Contact
no

Investering i sølv og sølvfond | Hvorfor investere i sølv?

investing in copper
Sammendrag

Hovedpunkter om sølv:

 • Sølv har både industrielle og monetære egenskaper og er uerstattelig når man skal skape ny teknologi
 • Sølv er et godt valg for å diversifisere ens portefølje på grunn av den lave korrelasjonen med det brede aksjemarkedet
 • I likhet med gull regnes sølv som en trygg investering og fungerer som en inflasjonssikring i usikre tider
 • Å investere i sølv gjennom gruveselskaper gir en løftestang-effekt for sølvprisen
 • Gruveselskaper deler ut overskudd, noe en direkte investering i den fysiske varen ikke gjør
 • Etterspørselen etter sølv øker kraftig

Å investere i sølv gjennom aksjefond har fordeler

ETC-er, fysisk sølv, sølvfond (& ETF-er), derivater, aksjer – det er flere alternativer når du ønsker å investere i sølv. Det er imidlertid stor forskjell på fysisk sølv og papirsølv der markedet for papirsølv er flere hundre ganger større enn det fysiske sølvmarkedet; men dette kan selvfølgelig endre seg i fremtiden.

Når det gjelder fysisk sølv, som sølvbarrer eller mynter, er det få som velger å investere i det på grunn av mangel på likviditet samt logistiske utfordringer (lagring og transport). Å investere i sølvfond er et enklere, billigere og tryggere alternativ. Utforsk vårt fond ─ AuAg Silver Bullet ─ som har fokus på investeringer i sølvgruveselskaper.

Det er et utmerket alternativ for de som ønsker å utvide porteføljen sin med sølvinvesteringer. AuAg Silver Bullet består av noen av bransjens mest bærekraftige sølvgruveselskaper, og alle er valgt basert på sin ESG-risikovurdering fra Sustainalytics.

Hvorfor investere
Hvorfor investere

Hvorfor investere i...

Råvarer

Å investere i råvarer har alltid vært ansett som en god måte å diversifisere en portefølje på. Dette er fordi det er en aktivakategori som har lav korrelasjon med det brede aksjemarkedet. Å investere i råvarer som sølv, gull eller andre edle metaller gir flere fordeler for en investors portefølje:

 • Risikojustert avkastning. En investeringsportefølje med flere aktiva gir vanligvis en høyere risikojustert avkastning.
 • Beskyttelse mot inflasjon. Å investere i råvarer kan være en god sikring mot inflasjon ettersom råvareprisene historisk har økt i perioder med høy inflasjon.

Investering i fysiske varer er imidlertid ikke for alle. Det er flere måter å lykkes på når du investerer i selskaper, og det er nettopp derfor mange foretrekker selskaper fremfor fysiske varer. Til syvende og sist kan et selskap utvide og øke fortjenesten, noe som fører til press på aksjekursen. Til sammenligning genererer ikke en vare noen kontantstrøm. Den eneste grunnen til at varens pris vil øke er fordi noen ønsker å betale mer for den.

Sølvgruveselskap

Sølvgruveselskap

Ved å investere i sølv får investoren eksponering mot et metall som har både industrielle og monetære egenskaper. Sølv [Ag] er et edelt metall med høy resistens mot korrosjon og oksidasjon og har den beste termiske og elektriske ledningsevnen av alle metaller. Derfor er sølv uerstattelig i vår høyteknologiske og grønne verden. Sølv har også antibakterielle egenskaper som gjør det nyttig i medisin, vannrensing og andre forbrukerprodukter.

Det er et unikt metall da det er viktig for industrien samtidig som det brukes som betalingsmiddel. I dag er det ingen reservelagre av sølv, noe som kan resultere i fysisk knapphet og prisøkninger. Sølv er ofte kun et biprodukt for de største gruveselskapene (kun ca. 27 % kommer fra sølvgruver), noe som kan gi gode forhold for dedikerte sølvgruveselskaper.

Prisen på sølv har en tendens til å stige med høy inflasjon og en svakere USD og har lav korrelasjon med aksjemarkedet. Sølv bidrar dermed til risikospredning i en tradisjonell portefølje av aksjer og rentemidler. I likhet med gull har også sølvprisen en tendens til å stige i tider med markedsuro når risikoaversjon i markedet er høy. Sølvinvesteringer har historisk vist seg å være en effektiv måte å beskytte en tradisjonell portefølje av aksjer og obligasjoner.

For å få høyest risikojustert avkastning fra en portefølje med flere aktiva, kan det være en god idé for langsiktige investorer å sette opp en plan for å investere i sølv. Å investere i sølv i 2022 er en mulighet for alle til å delta i en investering som gir interessante muligheter i en verden som beveger seg mot en mer bærekraftig fremtid.

