Contact

Investing in Precious Metals

Why consider a precious metal investment?

Precious metals are one of the oldest assets in which you can invest. The most famous, gold and silver, have been money for thousands of years. Investing in precious metals is still attractive, and the demand for these is increasing more as they are used to a greater extent to create new technology. What makes precious metals interesting is that they have unique properties that no other element has. It is these properties that have made them suitable to be used as money for thousands of years. Their unique properties also make them essential components in products such as solar cells and mobile phones.

Below we will go into more detail about why you should consider a precious metal investment. The following questions will be answered:

 • What are precious metals?
 • Why invest in precious metals?
 • How to invest in precious metals?

What are precious metal?​

Precious metals are among the elements that react very little with their environment compared to other metals. There are eight precious metals where. The most famous are gold, silver, copper, palladium and platinum. In addition to these, ruthenium, rhodium, osmium, and iridium are also classified as precious metals.

Precious metals are unique because of their physical and chemical properties.

 • Conductivity: Silver is the element with the best conductivity for both electricity and heat. This makes the metal a critical component in, e.g. batteries, solar cells and electric motors.
 • Corrosion: Precious metals, especially gold, are also resistant to corrosion, which means that they are often used in products where it is important to avoid corrosion, in contacts and reflectors.
 • Catalyst: Several of the precious metals are used as catalysts. Platinum, Palladium and Rodium are used in car catalysts to purify the exhaust gases from the internal combustion engine.

Vill du köpa ädelmetaller utan att behöva hantera en stor mängd guldtackor eller smycken är fonder som investerar i bolag som utvinner ädelmetaller ett alternativ. Exempel på sådana fonder är AuAg Silver Bullet, AuAg Gold Mining ETF och AuAg Precious Green.

Why invest in precious metal?

A precious metal investment brings multiple benefits to a portfolio:

 • Low correlation - The price of the metals is uncorrelated to the broad stock market, which means that they act as a protection in the portfolio. Having several uncorrelated assets contributes to a higher risk-adjusted return.
 • Inflation protection – precious metals tend to perform well in times of high uncertainty and rising inflation.
 • Green transformation trend exposure - To invest in precious metals also means to invest in the green transformation megatrend. This structural investment trend is making substantial progress as the world adapts to more ambitious climate goals. Precious metals hold unique properties that make them indispensable for producing technology such as electric vehicle batteries, computers, wind and solar power plants.

As with most investments, there are risks involved with a precious metal investment. This text is for educational purposes and is not an investment recommendation.

Benefits of investing in precious metals funds:

By investing in precious metal funds, you get:

 • Expert knowledge - A fund manager selects the best holdings and stays updated with the current investment environment.
 • Risk diversification - a broad exposure to the precious metals universe. A fund often includes 25+ holdings which can be difficult and expensive for individual investors to manage.

Funds can be either daily traded or exchange-traded through an ETF.

Det fanns flera anledningar till denna prisökning, dels som följd av alla nya skulder och krediter som skapades för att betala för krisen. Men även eftersom det sågs som ett tryggt val att köpa ädelmetaller som guld i tider av oro.

Why invest in precious metal?

A precious metal investment brings multiple benefits to a portfolio:

 • Low correlation - The price of the metals is uncorrelated to the broad stock market, which means that they act as a protection in the portfolio. Having several uncorrelated assets contributes to a higher risk-adjusted return.
 • Inflation protection – precious metals tend to perform well in times of high uncertainty and rising inflation.
 • Green transformation trend exposure - To invest in precious metals also means to invest in the green transformation megatrend. This structural investment trend is making substantial progress as the world adapts to more ambitious climate goals. Precious metals hold unique properties that make them indispensable for producing technology such as electric vehicle batteries, computers, wind and solar power plants.

As with most investments, there are risks involved with a precious metal investment. This text is for educational purposes and is not an investment recommendation.

Benefits of investing in precious metals funds:

By investing in precious metal funds, you get:

 • Expert knowledge - A fund manager selects the best holdings and stays updated with the current investment environment.
 • Risk diversification - a broad exposure to the precious metals universe. A fund often includes 25+ holdings which can be difficult and expensive for individual investors to manage.

Funds can be either daily traded or exchange-traded through an ETF.

