Kontakt
sv
Månadsbrev

Elements | November 2023

Under oktober månad blossade nya geopolitiska oroshärdar upp i världen när Hamas i stor skala attackerade Israel. Återigen har vi en tragisk händelse i vår nutid med många dödsoffer på båda sidor. Det finns också en överhängande risk att fler länder blir involverade och ett ännu större krig drabbar världen.

Det är alltid svårt att komma in på finans när man skrivit om krig och dödsoffer. Än så länge kan man notera att börserna överlag har varit sura men inte katastrofala hittills. Guld har gått relativt starkt, såsom andra investeringar som betraktas som en ”säker hamn” under orosperioder.

En kul nyhet från månaden är att ytterligare en stor investering från en europeisk pensionsfond på SEK 286 miljoner gjordes i AuAg Gold Mining. Detta tog fondens totala tillgångar (AUM) till en ny rekordnivå, och samtidigt passerade AuAg’s totala AUM SEK 2 miljarder vilket är en stor milstolpe för oss.

I AuAg Thoughts nedan tar vi upp frågan om koncentrationsrisk och vikten av att ha en diversifierad portfölj för sina investeringar.

Använd vårt unika ”Kunskapscenter” löpande för att ta del av vår aktuella syn på marknaden och omvärlden. Vi kommunicerar hela tiden.

Här är några utvalda media-länkar:

Fonderna

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive fondsida. Där kan du hitta mer information såsom: de uppdaterade fondbladen (under "Dokument"), hur man investerar, samt graf och innehavens senaste kurser.

AuAg Thoughts

 • I detta månadsbrev vill vi fokusera lite på den extrema koncentrationen av de sju största aktierna i S&P 500 som åter är på tapeten. Koncentrationsrisk är ett fenomen som oftast inträffar vid börstoppar och det är en förvaltningsrisk som är viktig att uppmärksamma för alla investerare.
 • De 7 bolagen; Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla and Meta som nu kallas ”the magificent seven”, gick under en 10-årsperiod fram till 2022, från att vara minde än 10% till nästan 30% av hela S&P500.
 • Sen kom den kraftiga korrigeringen under 2022, där dessa bolag som grupp föll ca -40% (USD), vilken skall jämföras med minus 14% för de andra 493 bolagen. Efter denna mini-krasch så var deras andel nere på ca 20% av S&P 500.
 • Nu under 2023 har de 7 bolagen varit allas ”darlings” igen, och i samband med AI-hypen också haft stora korrigeringar åt andra hållet, uppåt. Nu har de 7 bolagen åter nått nivån att vara ca 30% av hela S&P500.
 • Deras P/E tal (värdering) som grupp är nu också dubbelt så högt som för de andra 493 bolagen: Ett annat problem som tillkommer är att alla sju bolagen kommer från samma sektor, big-tech. Aldrig har så mycket likviditet sugits in i så få aktier, och risken kan visa sig vara ett svart hål för kapital. Detta kan komma att tynga avkastningen i många portföljer och ge en ökad volatilitet med tanke på deras höga korrelation med varandra.
 • För att uttrycka det annorlunda, för varje krona som investeras i ett S&P 500 index, går idag nästan 30 öre till sju aktier, och de återstående 70 örena går till resterande 493 andra aktierna.
 • Nu har vi börjat se viss sårbarhet i både Nvidia (-10% och över 100 miljarder USD i marknadsvärde på bara några dagar) i spåren av USAs handelskrig med Kina samt även vid Googles kraftiga nedgång (-9% på en dag) i samband med deras rapport.
 • Värdebolag och lågt värderade sektorer har kanske aldrig sett bättre ut i ett relativt perspektiv. Särskilt nu, med de uppenbara riskerna som finns i de av big-tech extremt koncentrerade amerikanska indexen.
 • Att använda diversifiering i sin portfölj, med tillgångar som har låg korrelation, är alltid viktigt. Men särskilt nu när koncentrationsrisken i marknaden och den geopolitiska risken är så hög. Vi avrundar med de bevingade orden från den i år avlidne nobelpristagaren Harry Markowitz (modern portföljteori 1990) ”diversifiering är den enda gratislunchen”. 

AuAg Trends

 • Broughton Suspension Bridge byggd 1826 i England var en av Europas första hängbroar. Den 12 april 1831 kollapsade bron på grund av mekanisk resonans som uppstod av soldater som marscherade i takt. Som ett resultat av incidenten utfärdade den brittiska armén en order om att trupper skulle "bryta takten" när de korsade en bro.
 • En liknande händelse skedde för bara 23 år sedan och gällde Millennium Bridge (2000) i London, men med en rörelse i sidled. De som hade designat bron hade inte förutsett effekterna av att fotgängare direkt började röra sig med bron. När bron gungade åt sidan började fotgängarna anpassa sig för att inte ramla omkull, och alla gör det samtidigt. Sen blev det samma gungning åt andra hållet och sen tillbaks igen Effekten liknar soldater som marscherar i takt, men här som horisontell rörelse istället.
Kunskapscenter

Relaterat innehåll

Lär dig mer om att investera i ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen i vårt kunskapscenter.

AuAg Graphic
AuAg Graphic