Kontakt
sv
Månadsbrev

Elements | Augusti 2023

I månadens brev tittar vi närmare på begreppet inflation. Vi går igenom hur den hanteras just nu av världens centralbanker, och vi gör även en tillbakablick till romarriket som stod inför samma utmaning. Mer om detta längre ner i brevet.

En nyhet som vi är glada över är att en Europeisk pensionsfond investerade 24 miljoner euro i AuAg Gold Mining. Det är kul att se att större institutioner nu börjar allokera om i sina portföljer och väljer att inkludera guldgruvbolag.

I slutet på juni hade vi vår andra digitala investerarträff där temat för ”Metals for the green transition – an outlook for industrial and technology metals”. Inspelningen finns nu tillgänglig i både video och podcast-format, länkarna hittar du nedan.

Använd vårt unika ”Kunskapscenter” löpande för att ta del av vår aktuella syn på marknaden och omvärlden. Vi kommunicerar hela tiden.

Här är några utvalda länkar:

Fonderna

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive fondsida. Där kan du hitta mer information såsom: de uppdaterade fondbladen (under "Dokument"), hur man investerar, samt graf och innehavens senaste kurser.

AuAg Thoughts

 • Centralbankerna fortsatte under juli månad att höja räntorna. Allt i kampen mot inflationen. Man ser nu också att inflationen går ner. Centralbankerna och media är snabba att kommunicera denna ”framgång” och man vill så snabbt som möjligt komma ner till inflationsmålet runt 2%.
 • Denna ”inflationsbrasa”, dess bekämpning och framtida effekter kan i efterhand mycket väl komma bli 20-talets stora ekonomiska händelse.
 • Centralbanker anser att man genom räntehöjningar har kontroll på inflationen då den nu är på väg ner. Inflationen går succesivt ner men det man missar att kommunicera är att konsumentprisindex (KPI/CPI) fortfarande går upp - även om inflationen går ner.
 • KPI är (per 2023-06-30) 405,49 och var för två år sedan när inflationen började ta fart 341,32 (+18,80%). Sedan årsskiftet går inflationen ”ner, ändå har KPI gått upp från 391,50 till 405,49 (+3,57% på 6 månader).
 • Riksbanken har som mål att inflationen ska ner till 2%. Men borde inte målet vara att få ner KPI till ungefär vad det var för två år sedan när inflationen tog fart? Med deras nuvarande mål så kommer den 20 procentiga prisökningen vara kvar för alltid, för att sedan successivt öka med 2% per år.
 • Förenklat uppstår inflation genom att mängden pengar ökar snabbare än världsekonomin växer. Mängden pengar ökas av Centralbankerna och sedan kan affärsbankerna låna ut dessa ca 10 gånger om (så i verkliga pengar finns bara en tiondel av det vi ser på våra konton). Prisinflation påverkas av hur ofta pengar omsätts (byter händer). På finansengelska pratar man i termer som ”Money supply” och ”Money velocity”.
 • Vi har ett skuldbaserat monetärt system och detta har vuxit till mer än 3000 biljoner kronor i skulder. Det är mer än dubbelt så mycket som vi hade vid den stora finans(skuld)krisen 2008.
 • Inflationen har dröjt för att ”farten/omsättningen” på pengar varit så låg. Nu minskar mängden pengar något (p.g.a. högre räntor/amorteringar/QT) men innan det började farten öka vilket fick prisinflationen att ta fart.
 • Höga nivåer av skulder samt höga räntor har en deflatorisk effekt då utrymmet att konsumera minskar drastiskt. Frågan är bara om den stigande inflationen kom från ökad konsumtion eller om den kommer från att centralbankerna tryckt så mycket pengar att varje ”enhet” pengar helt enkelt blivit mindre värd.
 • Här är några faktorer som vi tror kommer göra det svårt för centralbankerna att få ner inflationen långsiktigt:
  • De-globaliseringen som leder till mer närproduktion (säkrare men dyrare)
  • Ett slut och en kommande vändning på den 40-åriga trenden av billigare arbetskraft
  • Större och rikare medelklass i Kina/Indien leder till ökad konkurrens och därmed högre priser
  • Statliga budgetunderskott för att stimulera ekonomin för att undvika lågkonjunkturer (i politikens intresse)
 • Dessutom kommer Centralbankernas snabbt vända fot och sänka räntorna igen så fort det finansiella systemet inte längre klarar av kostnadsbelastningen från höga priser och höga skulder med hög ränta. Deras, sedan finanskrisen, nya ”verktyg” som nollränta och obligationsköp (QE) kommer att börja användas igen, vilket är inflationsdrivande.

AuAg Trends

 • Inflation är inget nytt fenomen utan har följt mänskligheten och de olika imperiernas uppgång och fall. Idag är det lätt att skapa pengar eftersom de är så digitala och det behövs i princip bara ett knapptryck för att öka mängden pengar.
 • Under människans historia har guld och silver varit pengar som bestått under alla år. Silver har längst historia av att vara pengar och de är så förknippade att silver och pengar är samma ord på 14 olika språk.
 • Historian tenderar att upprepa sig. Ett exempel är Romarriket där man i början hade 90-100% silver i mynten. Romarrikets väg utför med sämre och sämre finanser gjorde att man över tid minskade mängden silver i mynten (inflation) och vid imperiets undergång var det till slut bara 0-10% silver i mynten.
Kunskapscenter

Relaterat innehåll

Lär dig mer om att investera i ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen i vårt kunskapscenter.

AuAg Graphic
AuAg Graphic