Kontakt
sv
Portföljuppdatering

AuAg Precious Green

Nedan presenteras portföljuppdateringar som skett utöver löpande handel på dagliga in-/ut-flöden i fonden.

Portföljuppdateringar inkluderar inkludering/exkludering av innehav, eller förändring av målvikt.

Portföljuppdatering Januari 2023

Under januari månad 2023 genomförs en mindre förändring gällande fondens aktiestrategi för att framöver ha en likaviktning mellan dess fyra delstrategier: produktion av miljövänlig energi; minskad energiförbrukning, minskade utsläpp, samt återvinning; energilagring; utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

På bolagsnivå innebär det att Lynas Rare Earths (Utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik) fasas ut och EnerSys (Energilagring/Green Power) fasas in under månaden. Som tidigare kommer alla 20 bolagen i de fyra delstrategierna fortsatt ha 3% målvikt.

Alla innehav in fonden presenteras här.

Lynas Rare Earth ingår fortsatt som portföljinnehav i AuAg Essential Metals.


Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.

AuAg Graphic