Kontakt
sv

AuAg Precious Green firar tre år med flaggan i topp

Fonden AuAg Precious Green lanserades i slutet av augusti 2020 för att erbjuda en investeringsprodukt som kombinerar investeringar i bolag inom grön teknik och samtidigt en exponering mot guld.

Den moderna 60/40-portföljen

Idén var att skapa en produkt som skulle vara ett bättre alternativ till en klassisk 60/40 portfölj - det vill säga en portfölj som balanserar risk mellan aktier och räntor. Med tre års historik konstaterar fondens förvaltare Eric Strand att Precious Green levererat på sina löften, samtidigt som han menar att framtiden för fonden ser ljus ut.

AuAg Graphic

“AuAg Precious Green har sannerligen fungerat väl i en miljö med stigande räntor och utmanande aktiemarknader - en miljö som varit osedvanligt svår att navigera i för den traditionella 60/40 portföljen. Precis som vi förutsåg när vi lanserade fonden, har guld varit ett bättre alternativ än obligationer för att balansera risken", säger Eric Strand.

AuAg Precious Green investerar normalt 60 procent (minst 50 procent) av det förvaltade kapitalet i aktiemarknaden där fokus ligger på bolag inom grön teknik. Mer precist investerar fonden i fyra delområden; produktion av miljövänlig energi, minskade utsläpp samt återvinning, energilagring och utvinning av grundämnen som behövs för grön teknik. Resterande del allokeras mot fysiskt uppbackade ädelmetaller, primärt guld, som är en trygg hamn i tider av oro på finansiella marknader och kan leverera positiv avkastning även när aktier faller.

Sedan starten (september 2020) har fonden levererat en avkastning om 58 procent efter avgifter (per den sista augusti 2023) vilket är betydligt bättre än vad en portfölj som allokerat till globala aktier i kombination med ränteplaceringar gjort. Framför allt presterade Precious Green starkt under 2022 (+8,11%) som var ett historiskt dåligt år för många tillgångsklasser, inklusive traditionellt defensiva ränteplaceringar som hade sitt sämsta år på decennier.

“2022 var utmärkande på många sätt, men framför allt var kombinationen av en svag aktiemarknad och kraftigt stigande räntor i spåren av centralbankernas agerande en giftig cocktail. I denna miljö presterade Precious Green väl. Fonden gynnades av sin exponering mot guld och drog nytta av det faktum att bolag med fokus på grön teknik lyckades undvika stora delar av den breda nedgång som skedde på aktiemarknaden”, förklarar Eric Strand.

"Guldet ska i min värld ingå i alla strategiska investeringar"

Att grön teknik kommer att vara ett fortsatt starkt tema framåt menar Eric är ofrånkomligt. Detta som ett resultat av den gröna omställning som sker inom i stort sett alla industrier.

“Grön teknik är inte ett modeord utan en realitet för framtidens industrier. Det har inte minst accentuerats under senare tid när stora politiska reformer genomförts för att snabba på omställningen och säkerställa tillgången till grön energi på nationell nivå. Grön teknik och elektrifieringen kommer att vara en central del av framtidens industriella utvecklingar och därmed gynna bolagen i de sektorer där Precious Green har sina största exponeringar”, säger Eric Strand.

Vad gäller guldets utveckling är Eric fortsatt långsiktigt mycket positiv och menar att ädelmetallen kommer att gynnas av de stora utmaningar som världens centralbanker står inför.

“Guldet ska i min värld ingå i alla strategiska investeringar. Inte bara som ett skydd och inflationshedge i en väldiversifierad portfölj, utan också som en isolerad tillgång med stor avkastningspotential.”

“Centralbankerna har stimulerat ekonomin vid minsta tecken på svaghet, vilket leder till monetär inflation. Detta kommer att fortsätta då politiker gör allt för att undvika en recession och risken att bli bortvalda. Med andra ord finns inga tydliga incitament för politiker att bromsa den monetära inflationen, något som långsiktigt gynnar guldpriset och de investeringar som är förknippade med det.”

“En fond som Precious Green, som kombinerar exponering mot grön teknik och guld, ser jag som ett väldigt intressant alternativ för alla långsiktiga investerare. Intresset för fonden har heller aldrig varit större”, avslutar Eric Strand.

AuAg Graphic