Kontakt
sv

Silverpriset

Följ silverpriset live och lär dig mer om att investera i silver.

Pris - SEK/gram

Silverpriset per Troy-uns (oz) i Svenska Kronor (SEK)

Grafen nedan visar priset på ett troy-uns silver (oz) i Svenska Kronor (SEK). Ett troy-uns är 31,1035 gram.

Varför investera i silver?

AuAg Graphic

Hur du investerar i silver

Vad påverkar silverpriset?

Faktorer som påverkar dagens silverpris

Silverprisets svängningar beror på en mängd olika faktorer, där många liknar de som påverkar guldpriset. För investerare som är intresserade av silvermarknaden, eller de som följer silverpriset i realtid för finansiella beslut, är det viktigt att förstå dessa faktorer:

  • Utbud och efterfrågan: Silvrets efterfrågan drivs av industriell användning, smyckestillverkning och investeringsintressen, medan utbudet består av gruvdrift och återvinning av silverprodukter.
  • Industriell användning: Silver är viktigt för industrin, exempelvis inom elektronik och solenergi, vilket gör priset känsligt för förändringar i den industriella efterfrågan.
  • Ekonomiska indikatorer: Silver kan fungera som inflationsskydd, men tenderar att vara mer volatilt än guld. Under perioder av inflation kan silverpriset stiga när valutor tappar i värde mot ädelmetaller.
  • Investerarbeteende: Silvermarknaden är mindre än guldmarknaden, vilket kan leda till att silverpriset svänger mer (högre volatilitet).
  • Räntor och valutor: Räntor påverkar silverpriset indirekt; låga räntor minskar attraktiviteten hos icke-räntebärande tillgångar som silver. Dessutom kan US-dollarns styrka påverka silverpriset negativt, då de tenderar att röra sig i motsatta riktningar.
  • Ekonomiska trender: Vid högkonkunktur kan ökad industriell efterfrågan på silver driva upp priset. Under ekonomiska recessioner kan efterfrågan på silver som en säker tillgång öka, på liknande sätt som guld.
Påverkan av valutor

Hur valutor påverkar silverpriset

Silver, precis som guld, är en ädelmetall med ett inneboende värde som skiljer sig från fiatvalutor, vars värde kan variera. Trots att valutor som den svenska kronan (SEK) eller amerikanska dollarn (USD) kan devalveras mot reala tillgångar över tid (se exempel för guld i bilden nedan), tenderar silver att uppvisa stabilitet eller värdeökning på lång sikt.

Att välja valuta, oavsett om det är USD, SEK eller någon annan, förändrar inte silvrets faktiska värde vid en investering. Det verkliga värdet av silver återspeglas alltid när priser normaliseras mot en global standard. För europeiska investerare som använder euro, påverkas inte det faktiska värdet av silver av valutaförändringar. För en djupare förståelse, se vårt beräkningsexempel för guld.

En ofta förbisedd men viktig aspekt i silverinvesteringar är växelkursens roll. Investerare som handlar med silver bör beakta aktuella växelkurser för att få en korrekt bild av sin investerings prestation. Många moderna handelsplattformar förbiser växelkursens dynamik och använder istället en enhetlig daglig växelkurs för både köp och daglig värdering. Detta kan skapa missvisande representationer av avkastningen. I extrema fall kan detta innebära att investerare ser ett minskat värde på sin investering på grund av valutakursförändringar, även om silverpriset faktiskt ökat.

Varför AuAg Fonder?

Varför investera i silver med AuAg Fonder?

AuAg Fonder fokuserar på två viktiga globala trender som påverkar ädelmetallmarknaden. Den första trenden är monetär inflation, där en ökning av staters och centralbankers skuldsättning understryker värdet av tillgångar som guld och silver. Dessa metaller fungerar som ett skydd mot fiatvalutornas minskande värde. Den andra trenden är omställningen till en grön värld. AuAg Fonder har ett stort fokus på detta område, genom att förespråka och investera i företag som leder vägen mot hållbar gruvdrift, samtidigt som vi väljer bort de som inte strävar efter att bättra sig.

Gruvindustrin är känd för sitt miljömässiga avtryck, särskilt när det kommer till växthusgasutsläpp. Trots detta är metaller fundamentala för tillverkningen av hållbar teknologi som batterier, solpaneler och vindturbiner. Guld och silver, platina, palladium, koppar och många fler metaller är avgörande för att realisera en mer grönare framtid. AuAg Fonder engagerar sig aktivt med gruvföretag för att uppmuntra och accelerera deras övergång till mer hållbara och ansvarsfulla driftsmetoder.

Våra fonder

Upptäck AuAg Fonders silverinvesteringar

AuAg Fonder erbjuder investerare ett urval av fonder som ger exponering mot bl.a. silvers unika egenskaper som gör metallen viktig i vårt monetära system och för den gröna omställningen. Våra fonder fokuserar på gruvbolag, vilket ger en värdefull diversifiering till traditionella investeringsportföljer genom deras långsiktigt låga korrelation med aktier och obligationer.

AuAg Silver Bullet

Riktar in sig på silvergruvbolag med metallens unika egenskaper i fokus: dess roll som pengar (monetär metall) och dess centrala roll i den gröna teknologins framfart. Silver är huvudfokus, men gruvdrift genererar ofta andra värdefulla metaller, såsom koppar, zink och guld.

FAQ

FAQ – Silverpris

1
Hur bestäms silverpriset vanligen?

Silverpriset anges ofta i USD per troy-uns. Men detta kan skilja sig beroende på plats. I Europa anges priset ofta i euro per kilogram eller gram, medan det i Sverige är vanligt att ange silverpriset i SEK per gram eller kg.

AuAg Graphic