilka olika typer av ETF:er finns det?

Det finns flera olika typer av ETF:er

  • Aktie-ETF:er -Följer ett aktieindex, till exempel globala storbolag, småbolag i Asien osv.
  • Obligations-/ränte-ETF:er - Innehåller räntebärande instrument.
  • Råvaru-ETF:er - Ett effektivt sätt att komma åt investeringar i råvaror som guld, silver, koppar, litium, och olja. Underliggande tillgångar i en ETF kan vara derivat, eller certifikat som investerar i den underliggande tillgången.
  • Hållbarhets-ETF:er - Börshandlade fonder som har en investeringsstrategi som främjar hållbarhet och tar ESG-faktorer i beaktning.
Hur köper man en ETF?

Hur köper man en ETFer och börshandlade fonder?

ETF:er/Börshandlade fonder kan man köpa och sälja på samma ställe som där man handlar aktier. Bland svenska plattformar som erbjuder börshandlade fonder finns exempelvis Avanza och Nordnet.
Även banker erbjuder handel med dessa fonder. De hittas enklast genom att söka på ETF:ens namn, ticker, eller ISIN-kod.

Vad kostar det att investera i ETF fonder?

Den avgift man får betala för att handla ETF:er är oftast lägre än avgiften för daglighandlade fonder. Avgiften består vanligtvis av två delar:

  • Courtage är den avgift du betalar när du köper och säljer ETF fonder. Samma avgift som när du köper och säljer aktier.
  • Förvaltningsavgift är den löpande avgift som täcker kostnaderna för att förvalta och driva en ETF. Denna avgift brukar ligga inom intervallet 0,2–0,8% och beror på hur ETF:en är konstruerad, och dess inriktning.

Mer information om en specifik ETF avgifter finns i produktens faktablad.

Vad är en Guld ETF?

En guld ETF är en börshandlad fond som ger investeraren möjligheten att investera i guld. Som investerare i en guld ETF kan man få exponering mot bolag som gräver upp guld, så kallade guldgruvbolag. Om man som investerare vill få exponering mot fysiskt guld kan man köpa Exchange Traded Commodities (ETCs). Genom en investering i en guld ETF kan investeraren få effektiv exponering mot ädelmetallens prisutveckling utan att äga den fysiska råvaran. En ETF med inriktning på bolagen som gräver upp guld innehåller flera bolag vilket medför att man får en diversifiering och minskad koncentrationsrisk. AuAg ESGO ETF består exempelvis av en portfölj innehållande 25 guldgruvbolag.

Varför investera med AuAg Fonder?

Varför investera med AuAg Fonder

AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön värld – trender som idag är högaktuella. AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet. AuAg förvaltar fonderna AuAg Silver Bullet, AuAg Essential Metals och AuAg Precious Green samt den börshandlade fonden AuAg Gold Mining ETF.

AuAg Gold Mining ETF erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. ETFen följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk. ETF:en kan handlas på svenska plattformar som Avanza och Nordnet samt via internationella börser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange.

AuAg Graphic