Hvordan og hvor brukes sølv?

Sølv forbindes ofte med luksusvarer som smykker, servise og kunst. Imidlertid brukes størstedelen (omtrent 55 %) av sølv i dag som en industrivare. Sølv er mye brukt i en rekke raskt voksende elektronikksegmenter som solcellepaneler, LED-belysning, fleksible skjermer, berøringsskjermer, mobilteknologi og vannrensing.

Er sølv en god investering?

Sølv og sølvgruveselskaper anses som en god investering av de samme årsakene som for gull og andre edle metaller
Fordeler:

 • Avkastning: Sølv og sølvgruveselskaper har et høyt avkastningspotensial.
 • En verdibutikk: I likhet med gull beskytter sølv kjøpekraften din og holder verdien mot fiat-valutaer
 • Diversifisering: Sølv er en god byggestein i en investeringsportefølje fordi det har lav korrelasjon med det brede aksjemarkedet
Når skal man investere

Når skal man investere i sølv?

Når skal man investere i sølv?
Prisen på sølv er volatil fordi markedet er så lite. Som med alle investeringer er riktig tidspunkt for når du skal investere svært avhengig av dagens marked og dine investeringsmål. Det er vanskelig å time markedet, spesielt når det gjelder sølv. Derfor kan investorer sette opp en månedlig gjentakende investering med et fast beløp.

En investor kan vurdere å investere i sølv:

 • når du ønsker å diversifisere porteføljen din
 • når du ønsker å utvide porteføljen din med råvarer
 • når du trenger beskyttelse mot inflasjon
 • når du ønsker eksponering for en vare som er avgjørende for transformasjonen til en grønn verden
Sølvgruveselskap

Sølvgruveselskap

Det er ikke nødvendigvis en «beste måte» å investere i sølv på i 2022. Alt avhenger av dagens marked, din egen økonomiske situasjon og hva du ønsker å oppnå med investeringen din. Det er flere fordeler og ulemper ved å investere i fysisk sølv. En investor fjerner motpartsrisikoen helt ved å investere i fysisk sølv, men samtidig må du sørge for oppbevaring og sikring selv. Hvis du imidlertid er ute etter en enkel og umiddelbar investering i sølv, er fond fokusert på sølvgruveselskaper et godt alternativ.
Sølvfond fokusert på gruveselskaper tilbyr en rekke fordeler for alle typer investorer, for eksempel:

 • Porteføljediversifisering: Sølvgruveselskapers lave langsiktige korrelasjon med det brede aksjemarkedet bidrar til høyere risikojustert avkastning i en portefølje som i stor grad består av aksjer og obligasjoner.
 • Råvareeksponering gjennom aksjebeholdning: Sølvgruveselskaper (aksjer) er sterkt korrelert med spotprisen på sølv. Dette gir investorer eksponering for den varen uten å måtte kjøpe fysiske metaller eller papirderivater.
 • Beskyttelse mot inflasjon: Prisen på sølv, som prisen på gull, har et omvendt forhold til mengden penger som skapes. Dette vil over tid gi investorene beskyttelse mot inflasjon.
 • Finansiell vekst og utbytte: Investorer kan øke eksponeringen mot råvarer som sølv ved å investere i sølvgruvefond. Dette betyr at investoren mottar utbytte betalt av gruveselskapene, men også eksponering mot vekst i gruveselskapene. Aksjekursen til sølvgruveselskaper avhenger av faktorer som leting og utvikling av nye og eksisterende gruver, selskapsledelse, jurisdiksjon og bærekraftsarbeid.
 • Sikker eksponering for sølvpris: En investering i sølvgruveselskaper kan gi investorer en sikker eksponering mot sølvprisen – noe du ikke oppnår om du kjøper fysisk sølv. Aksjekursen til sølvgruveselskaper har en tendens til å øke mer enn prisen på sølv når prisen på sølv er på vei opp, og vice versa.
Sølv vs. Gull
Sølv vs. Gull

Forskjellen mellom sølv og gull

Sølv kalles noen ganger «fattigmanns gull», men det er alt annet enn en billig erstatning for gull. Sølv er et mer flyktig edelt metall enn gull fordi sølvmarkedet er mindre og det kan brukes både som investering og industrimetall.

I likhet med gull anses sølv som en trygg investering fordi det er en fysisk eiendel og et verdilager. På samme måte som gull anses det som en effektiv sikring mot inflasjon. Selv om sølv kommer litt i skyggen av gull, kan sølvfond gi investorer perioder med bedre resultater. Det er to viktige forskjeller mellom sølv og gull: den industrielle bruken av sølv og deres relative markedsstørrelser.

