Kontakt
sv
Portföljuppdatering

AuAg Silver Bullet

Nedan presenteras portföljuppdateringar som skett utöver löpande handel på dagliga in-/ut-flöden i fonden.

Portföljuppdateringar inkluderar inkludering/exkludering av innehav, eller förändring av målvikt.

Publicerad: 2023-04-19

Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Silver Bullet.

McEwen Minings nya målvikt är 4% (3%)

Hudbay Minerals nya målvikt är 2% (3%)

Yamana Golds nya målvikt är 0% (2%)

  • Uppköpt av Pan American (8%)

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-03-01

Följande portföljuppdateringar har implementerats för AuAg Silver Bullet.

Discovery Silvers nya målvikt är 2% (1%)

  • Bra silverexponering
  • Bättre likviditet i aktien. Nu på TSX istället för TSX.V

Hudbay Minerals nya målvikt är 3% (2%)

  • Bra exponering mot både silver och koppar
  • Ökad målvikt inför Pan Americans förvärv av Yamana

Yamana Golds nya målvikt är 2% (4%)

  • Succesiv minskning av målvikt för att förbereda inför Pan Americans (8%) förvärv

Alla innehav i fonden presenteras här.


Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.

AuAg Graphic