Kontakt
sv
Portföljuppdatering

AuAg Gold Mining

I början av varje kvartal ombalanseras AuAg Gold Mining (ETF ticker: ESGO) för att inkludera de 25 bästa bolagen som är verksamma inom guldgruvindustrin med avseende på ESG-risk-score från Sustainalytics.

Publicerad: 2023-10-05

Efter ombalanseringen inkluderade vi ett nytt innehav:

  • Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade ett innehav:

  • Fresnillo - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,6 (22,9).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-07-10

Följande portföljförändringar har gjorts i den ordinarie kvartalsvisa rebalanseringen av AuAg Gold Mining.

På grund av förvärvet av Yamana Gold, och en förändring av ESG Risk Score inom fondens universum, har vi två inkluderingar:

Och en exkludering:

  • IAMGOLD

Ovanstående förändringar och rebalanseringen till 4% av alla innehav kommer att genomföras under en period som börjar den 30.06.2023 cob och slutar den 07.07.2023 cob. Den nya sammansättningen kommer att återspeglas fullt ut i index den 10.07.2023.

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-04-04

Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Gold Mining.

På grund av förvärvet av Yamana Gold av Pan American Silver & Agnico-Eagle Mines kommer följande tillämpas på indexet:

  • Yamana Gold kommer att tas bort från indexet.
  • Aktierna i Pan American Silver kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
  • Aktierna i Agnico-Eagle Mines kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
  • Kontantdelen av transaktionen kommer att fördelas pro rata till återstående indexbeståndsdelar.

Ikraftträdandedatum (öppning): 2023-03-31

Alla innehav i fonden presenteras här.

Publicerad: 2023-04-04

Efter ombalanseringen inkluderade vi ett nytt innehav:

  • Sibanye Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade ett innehav:

  • Centerra Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,9 (23,2).


Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.

AuAg Graphic