 • Industriell bruk av sølv står for omtrent 55 % av den årlige etterspørselen. Til sammenligning er bare rundt 8–9 % av etterspørselen etter gull drevet av industriell bruk; resten brukes til smykker og gullbarrer. Gull anses med andre ord som et mer rent edelt metall, mens prisen på sølv påvirkes av både etterspørselen etter sølv som et edelt metall og som industrimetall.
 • Det globale gullmarkedet er det største edelmetallmarkedet med stor margin.
Gull/sølv-ratio

Gull/sølv-ratioen er et ofte sitert tall som representerer mengden sølv som kreves for å kjøpe en unse (30 gram) gull. Ratioen viser prisene i forhold til hverandre og kan indikere når det ene eller det andre er billigere eller dyrere enn vanlig. I moderne tid er gjennomsnittlig prisforhold mellom de to omtrent 55:1.
Under Covid-19-pandemien (2020) nådde den et nytt høydepunkt på 123,34:1, noe som mest sannsynlig skjedde på grunn av at investorer valgte å investere i gull på grunn av dets finansielle stabilitet. Det «naturlige» forholdet mellom sølv og gull i jordens ytre skorpe er omtrent 17:1. Det betyr at prisen på gull skal være 17 ganger prisen på sølv.

Investering i sølv

Hvordan investere i sølv – sølvfond, aksjer, ETC

 • Fysisk sølv: Du kan kjøpe det fysiske metallet og oppbevare det hjemme eller på et annet trygt sted. Det er billigst/enklest å bruke ETP-er [ETCs] som er tilgjengelige for kjøp på de fleste plattformer hvor du kan kjøpe aksjer og fond, f.eks. Avanza og Nordnet for deg som ønsker å supplere porteføljen med en 1:1 eksponering mot sølv. Sørg for at produktene er allokert fysisk gull og ingen motpartsrisiko. En ETC er også konstruert via en SPV hvis eiendeler er helt atskilt fra eiendelene til utstederen.

 • ETC-er (børshandlede råvarer): Ved å kjøpe en ETC eier du fysisk sølv, men du trenger ikke administrere lagringen selv.

 • Derivat: Investeringsprodukter som følger prisen på sølv, men hvor du har motpartsrisiko overfor utstederen av produktet.

 • Aksje: Aksjekursen til gruveselskaper som utvinner sølv, er sterkt knyttet til spotprisen på sølv. Gruveaksjer beveger seg ofte mer enn prisen på den underliggende eiendelen fordi du også legger til en bedriftsrisiko. Dette gjør at aksjen går mer opp når sølvprisen går opp, og omvendt. Det er også viktig å forstå at sølvgruveselskaper primært utvinner sølv, men også andre metaller de finner. Omtrent 60–70 % av et sølvgruveselskaps utvunnede metaller består av sølv, resten består ofte av gull, kobber eller andre metaller. For deg som investor betyr dette at ved å investere i et sølvgruveselskap får du også eksponering mot prisene på andre metaller – og diversifiserer risikoen i porteføljen din.

Råvarefond

Det finnes ulike typer fond for å investere i sølv. Når du investerer i et fond, betaler du et gebyr for at en ekspert (fondsforvalter) skal velge de underliggende aktiva som gir eksponering mot sølv. Et fond kan inkludere hvilke som helst av alternativene som er oppført ovenfor. Det finnes to typer fond:

 • Aktivt forvaltede fond: Dette innebærer at en ekspert vurderer beholdningen og rebalanserer med jevne mellomrom.
 • Børshandlede fond (ETF): En portefølje av verdipapirer som følger en indeks og handles som en aksje.
Pris

Pris på sølv

Sølv er som standard priset i USD. Dette gjør det viktig for en investor å forstå prisendringer i USD i forhold til valutaen investoren handler i.
Kort sagt, kjøp av gull, eller en aksje, i SEK eller USD (eller i en annen valuta) har ingen effekt på det endelige resultatet av verdiendringen.

Les mer om hvordan investorer bør tenke valuta her.

