Kontakt
sv
Månadsbrev

Elements | September 2023

Detta månadsbrev fokuserar på Kinas roll i världsekonomin. Vi har även några spännande nyheter att dela med oss av. Mer om detta samt ett flertal länkar till vidare läsning nedan.

Den 1 september fyllde AuAg Precious Green tre år. Fonden som är en modern version av den klassiska 60/40-portföljen har genererat en stabil avkastning varje år sedan start. Detta tack vare sin genomtänkta konstruktion som ger exponering mot både aktier inom grön teknik och fysiskt uppbackade ädelmetaller, primärt guld. 

Ytterligare en kul nyhet är att vi lanserade en daglighandlad version av vår ETF, AuAg Gold Mining. Detta innebär att investerare som inte vill/kan köpa ETFer (börshandlade fonder) nu kan investera i denna fond i stället. Den blev köpbar hos Avanza från fondstarten den 1 september och fler plattformar adderas kontinuerligt. Du kan läsa mer om skillnaden mellan vår nya fond och ETFen i vårt pressmeddelande (länk nedan).

För oss är det viktigt med hållbarhet när vi investerar, särskilt då vi investerar i en sektor där en förbättring kan ha en stor nettopåverkan på vår värld. För att göra vår investeringsprocess ännu bättre har vi därmed ingått ett samarbete med Sanctify ESG. De levererar en AI-tjänst som screenar nyheter på publika sidor så får reda på vad som skrivs om våra bolag i realtid. Läs mer om vårt samarbete i pressmeddelandet (länk nedan).

Använd vårt unika ”Kunskapscenter” löpande för att ta del av vår aktuella syn på marknaden och omvärlden. Vi kommunicerar hela tiden.

Här är några utvalda länkar:

Fonderna

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive fondsida. Där kan du hitta mer information såsom: de uppdaterade fondbladen (under "Dokument"), hur man investerar, samt graf och innehavens senaste kurser.

AuAg Thoughts

  • Världsekonomin påverkas idag mycket av hur det går för Kina. Kinas tillväxt har under de senaste åren bromsat in betänkligt efter deras extremt hårda covidnedstängningar. Detta har lett till minskad efterfrågan på många varor/produkter/råvaror vilken i sin tur påverkar hela världsekonomin.
  • Det finns också en betydande oro för att det kinesiska fastighetsbolaget Evergrandes finansiella problem som visade sig redan 2021 fortsätter smitta andra delar av Kinas redan haltande ekonomi. Landets fastighetssektor utgör hela 30 procent av bruttonationalprodukten (BNP). På senare tid har alarmerande rapporter om tillståndet kommit även från Kinas största icke-statliga fastighetsbjässe, Country Garden, som tvingats ställa in sina betalningar.
  • Marknaden har under flera månader väntat på stöd och stimulanser från den kinesiska staten och nu har de börjat komma. Lägre räntor, helikopterpengar och stödköp ska eller har redan implementerats. Detta skapar förutsättningar för att få i gång Kina, som numera är världens motor när det gäller industriell produktion. Kinas nuvarande svaghet är inprisad av börsen och denna nystartade offensiv kommer framöver stödja råvaruefterfrågan och samtidigt skapa ytterligare monetär inflation.
  • Man ser också behov av att försöka att stimulera ekonomin (och barnafödandet) ytterligare inför de demografiproblem som Kina kommer att lida av under många år framåt efter att ha haft ett-barn-policyn sedan 1979. De närmar sig snabbt samma problem som Europa har gällande andelen arbetande i relation till den icke-arbetande delen av befolkningen.
  • Kina har också varit väldigt tydliga med att de vill återförena Taiwan med ”fastlandet”, Kina. Detta kan bara ske med våld och det finns numera tydliga signaler om militära förberedelser från Kinas håll. Rent taktiskt så är det tyvärr troligen bättre för Kina att göra det inom det närmaste året än att vänta – om man verkligen tänker ta det steget.

AuAg Trends

  • Kina har en stark maktposition inom råvarumarknaderna och framför allt gällande så kallade sällsynta jordartsmetaller som är nödvändiga i all högteknologisk utrustning/produkter. Kina står för ca 70% av världens utvinning samt 85% av vidarebearbetningen av sällsynta jordartsmetaller. Kina fortsätter även att stärka sin position inom internationell handel av råvaror. De-globaliseringen och den kommande stora efterfrågan av metaller för hela världen kommer bli allt viktigare i vår närmaste framtid.
  • Kina har redan nu börjat införa exportrestriktioner för gallium- och germaniumprodukter som används i datorchips och andra komponenter för att skydda nationella säkerhetsintressen.
  • Beslutet, som svar på USA:s begränsningar av försäljningen av teknologi till Kina, väckte farhågor om att Kina så småningom skulle kunna begränsa exporten av andra material, särskilt sällsynta jordartsmetaller, dessa är: lantan, cerium, praseodym, neodym, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium, skandium, yttrium. 
Kunskapscenter

Relaterat innehåll

Lär dig mer om att investera i ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen i vårt kunskapscenter.

AuAg Graphic
AuAg Graphic