Kontakt
sv
Månadsbrev

Elements | November 2022

Investeringsklimatet den senaste månaden har påverkats av förhoppningen att vi börjar se ett slut på räntehöjningscykeln. Samtidigt ser vi stora rörelser på valutamarknaden, och ett flertal intressanta händelser för guld och silver. Mer om detta längre ner.

November månad avslutades med en väldigt kul nyhet! Vår nya fond, AuAg Essential Metals, blev godkänd av Finansinspektionen. Flera månaders arbete ligger bakom skapandet av den nya fonden, och vi ser fram emot att lansera den runt jul/nyår. Nu väntar vi på att den ska registreras och göras tillgänglig för investerare. Ni kan läsa om fonden på fondsidan, mer information publiceras där allt eftersom.

Denna månad har även hållbarhetsarbete varit ett fokusområde. Under 2023 träder nya regelverk i kraft på EU-nivå. Dessa är till för att göra det lättare för gemene investerare att förstå hur olika fonder arbetar med hållbarhet. Under månaden har vi kontaktat några av de bolag i fonderna som inte kommit så långt än i detta arbete, men där vi ser en betydande förbättringspotential.

Vi var på besök i Frankfurt på Deutsche Goldmesse där vi var inbjudna som talare tillsammans med de största namnen i branschen. Vi hade även möten med ett flertal intressanta gruvbolag som kan bli aktuella att inkludera i fonderna framöver.

Glöm inte att hålla utkik i vårt Kunskapscenter där du hittar alla artiklar, videos och poddar som vi medverkat i.

Här är några utvalda länkar:

Fonderna

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive fondsida. Där kan du hitta mer information såsom: de uppdaterade fondbladen (under "Dokument"), hur man investerar, samt graf och innehavens senaste kurser.

AuAg Thoughts

  • FED fortsätter att höja räntan i rekordfart samtidigt som europeiska centralbanker försöker hänga på i det snabba tempot. Vi ser dock nu att marknaden förväntar sig ett långsammare tempo från FED och att de europeiska centralbankerna succesivt kan börja komma ikapp. Sedan månadsskiftet september/oktober kan man se att valutahandlare, som alla varit långa dollarn det senaste året, nu sakta börjat positionera sig för uppgång i EUR mot USD i stället. Fortsatt stora rörelser på valutamarknaden är att vänta sig. Fastighetsbolagen och fastighetsmarknaden för privatpersoner har stora problem med de högre räntorna som medför både högre kostnader och lägre värde/priser på fastigheter. På den breda börsen är det dock positivare tongångar och man ser mycket köp i hopp om att vi sett en botten.
  • Kinas covidpolitik är bekymmersam för hela världen då det bromsar både mycket produktion och konsumtion. Spänningarna i landet mellan folket och politikerna har nått en nivå där risken för något omvälvande ökat kraftigt.
  • Den fysiska bristen på guld och silver är uppenbar. Samtidigt kan vi notera att ett fåtal Commercials har ökat sina korta positioner ovanligt tidigt i den senaste uppgången. Ett onormalt beteende där man kan fråga sig om detta nya agerande är en desperat åtgärd från en enskild storbank som har satt sig i en farlig sits genom att var kort ädelmetaller via OTC-marknaden. Världens centralbanker har som grupp varit stora köpare av guld sedan finanskrisen (2008) - och nu i tredje kvartalet 2022 satte de ett nytt historiskt köprekord.
  • Gruvbolag har de senaste 10 åren successivt minskat sina skuldnivåer, stärkt sina balansräkningar, gjort aktieåterköp på nuvarande låga värdenivåer samt höjt sina utdelningar. Utdelningarna ligger nu i intervallet 3-5% vilket är en nivå få andra sektorer ligger på. Bolagen är försiktiga med nya projekt och fokus är snarare på uppköp. Transaktionerna för uppköp har ökat och man noterar till och med att de budats över från konkurrenter. 

AuAg Trends

  • I jakten på framtida energikällor har kärnkraft och uran (U) åter igen kommit in i rampljuset. Idag kommer cirka 10% av världens totala elproduktion från kärnkraft, och under de kommande åren ser vi en ökande efterfrågan. Kvar finns fortfarande problemet med en möjlig kärnkraftskatastrof. Till exempel skulle en härdsmälta vid Europas största kärnkraftverk i Ukraina vara ett förödande slag mot framtida kärnkraft. Mycket forskning pågår för att ta fram ny teknologi inom området. Små reaktorer, och torium (Th) som bränsle kan vara framtiden för fissionsenergi.
  • De största uranresurserna finns idag i Australien, Kazakstan och Kanada. Den överlägset största producenten är Kazakstan, med 45% av världens utbud. I Europas strävan att bli mer självförsörjande på att bryta essentiella metaller har uranbrytning väckt nytt intresse. Cirka 25% av Europas uran finns i Sverige. För lönsam brytning behövs både signifikant total volym, tillräckligt hög koncentration, och såklart även tillstånd för ny uranbrytning.
Research Centre

Related insights

Learn more about precious metals and green tech elements in our research centre!

Strand to Launch the “Essential”
Artikel
Strand to Launch the “Essential”

Intervju med Eric Strand där han bl.a. pratar om utsikterna för silver.

Två råvaror som gynnas av elektrifieringen
Artikel
Två råvaror som gynnas av elektrifieringen

Intervju med Eric Strand där han pratar om metallerna som gynnas av elektrifieringen.

Video
EFN Marknad - Då blir det köpläge i guld och uran

Eric Strand and Anna Svahn talks about inflation, central banks, gold, and uranium.

AuAg Graphic
AuAg Graphic