Kontakt
sv

Att investera i sällsynta jordartsmetaller

Översikt
Översikt

Fonder som investerar i sällsynta jordartsmetaller

Fonder som investerar i sällsynta jordartsmetaller fokuserar på gruvbolag som utvinner dessa metaller. Att investera i sällsynta jordartsmetaller ger investerare exponering mot den gröna omställningen eftersom dessa metaller är viktiga beståndsdelar i många grön-teknik-produkter.

De sällsynta jordartsmetallerna är 17 metalliska grundämnen som ligger i mitten av det periodiska systemet. Dessa metaller har ovanliga fluorescerande, ledande och magnetiska egenskaper - vilket gör dem mycket användbara när de legeras eller blandas i små mängder med vanligare metaller som järn. Eftersom de används i vindkraftverk och elfordon är dessa grundämnen också avgörande för världens gröna omställning.

Många sällsynta jordartsmetaller har en hög, och ökande, efterfrågan på grund av deras användning i grön teknik som elmotorer och vindkraftverk. Några av dessa är Neodym, Praseodym, Terbium och Dysprosium.

Möjligheter

Möjligheter med fonder som investerar i sällsynta jordartsmetaller

Det finns både fördelar och risker med att investera i sällsynta jordartsmetaller. Dessa beskrivs ytterligare nedan.

För närvarande kan investerare inte köpa terminer för sällsynta jordartsmetaller som de kan med andra råvaror som guld, koppar, vete eller majs. Det kan också vara svårt att veta vad man ska leta efter när man väljer ett specifikt gruvbolag att investera i. Därför kan investerare söka exponering mot industrin för sällsynta jordartsmetaller med mer konventionella metoder, som att investera via sällsynta jordartsmetalls-fonder eller ETF:er.

Ett par fördelar med att investera i fonder för sällsynta jordartsmetaller är:

 • Bred exponering: De ger vanligtvis bred exponering för en rad företag som utvinner sällsynta jordartsmetaller som en delmängd av deras totala gruvverksamhet. De kan inkludera platinagruvföretag och andra gruvarbetare som främst fokuserar på guld och silver.
 • Förvaltad portfölj: En expert (portföljförvaltare) håller reda på innehaven i fonden för att säkerställa att investerare får den bästa exponeringen mot sällsynta jordartsmetaller.
 • Diversifiering: Att investera i en fond för sällsynta jordartsmetaller kan vara en bra diversifiering till en portfölj som redan investerar i guld och silver.

Det finns också flera risker med att investera i fonder för sällsynta jordartsmetaller:

 • Prisvolatilitet: Metallpriserna är, liksom många råvaror, något volatila. Det är viktigt att förstå fondens riskexponering innan du investerar.
 • Gruvjurisdiktion: Idag utvinns de flesta sällsynta jordartsmetaller av privata eller lokalt noterade företag i Kina. En investerare måste förstå vilka jurisdiktioner fonden investerar i för att förstå fondens fullständiga riskprofil.

AuAg Fonder investerar inte i gruvbolag för sällsynta jordartsmetaller baserade i jurisdiktioner med hög risk, som Kina, Ryssland och Afrika, utan fokuserar istället på jurisdiktioner som Australien och Nordamerika.

Hur man kan investera

Hur man kan investera i sällsynta jordartsmetaller

Det finns olika sätt att investera i sällsynta jordartsmetaller och fonder för sällsynta jordartsmetaller. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på olika typer av fonder som ger exponering mot dessa metaller:

 • Dagligt handlade fonder: Dagligt handlade fonder för sällsynta jordartsmetaller erbjuder vanligtvis sällsynta jordartsmetaller som en del av en större portfölj av gruvaktier. Dessa kan handlas via vanliga fondplattformar.

 • Börshandlade fonder: Det finns också ETF:er (Exchange Traded Funds) som erbjuder exponering mot sällsynta jordartsmetaller. ETF:er eller börshandlade fonder handlas som en vanlig aktie, och erbjuder intradagsprissättning och handel.

Genom fonden AuAg Essential Metals får investerare exponering mot en fond som investerar i sällsynta jordartsmetaller. Att investera i sällsynta jordartsmetaller via denna fond ger exponering mot både dessa metaller och ett flertal andra, t.ex. koppar, litium och nickel.

Varför investera?

Varför investera i sällsynta jordartsmetaller med AuAg?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som ger exponering mot ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen. Dessa tillgångar ger skydd mot monetär inflation och är nödvändiga för omvandlingen till en grön värld – trender som är högaktuella idag.
 • Genom att investera i AuAg Essential Metals får investeraren tillgång till gruvbolag som utvinner sällsynta jordartsmetaller.
 • AuAgs fonder passar bra in i en portfölj som består av traditionella tillgångar då de har en låg korrelation med den breda aktiemarknaden.
 • AuAg erbjuder exponering mot bolag som skapar grön teknik av bl.a. sällsynta jordartsmetaller genom fonden AuAg Precious Green. Fonden har 60 % exponering mot grön-teknikföretag inom fyra olika områden; produktion av ren energi, minskad energiförbrukning, energilagring/kraft och utvinning av de grundämnen som behövs för den gröna omställningen.
AuAg Graphic