Tilbud og etterspørsel

2021

Alle kategorier for sølvetterspørsel økte i 2021, og med det økte den totale årlige etterspørselen etter sølv til 1,05 Boz – opp 19 % fra 2020. Det var første gang på fem år at etterspørselen oversteg tilbudet, og det største underskuddet med bred margin siden 2010. Dette underskuddet gjenspeiler hovedsakelig at industriell aktivitet startet opp igjen og virksomheter gjenåpnet etter covid-19-pandemien. Andre støttende faktorer i henhold til Silver Institutes World Silver Survey 2022 inkluderer:

 • Økt etterspørsel pga. økt bruk avhjemmekontor
 • Et løft for hjemmeelektronikk
 • Investeringer i 5G-infrastruktur
 • Lageroppbygging i forsyningskjeden
 • Økende sluttbruk i den grønne økonomien.
2022

I 2022 fortsetter trenden fra 2021 og underskuddet forventes å vokse i løpet av året. Den globale etterspørselen etter sølv er spådd å nå rekordhøye 1,112 Boz. Dette er drevet av rekordhøy industriell sølvproduksjon, som forventes å forbedres med 5 % ettersom sølvbruken vil øke i både tradisjonelle og kritiske grønne teknologier.

Investering i sølv i 2022 og fremtiden

Data fra The Silver Institute indikerer at etterspørselen etter sølv er på vei opp, og vi tror den vil fortsette å gjøre det på grunn av den grønne omstillingen og pengeveksten.

 • Den grønne transformasjonen:
  Sølv har en sentral rolle i utvikling og produksjon av grønn teknologi. Sølv er det metallet som leder elektrisitet best, noe som gjør det til et vanskelig metall å erstatte med andre materialer. Sølv er den nest mest brukte råvaren målt i antall påføringer etter olje. Sølv spiller en viktig rolle i produksjonen av for eksempel elbiler og solcellepaneler.

 • Monetær inflasjon:
  I løpet av de siste årene har vi sett en rekordstor balanseutvidelse av verdens sentralbanker. Det startet under den siste finanskrisen i 2008, og har vært økende siden den gang. Korona-pandemien resulterte i denne eskaleringen selv der den amerikanske sentralbanken skapte en femtedel av alle dollar som noen gang ble opprettet i løpet av 2021.
  De økonomiske skadene fra krigen i Ukraina vil bidra til en betydelig nedgang i den globale veksten i 2022 og øke inflasjonen. Både drivstoff- og matvareprisene har økt raskt. Ifølge IMF, er den globale veksten anslått å avta fra 6,1 % i 2021 til 3,6 % i 2022 og 2023. Fordi sølv, gull og andre edle metaller er reelle eiendeler, er de ganske motstandsdyktige mot inflasjon. Men på grunn av sølvs industrielle bruk og ganske lille markedsstørrelse, svinger verdien av sølv vanligvis mer enn gull.

Sammendrag

Sølv har både monetære og industrielle egenskaper, noe som gjør det til et uerstattelig metall for vår høyteknologiske og kommende grønne verden. Å investere i sølv, som gull, er en pålitelig måte å sikre seg mot inflasjon på.

For investorer som ønsker å komme inn på sølvmarkedet, er det en smart idé å investere i sølv gjennom gruveselskaper i stedet for å investere i selve metallet. I det minste hvis vi følger de kloke ordene til Warren Buffet:

«Problemet med råvarer er at du satser på hva noen andre vil betale for dem om seks måneder. Varen i seg selv kommer ikke til å gjøre noe for deg ... det er en helt annen sak å kjøpe en klump av noe og håpe at noen andre betaler deg mer for den klumpen om to år enn det er å kjøpe noe som du forventer vil produsere inntekt for deg over tid.»

Et selskap kan ekspandere på grunn av utmerket drift og øke fortjenesten, noe som får investorer til å presse aksjeprisen høyere. I motsetning til dette genererer ikke en fysisk vare kontantstrøm. Den eneste grunnen til at prisen endres er fordi noen ønsker å betale mer eller mindre for det.

På grunn av sølvets volatilitet og avhengighet av ulike industrier, er det nesten umulig å forutsi hvordan sølvmarkedet vil se ut i fremtiden. Derfor anbefales det å investere et fast beløp hver måned. Invester i sølv i 2022 gjennom verdens beste gruveselskaper med AuAg, det vil ha positiv effekt påporteføljen din, sølvgruveindustrien og verden.

Hvorfor AuAg?

Hvorfor AuAg Funds?

AuAg tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og grønne teknologielementer. Felles for dem er at disse eiendelene gir beskyttelse mot monetær inflasjon og er nødvendige i overgangen til en grønn økonomi – trender som er svært relevante i dag.

AuAg tilbyr eksponering mot sølv via fondet AuAg Silver Bullet hvis fokus er sølvgruveselskaper. AuAg har også fondet AuAg Gold Mining som investerer i gull gjennom gruveselskaper. Ved å investere i gull- og sølvgruver gir fondene innflytelse mot spotprisen på gull og sølv. Fondene finner gull- og sølvgruveselskaper å investere i gjennom en streng investeringsprosess som også tar hensyn til bærekraftsaspekter.

AuAg Graphic