Goda tider

Medan ädelmetaller som guld tenderar att prestera bra under osäkra tider, är förhållandet motsatt för ädelmetallerna platina, palladium och silver. Platina, palladium och silver används i större utsträckning inom industrin och priset på dessa ädelmetaller tenderar att gå ner under lågkonjunktur på grund av att det produceras färre varor. Därför kan det vara en god idé att investera i olika ädelmetaller.

Diversifiering

Ädelmetaller diversifierar portföljen eftersom ädla metaller, främst guld, har en låg korrelation med den breda aktiemarknaden. Det bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som i huvudsak består av aktier och räntor.

Ändlig resurs

Att investera i ädelmetaller anses som ett bra val eftersom ädelmetaller är en ändlig resurs och utbudet av jordens begränsade resurser ständigt minskar. När utbudet minskar ökar efterfrågan vilket gör att värdet ökar över tid.

Why invest in precious metal?

A precious metal investment brings multiple benefits to a portfolio:

 • Low correlation - The price of the metals is uncorrelated to the broad stock market, which means that they act as a protection in the portfolio. Having several uncorrelated assets contributes to a higher risk-adjusted return.
 • Inflation protection – precious metals tend to perform well in times of high uncertainty and rising inflation.
 • Green transformation trend exposure - To invest in precious metals also means to invest in the green transformation megatrend. This structural investment trend is making substantial progress as the world adapts to more ambitious climate goals. Precious metals hold unique properties that make them indispensable for producing technology such as electric vehicle batteries, computers, wind and solar power plants.

As with most investments, there are risks involved with a precious metal investment. This text is for educational purposes and is not an investment recommendation.

Benefits of investing in precious metals funds:

By investing in precious metal funds, you get:

 • Expert knowledge - A fund manager selects the best holdings and stays updated with the current investment environment.
 • Risk diversification - a broad exposure to the precious metals universe. A fund often includes 25+ holdings which can be difficult and expensive for individual investors to manage.

Funds can be either daily traded or exchange-traded through an ETF.

Mer forskning krävs, men det finns en potential för att behandling med ädelmetaller kan bli ett mer skonsamt alternativ till traditionell kemoterapi som idag kan ge allvarliga biverkningar. Guld används även vid tillverkning av strålskydd.

Bilindustrin

Metaller inom platinafamiljen som platina och palladium används inom tillverkningen av katalysatorer för bensin- och dieseldrivna bilar. Silver är en viktig del i produktionen av elbilar eftersom över 50 bildelar i en modern elbil kräver silver. Som den metall med bäst ledningsförmåga av elektricitet och värme används silver exempelvis i knappar där man vill ha snabb responsivitet, och även i vindrutan för att snabbt kunna värma upp och smälta bort frost. Även guld används inom biltillverkningen i exempelvis kretskort och kontakter.

Kommunikation

Ädelmetaller för människor samman. Både silver och guld används i kommunikationsteknik som mobiltelefoner, silver är dessutom en nödvändig del av utbyggnaden av 5G-nätet. Guld används även inom tillverkningen av datorer.

Smyckestillverkning

2021 användes två tredjedelar av allt tillgängligt guld inom smyckesindustrin och så har det sett ut sedan 2013. 2021 var smyckesindustrin den tredje största användaren av tillgängligt silver. Även platina används ofta till smycken.

How investing in precious metals work?

There are several different ways to invest in precious metals:

 • Physical: You can buy precious metals directly and own the physical raw material.
 • ETCs (Exchange Traded Commodities): By buying an ETC, you can get exposure to the physical commodity without having to sort storage for the metal yourself.
 • Derivatives: A precious metal investment that follows the price of precious metals but where you have a counterparty risk against the product’s issuer.
 • Shares: The share price of the mining companies that extract precious metals is strongly linked to the spot price. Mining company shares often move more than the underlying asset price because you also add a company risk. This means that the stock price increases more when, e.g., the spot price goes up, and vice versa.
 • Precious metal Funds: There are different types of funds. When you invest in a fund, you pay a fee for an expert (fund manager) to select the underlying assets that provide exposure to precious metals. A fund may include any of the options listed above. There are two types of funds:
  • Daily traded Fund: Often actively managed, an expert reviews the holdings and rebalances at regular intervals.
  • Exchange-Traded Fund: A basket of securities that follows an index and is traded like a stock.

Why invest in precious metals with AuAg funds?

