Kontakt
sv

Att investera i Grön Energi

Sammanfattning
Sammanfattning

Att investera i grön energi

Att investera i grön energi omfattar vanligtvis en mängd olika förnybara energikällor, inklusive sol-, vind- och vattenenergi. Vissa investeringar fokuserar mindre på förnybara energiprojekt och mer på gröna teknikföretag som tillhandahåller teknik för lösningar med förnybar energi.

En investeringslösning som ger tillgång till detta område är investeringsfonder inom grön energi. Under de senaste åren har dessa ökat kraftigt i popularitet på grund av starkt intresse bland investerare för miljövänliga investeringar kopplade till den gröna omställningen. Intresset för investeringar i grön energi har inte bara ökat bland privatpersoner, även institutioner investerar enorma mängder pengar i sektorn. En undersökning gjord i slutet av 2020 från den alternativa investeringsförvaltaren Octopus visade att de planerar att spendera $743 miljarder på förnybara källor under det kommande decenniet.

Det finns olika typer av investeringsstrategier som ger exponering mot grön energi. En investerare kan investera i företag som genererar energi, bygger teknik, eller utvinner metaller och resurser som behövs för att tillverka tekniken. Till exempel kan man investera i grön energi genom fonder som investerar i företag som utvinner metall. Många metaller är oumbärliga vid utvecklingen av teknik som behövs för den gröna omställningen. Till exempel används flera metaller, inklusive koppar, litium och kobolt, i batterier till elbilar. Guld och framförallt silver används inom ett stort antal industriella användningsområden kopplade till teknik som behövs för den gröna omställningen, inklusive solpaneler och elbilar.

Typer av fonder

Vilka typer av fonder investerar i grön energi?

Innan du fattar ett beslut om vilka gröna energifonder du ska investera i, är det viktigt att förstå vilka typer av fonder det finns. De två vanligaste fondtyperna är dagligt handlade fonder och börsnoterade fonder:

 • Dagligt handlade fonder:
  Förvaltas ofta aktivt av en professionell portföljförvaltare. Detta alternativ passar investerare som inte har tid eller erfarenhet när det gäller att välja de bästa aktierna. Dagligt handlade investeringsfonder inom grön energi erbjuder exponering mot grön energi genom investeringar i portföljer av företag kopplade till industrin. Genom att lägga till gröna energifonder i en investeringsportfölj får investeraren exponering mot ett brett utbud av företag som gynnas av den gröna omställningen. Investeringsfonder inom förnybar energi och grön energi, såväl som gröna investeringsfonder, har alla väldigt liknande egenskaper. Att investera i någon av dem ger investerare ett enkelt sätt att investera i grön energi.

 • Börshandlade fonder (ETF):
  Följer prisrörelsen för vissa aktiekorgar, till exempel FTSE 100. De erbjuder exponering mot en diversifierad portfölj av aktier och är också mycket likvida, vilket innebär att du enkelt kan köpa och sälja dem. För investerare som vill börja investera i grön energi finns det ETF:er som följer ett antal sektorindex. Även om ETF:er kan vara ett enkelt sätt att få exponering mot dessa företag är det avgörande att förstå avgifterna och exakt vad ETF:en följer innan man investerar.

Efter att ha valt typ av fond, behöver en investerare välja typen av exponering mot grön energi. De vanligaste typerna av investeringsfonder inom grön energi beskrivs vidare nedan:

 • Energifonder - investerar direkt i företag som genererar grön energi.
 • Gröna teknikfonder - investerar i företag som utvecklar tekniken som behövs för att generera grön energi, såsom solpaneler och vindturbiner.
 • Metallutvinningsfonder - investerar i företag som utvinner metaller som behövs för att skapa grön teknik. Exempel på dessa metaller är: silver, koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. En allokeringsfond kan vara ett indirekt sätt att investera i fonder som investerar i förnybar energi.

Det finns flera fonder att investera i som investerar i den gröna omställningen, och det enklaste sättet att hitta dem är att gå till din investeringsplattform och söka. Många plattformar har ofta separata listor med typ av fonder.

Typer av företag

Vilka typer av gröna energiföretag kan man investera i?

Framtiden för gröna energiföretag ser ljus ut, och gynnas av en strukturell förändring i efterfrågan som kommer att gynna förnybara energiprojekt. Tillväxten på efterfrågesidan stöds också av ambitiösa åtaganden från EU. Dessa inkluderar bland annat EU:s mål om att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 och USA:s återinträde i Parisavtalet om klimatförändringar.

För att uppnå dessa mål att radikalt minska utsläppen behöver investeringar i grön energi fortsätta att öka. Därför kan investeringar i gröna energiföretag vara en hållbar investeringsstrategi för den som söker långsiktiga avkastningar.

Det finns många börsnoterade gröna energiföretag att investera i. Dessa företag tillhandahåller vanligtvis tekniska lösningar för att underlätta övergången till en grön ekonomi. Fonder för förnybar energi ger bred exponering mot gröna energiföretag om investeraren inte letar efter exponering i enskilda aktier. Här är några områden där du kan investera i gröna energiföretag:

 • Biomassa
 • Trä och träavfall
 • Kommunalt fast avfall
 • Deponigas och biogas
 • Etanol
 • Biodiesel
 • Vattenkraft
 • Geotermisk energi
 • Vind
 • Sol
Varför AuAg?

Varför investera i grön energi med AuAg?

 • AuAg Fonder erbjuder investeringsfonder inom metallutvinningsindustrin som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Vad dessa metaller har gemensamt är att de ger skydd mot monetär inflation och är nödvändiga för övergången till en grön värld – trender som är högaktuella idag.

 • Genom investeringar i AuAg Precious Green, som kan anses vara en investeringsfond inom grön energi, får investeraren tillgång till både de gruvföretag som utvinner metaller som behövs för batterier till elbilar, men också företag som utvecklar teknik som behövs för att skapa och lagra grön energi.

 • AuAgs fonder passar bra in i en portfölj av traditionella tillgångar eftersom de har en låg korrelation med aktier.

 • AuAg investerar i gröna teknikföretag genom fonden AuAg Precious Green. Fonden har 60 procent av fondens exponering mot gröna teknikföretag inom fyra olika områden; produktion av grön energi, minskad energiförbrukning, energilagring/kraft och utvinning av de element som behövs för den gröna övergången.

FAQ

1
Hur investerar man i grön energi?

Investerare kan investera i grön energi genom enskilda aktier, fonder eller ETF:er. Dessa kan nås via personliga mäklarkonton genom en bank eller handelsplattform.

AuAg Graphic