Kontakt
sv
Guld, Silver, och Gruvbolag Outlook 2024

Anledningar att investera i guld, silver, och gruvbolag 2024

En kort sammanfattning av viktiga teman och trender för guld, silver, och gruvbolag under 2024.

Guld & Silver

Det finns ingen bullmarknad som liknar en guld-bullmarknad

 • Den 4 december nådde guldpriset ett nytt all-time-high då det under en kort tid steg över USD 2,100.
 • Guld visade under året också styrka och noterade de högsta månads- och årsavslutningarna, och avslutade året på USD 2,063 per troy ounce (+13,2%).
 • Samtidigt avslutade silverpriset året på USD 23,9, vilket resulterade i en guld-till-silver-ratio på 86:1.
 • Vi ser en rad av nya all time highs för guld under 2024, vilket är en stark signal för en ny långsiktig bull-marknad.
 • I denna kommande bullmarknad, som förväntas vara i många år, ser vi att guld-silver-ration kommer närma sig 30:1, med ett första mål för 2024 på 70:1.
 • Sedan den stora finanskrisen har centralbankerna konsekvent ökat sina guldreserver med nya rekord både 2022 och 2023.
 • Vi tror att centralbankerna kommer att gå ifrån räntehöjningar och börja sänka räntan under 2024, vilket kommer starta en betydande uppgång i guldpriset framöver.
 • USD förväntas fortsätta sin nedgång mot EUR och GBP under 2024, eftersom Federal Reserve troligen kommer att inleda en period av räntesänkningar. Dessutom förlorar USD gradvis sin premie som världens reservvaluta. Båda dessa faktorer förväntas ge ett betydande stöd till guld prissatt i USD.
 • Därför tror vi att guld kommer att avsluta 2024 med minst en 20 procentig uppgång i USD och även att gruvbolagsaktier kommer att överprestera den fysiska råvaran.
 • Om guldpriset stiger med 20 procent skulle det ligga på USD 2,475 vid slutet av 2024, och med en guld-silver-ratio på 70:1 om silver stänger på USD 35, vilket motsvarar en avkastning på 48 procent.
Gruvbolagen

Gyllene läge för gruvbolag

 • Gruvbolag för guld och silver kan komma att bli särskilt attraktiva för europeiska investerare under 2024 på grund av "2x/FX-effekten". Om gruvbolagsaktier har två gånger hävstång till guldpriset, vilket vi förväntar oss stiga med 20 procent, skulle detta resultera i en 40 procentig uppgång för gruvbolagsaktier. I kombination med en svagare USD, säg en 10 procents nedgång jämfört med EUR/GBP, skulle nettovinsten för en europeisk investerare i guld vara på 10 procent och 30 procent i gruvbolagsaktier. Detta skulle resultera i en tredubblad avkastning, och inte bara en dubbel.
 • Guldgruvbolag har historiskt sett varit undervärderade i förhållande till guld, en trend som sannolikt kommer att vända under den kommande bullmarknaden för guld.
 • Guldgruvbolag har minskat sina skuldnivåer under det senaste decenniet, till skillnad från andra sektorer som har ackumulerat mer skulder.
 • Sedan 2021 har företag inom råvarusektorn haft starka kassaflöden. Bland dessa har producenter av ädelmetaller haft de högsta marginalerna.
 • Guldgruvbolag har blivit mer aktieägarvänliga och är försiktiga med nya kostsamma projekt.
 • Antalet fusioner och förvärv i gruvsektorn är hög, vilket driver upp aktiepriserna.
 • Guldgruvbolag har genomfört rekordstora återköp av aktier under de senaste två åren. De har gjort återköpen utan att finansiera de med ökad skuldsättning, likt de flesta andra sektorer.
 • Det finns en stark trend av stigande utdelningar bland guldgruvbolag.
 • Små storbolag och stora mellanstora bolag förväntas prestera bättre än megacap-bolagen inom sektorn.
 • Institutionella investeringar kommer särskilt att driva upp aktiepriserna för bolagen med stort ESG-fokus och guldgruvbolagsfonder/ETF:er med de starkaste hållbarhetsmeriterna.
 • Guldgruvbolag har mycket låg korrelation med den breda aktiemarknaden och kommer bli mer attraktiva för stora investerare som söker alternativa avkastningskällor. Detta kommer leda till stora kapitalinflöden och därmed högre aktiekurser.
 • Guldgruvbolag är också historiskt sett undervärderade jämfört med S&P 500, vilket skapar ett unikt läge för investerare.

Disclaimer

Kom ihåg att sparande i fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Mer information kan erhållas från din finansiella rådgivare. AuAg Funds publicerar enbart produkt- och marknads-relaterad information och ger inga investeringsrekommendationer.

Research Centre

Related insights

Learn more about precious metals and green tech elements in our research centre!

Video
AuAg Silver Bullet - Europes Riskiest Fund

Eric Strand (Fondförvaltare) pratar om idén bakom fonden.

Råvarorna som gynnas av den gröna omställningen
Artikel
Råvarorna som gynnas av den gröna omställningen

Intervju om råvarorna som gynnas av den gröna omställningen

Från professionell fäktare till fondförvaltare
Artikel
Från professionell fäktare till fondförvaltare

Privata Affärer intervjuar Eric Strand om den senaste utvecklingen för guldpriset.

Video
AuAg Silver Bullet - Europes Riskiest Fund

Eric Strand (Fondförvaltare) pratar om idén bakom fonden.

AuAg Graphic
AuAg Graphic