Kontakt
sv
Portföljuppdatering

AuAg Precious Green

Nedan presenteras portföljuppdateringar som skett utöver löpande handel på dagliga in-/ut-flöden i fonden.

Portföljuppdateringar inkluderar inkludering/exkludering av innehav, eller förändring av målvikt.

Publicerad: 2024-01-26

Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Precious Green.

Exkluderat: Livent

  • Fusion av Livent och Allkem skapade nya bolaget Arcadium Lithium

Inkluderat: Arcadium Lithium's målvikt är 3%

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-04-19

Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Precious Green.

Allkems nya målvikt är 0% (3%)

  • Togs bort

Freeport-McMoRans nya målvikt är 3% (0%)

  • Inkluderades

Därmed minskade litiumexponeringen i portföljen till 6% och kopparexponeringen ökades till 9%.

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-01-16

Under januari månad genomförs en mindre förändring gällande fondens aktiestrategi för att framöver ha en likaviktning mellan dess fyra delstrategier: produktion av miljövänlig energi; minskad energiförbrukning, minskade utsläpp, samt återvinning; energilagring; utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

På bolagsnivå innebär det att Lynas Rare Earths (Utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik) fasas ut och EnerSys (Energilagring/Green Power) fasas in under månaden. Som tidigare kommer alla 20 bolagen i de fyra delstrategierna fortsatt ha 3% målvikt.

Alla innehav in fonden presenteras här.

Lynas Rare Earth ingår fortsatt som portföljinnehav i AuAg Essential Metals.


Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.

AuAg Graphic