Kontakt
sv
Månadsbrev

Elements | Februari 2024

Elements är AuAg's månadsbrev som lyfter fram makroekonomiska observationer från föregående månad. Vårt fokus ligger på händelser som påverkar investeringsmiljön för ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen. Dessa observationer presenteras med bilder och grafer i ett effektivt och kärnfullt format.

Är koppar den nya oljan?

Starten av 2024 känns än så länge som en fortsättning på det vi sett under hela 2023. Centralbankerna talar om en mjuk landning och marknaden förväntar sig snabba räntesänkningar nu när prisökningstakten gått ner mot två procent per år. Samtidigt försöker Centralbankerna genom fortsatt ”forward guidance” kommunicera att räntorna inte kommer att sänkas så tidigt, och snabbt, som marknaden förväntar sig. I världen har Kinas problem inom fastighetssektorn flammat upp igen och oroligheterna med de hemska krigen i Ukraina och Mellanöstern har fortsatt utan någon direkt ljusning i sikte.

Marknaden reagerar nuförtiden kraftigt när uttalanden från FED publiceras, och det påverkar även rörelserna i guldpriset. Man ser att guldpriset vid dessa tillfällen ofta får ge tillbaka delar av tidigare uppgångar. Priset är dock stabilt över 2 000 USD per troy ounce och har trots allt stigit +8,6%% i USD det senaste året.

Vi noterar att centralbankerna också satte flera nya rekord för guldköp under 2023. Köpen för helåret 2023 blev dessutom nästan lika stora som rekordåret 2022. Centralbankerna försöker, sedan finanskrisen, stärka sin finansiella position genom att ackumulera mer och mer guld inför eventuella framtida oroligheter/störningar i det finansiella systemet.

I detta månadsbrev vill vi lyfta fram den intressanta kopparmarknaden. Förutom all koppar som behövs inom industrin och i fastighetssektorn så ser man hur vår tids elektrifiering och den gröna omställningen ökar efterfrågan på koppar. Forskning visar att vi fram till 2040 kommer behöva utvinna 2-3 gånger så mycket koppar jämfört med idag. Tvärtemot efterfrågan så beräknas utbudet gå ner -36% under samma period. Denna ekvation kan bara lösas med mycket högre metallpriser som incitament för gruvbolagen att försöka utvinna mer koppar. Detta är en situation som kan gynna och öka lönsamheten kraftigt för gruvbolagen.

Som bilden nedan visar så finns det framförallt tre ytterligare faktorer som påverkar. Det har under flera år varit tunt med nytt utbud (1/3), kostnaden för att starta nya projekt har ökat kraftigt (2/3) och vi kan även notera att storleken på kopparreserverna från de tillstånd som givits för nya gruvprojekt de senaste 15 åren gått ner mer än -50% (3/3). Svårt att få tillstånd, dyrare att starta nya projekt och osäkra jurisdiktioner är faktorer som gynnar starka gruvbolag som idag har bra reserver att utvinna från.

Kopparpriset har pressats av oron runt Kinas återhämtning från Covid-nedstängningarna och att deras fastighetskris inom nybyggnation tagit fart igen. Kinas nettoimport av koppar har dock börjat ta ny fart sedan sommaren 2023, framför allt för att Kina har byggt kopparintensiva solcellsparker med över 200 gigawatts kapacitet. Det är mer än en fördubbling från rekordåret 2022, med 84,7 gigawatt, och mer än vad något annat land byggt sammanlagt.

Med utökade stimulanser i Kina, för att hålla fastighetssektorn under armarna, kan en vändning inom nybyggnationssektorn skapa ett ännu större behov av koppar. Det skulle då ge ytterligare fart och förstärkning i efterfrågetrenden (bilden nedan visar just vändningen i Kinas nettoimport från de låga nivåerna i april 2023).

Priset på koppar har sedan hösten 2023 sakta börjat trenda uppåt. Analytiker från Goldman Sachs ser en uppgång till 15.000 USD per ton under de kommande två åren som sannolik. Det skulle motsvara en uppgång på +75% för kopparpriset.

Koppar är verkligen ”den nya oljan” och är svår, eller i princip omöjlig, att ersätta när det gäller elektrifieringen av vår värld. Koppar har nämligen den högsta ledningsförmågan av alla metaller (efter silver). Dessutom har den gynnsamma egenskaper vid olika temperaturer och är lätt att forma och bearbeta. Koppar har också utmärkt motståndskraft mot oxidation och korrosion.

Om du vill addera koppar till din portfölj bör du titta på AuAg Essential Metals och AuAg Precious Green.

Klicka här för att lära dig mer om att investera i koppar.

Investeringslösningar

Våra fonder

AuAg's investeringslösningar är viktiga byggstenar i alla portföljer. De strävar efter att generera positiv långsiktig avkastning med låg korrelation till traditionella investeringsstrategier.

AuAg Silver Bullet

AuAg Silver Bullet

En portfölj av världens bästa silvergruvbolag. Silver är både en högteknologisk metall och är riktiga pengar, vilket gör det nödvändigt i omställningen till en grön värld och ett sunt finansiellt system.

Kunskapscenter

Utvalda länkar denna månad

Använd vårt unika ”Kunskapscenter” löpande för att ta del av vår aktuella syn på marknaden och omvärlden. Vi kommunicerar hela tiden. Här är några utvalda media-länkar:

Diversifiera din portfölj med råvaror
Artikel
Diversifiera din portfölj med råvaror

Diversifiera din portfölj med råvaror

Video
Guldförvaltaren delar 2x avkastningsstrategi

Erik gästar Soar Financially för att diskutera guld-strategier för 2024.

Då blir det fart på guldet
Artikel
Då blir det fart på guldet

Guld och Koppar på Dagens Industri.

AuAg Graphic