AuAg Fonder offers funds that invest in precious metals and green tech elements. They have in common that these assets provide protection against monetary inflation and are necessary for the transition to a green world – highly topical trends today.

 • AuAg’s funds fit well into a portfolio of traditional assets as they have a low long-term correlation with equities in particular.
 • AuAg are investing in precious metals mining companies through the funds AuAg Silver Bullet, and AuAg Gold Mining ETF.
 • AuAg has a well-defined investment process to ensure that the companies in the funds’ portfolios work according to a clear sustainability plan. Through a strategic collaboration with Sustainalytics - a world-leading supplier of ESG data - AuAg can ensure that the quality of the data underlying our analysis meets the highest standards.

AuAg Silver Bullet

ー en daglighandlad aktiefond som innehåller 25-30 silvergruvbolag. Fonden går även under epitetet “Europe’s riskiest fund ー med hög volatilitet kommer stor potential för avkastning”. Enligt fondens övergripande strategi placeras minst 90 procent i överlåtbara värdepapper och fondandelar vars värdeutveckling bedöms påverkas av marknadsutvecklingen för guld och silver.

AuAg Precious Green

ー en fond som investerar 60% i företag inom grön teknik och 40% i fysiska ädelmetaller med fokus på guld. Blandfonden kan liknas vid en uppdaterad version av den klassiska 60/40-portföljen. Istället för en bred exponering mot aktier, fokuserar fonden på investeringar i grön teknik vilket gör att investerare får exponering mot den gröna omställningen. Fonden investerar bland annat i företag som producerar miljövänlig energi, produkter för energilagring, produkter som minskar utsläpp samt gruvbolag som utvinner nödvändiga grundämnen för tillverkning av grön teknik.
Fondens resterande 40% allokeras mot fysiska ädelmetaller, främst guld, men även silver, platina och palladium, istället för obligationer som är vanliga i en klassisk 60/40 portfölj. Att byta ut obligationer mot ädelmetaller visade sig ge ett effektivt portföljskydd under våren 2022 då både aktier och obligationer gick ner samtidigt ー något som är mycket ovanligt.

Why consider a precious metal investment?

Precious metals are one of the oldest assets in which you can invest. The most famous, gold and silver, have been money for thousands of years. Investing in precious metals is still attractive, and the demand for these is increasing more as they are used to a greater extent to create new technology. What makes precious metals interesting is that they have unique properties that no other element has. It is these properties that have made them suitable to be used as money for thousands of years. Their unique properties also make them essential components in products such as solar cells and mobile phones.

Below we will go into more detail about why you should consider a precious metal investment. The following questions will be answered:

 • What are precious metals?
 • Why invest in precious metals?
 • How to invest in precious metals?

Ett exempel är vår fond AuAg Gold Mining ETF som innefattar de 25 guldgruvbolag som har bäst ESG-rating. Fonden balanseras om varje kvartal för att säkerställa att den innehåller företag som arbetar för att bli mer hållbara, bolag med eftersläpande hållbarhetsarbete utesluts.

Why consider a precious metal investment?

Precious metals are one of the oldest assets in which you can invest. The most famous, gold and silver, have been money for thousands of years. Investing in precious metals is still attractive, and the demand for these is increasing more as they are used to a greater extent to create new technology. What makes precious metals interesting is that they have unique properties that no other element has. It is these properties that have made them suitable to be used as money for thousands of years. Their unique properties also make them essential components in products such as solar cells and mobile phones.

Below we will go into more detail about why you should consider a precious metal investment. The following questions will be answered:

 • What are precious metals?
 • Why invest in precious metals?
 • How to invest in precious metals?

Why consider a precious metal investment?

Precious metals are one of the oldest assets in which you can invest. The most famous, gold and silver, have been money for thousands of years. Investing in precious metals is still attractive, and the demand for these is increasing more as they are used to a greater extent to create new technology. What makes precious metals interesting is that they have unique properties that no other element has. It is these properties that have made them suitable to be used as money for thousands of years. Their unique properties also make them essential components in products such as solar cells and mobile phones.

Below we will go into more detail about why you should consider a precious metal investment. The following questions will be answered:

 • What are precious metals?
 • Why invest in precious metals?
 • How to invest in precious metals?

Graf från Statista över guldpriset
*Gör alltid egen research inför att köpa ädelmetaller och investera aldrig mer än du har råd att förlora.

1
AuAg Graphic