Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic
Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

En råvarufond är en fond som investerar i råvaror eller i bolag som producerar eller utvinner råvaror. Råvarufonder kan vara såväl passiva som aktiva, det vill säga antingen investera aktivt i råvaror eller råvarurelaterade bolag eller följa ett råvaruindex. Att inkludera en råvarufond i sin investeringsportfölj kan ha många fördelar. För att ge en introduktion till vilka alternativ man har som investerare, och hur det fungerar att investera i råvaror kommer följande frågor besvaras:
● Vad är en råvara?
● Varför investerar man i råvaror?
● Hur kan man investera i råvaror?

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Vad är en råvara?

En råvarufond investerar i olika typer av råvaror. En råvara är en tillgång som utvinns direkt ur naturen, till exempel trä, olja, kaffebönor och metaller. Det finns olika kategorier inom råvaror:

● Mjuka råvaror (soft commodities, eller ”softs”) inkluderar råvaror som man odlar, till exempel kaffe, kakao, socker, majs, vete, och sojabönor.
● Hårda råvaror, hard commodities är råvaror som man utvinner genom att gräva i marken, till exempel guld, silver, koppar, och lithium.
● Energiråvaror är direkt relaterade till energi och inkluderar elektricitet, gas, kol och olja.

Investeringar i råvaror görs enklast via en råvarufond, som i sin tur investerar i bolag som ger exponering mot ovan områden.

Att investera i råvarufonder

Ett investerarvänligt sätt att få exponering mot råvarumarknaden är att investera i råvarufonder. När man investerar i en fond låter man en förvaltare allokera tillgångarna i fonden, och man slipper det aktiva arbetet med att hålla koll på marknaden. Detta är fördelaktigt om man på ett effektivt sätt vill inkludera råvaror i sin investeringsportfölj. Att investera i råvarufonder medför en förvaltningsavgift, så man bör alltid läsa fondfaktabladet innan man investerar.

​Inom kategorin råvarufonder kan man välja mellan daglighandlade fonder och börshandlade fonder (ETF:er). Skillnaden mellan dessa är att daglighandlade fonder är aktivt förvaltade, och handlas en gång per dag, medan börshandlade fonder är regelstyrda och kan köpas och säljas när som helst under börsens öppettider, precis som en aktie. Vad som är bästaråvarufond för en specifik investerare beror bland annat på riskvilja och önskad likviditet i fonden, börshandlade fonder erbjuder den billigaste och för många den mest effektiva exponeringen. Som investerare bör man också vara medveten om att bästa råvarufond nödvändigtvis inte är den med lägst avgift.

Varför investerar man i råvaror?

Genom att investera i råvaror får investeraren en riskspridning i portföljen då detta tillgångsslag har låg korrelation eller samvariation med den breda aktiemarknaden. En investeringsportfölj som består att flera okorrelerade tillgångar bidrar till en högre riskjusterad avkastning. Att investera i råvaror kan också vara ett bra skydd mot inflation då man historiskt kan se att råvarupriser ökar under perioder med hög inflation.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

AuAg Graphic