Contact
no

Bærekraftige Investeringer

Definisjoner

Hva er bærekraftige investeringer og fond?

Bærekraftige investeringer fokuserer på å generere langsiktige positive avkastninger samtidig som de bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Disse typer investeringer er primært opptatt av å forbedre miljømessige, sosiale og selskapsstyrings (ESG) faktorer. En drivkraft bak slike investeringer er ulike globale mål som har blitt etablert, inkludert De forente nasjoners 17 bærekraftsmål.

En av de mest vanlige typene bærekraftige investeringer er bærekraftige fond. Disse fondene kan investere i en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner og eiendom, men de har alle til felles å unngå investeringer i selskaper og industrier med negativ påvirkning på miljøet og samfunnet, som fossile brensler, våpen eller tobakk. De fleste av disse fondene har en bærekraftspolitikk som forklarer fondets fokus på bærekraft, og detaljerer hva de har tenkt å investere i, samt hva de vil unngå.

Klassifisering

Typer bærekraftige fond

Definisjonen av hva som utgjør en bærekraftig investering har lenge vært uklar, så EU har innført en ny regulering (SFDR) for å klassifisere disse typene investeringer. Dette vil gjøre det enklere for investorer å forstå og sammenligne forskjellige bærekraftige investeringsalternativer.

EUs taksonomi (SFDR) kategoriserer fond basert på deres bærekraftsmål. Bærekraftige fond faller inn i tre kategorier:

 • Artikkel 9 – Mørkegrønne fond med bærekraft som mål: For fond som eksplisitt retter seg mot bærekraftige investeringer, er det ekstra forpliktelser, inkludert valg av passende indekser. Hva som kvalifiserer som en bærekraftig investering og de gjeldende tersklene er ikke helt tydelige basert på informasjonen som er tilgjengelig nå. Fremtidige krav kan inkludere en minimumsprosentandel av fondets eiendeler som må møte EUs taksonomikriterier eller andre kvantifiserbare innvirkningsstrategier. Disse fondene kalles noen ganger "mørkegrønne" fond.

 • Artikkel 8 – Lysegrønne fond som fremmer bærekraftige og sosiale egenskaper: Hvis et fond har som mål å forbedre miljøvennlige eller sosiale egenskaper, er det spesifikke krav til informasjonen som skal være i fondets prospekt. Det bør være klart hvordan disse miljømessige eller sosiale målene oppnås. Hvis et indeks brukes som referanse, bør informasjon om dens overensstemmelse med disse egenskapene også inkluderes, sammen med hvor man kan finne metoden for indeksberegning. Disse fondene refereres ofte til som "lysegrønne" fond.

 • Artikkel 6 – Grå fond som integrerer bærekraftsrisikoer: Fondets forvalter kan enten skissere hvordan bærekraftsrisikoer er inkorporert i beslutningsprosessen og hvordan disse risikoene antas å påvirke fondets avkastning, eller velge å ikke gi denne informasjonen. Hvis sistnevnte alternativ velges, må det gis en forklaring på dette valget. Disse fondene betegnes som "grå."

Fordeler

Fordeler med å investere i bærekraftige fond

Det er flere fordeler med å investere i miljøvennlige fond, hvorav noen er oppført nedenfor:

 • Bidra til en bedre verden: Ved å investere i miljøvennlige fond bidrar du til kapitalfinansiering for selskaper som er aktive i grønn transformasjon eller som hjelper til med å nå fastsatte bærekraftsmål.

 • Investere i en megatrend: Grønne fond investerer i selskaper som driver overgangen til en grønn verden. Å investere i disse fondene eksponerer deg for denne trenden. Som alle investeringer, er det også risiko involvert i å investere i miljøvennlige fond. Som investor kan du tape deler av eller hele kapitalen din. Mer informasjon om risiko for hvert fond finnes i fondets faktaark.

Investere i Bærekraftige Fond

Hvordan investere i bærekraftige fond?

Takket være EUs nye taksonomi, har det blitt enklere for investorer å finne bærekraftige investeringsfond. Alle fond må klassifiseres som Artikkel 6, 8 eller 9, som beskrevet ovenfor, og ved å forstå forskjellene mellom disse klassene, kan en investor finne et fond som oppfyller deres krav.

Fondsplattformer tilbyr ofte et utvalg av bærekraftige investeringsfond, også kjent som ESG-investeringsfond, som viser bærekraftsvurderinger i henhold til EUs taksonomi og andre vurderingsbyråer som Morningstar. Det finnes også børsnoterte bærekraftige investeringsfond (ETFer) med spesifikt fokus på bærekraft, som vanligvis sporer et indeks av bærekraftige investeringer.

Slik finner du bærekraftige fond på din fondsplattform:

 1. Gå til fondslisten på din fondsplattform.

 2. Bruk filteret for å finne bærekraftige fond.

 3. Hvis det ikke er tilgjengelig noe filter, kan du sjekke det spesifikke fondets dokumentasjon for å se hvordan fondet er klassifisert med hensyn til SFDR.

Hvorfor AuAg?
Hvorfor AuAg?

Hvorfor investere i bærekraftige fond med AuAg Funds?

 • AuAg Funds fremmer bærekraft over alle deres fond og er klassifisert under Artikkel 8 i SFDR: Bærekraft er et viktig fokus, spesielt når man jobber med selskaper som har betydelig miljøpåvirkning, men også spiller en avgjørende rolle i den grønne overgangen. Les mer om AuAg Funds' bærekraftsarbeid.

 • AuAg investerer i grønn teknologi gjennom AuAg Precious Green Fund: Dette fondet utfordrer den tradisjonelle 60/40-porteføljen, ved å erstatte aksjedelen med selskaper i grønn teknologi og investere den fastrentebærende delen i gullrelaterte beholdninger. Innen grønn teknologi investerer fondet i selskaper innen grønn kraft, grønn energi, grønn effektivitet og grønne råvarer. Investeringer i fond for grønn teknologi gir eksponering for overgangen fra fossile brensler til alternative grønne energikilder, som er essensielt for å oppnå fastsatte klimamål. Ved å investere i et fond for grønn teknologi som AuAg Precious Green, får du unik eksponering for denne overgangen samtidig som du balanserer aksjerisiko med gull, som har lav korrelasjon med aksjemarkedet og gir fordeler i tider med pengeinflasjon.

 • AuAg Funds investerer i selskaper involvert i grønn kraft og energi, så vel som i råvarene som kreves for denne overgangen: Investeringer i miljøvennlige fond i 2021 ga gode avkastninger, og hvis du tror på megatrenden "Overgang til en Grønn Verden," er det sannsynlig at denne langsiktige trenden vil fortsette i de kommende årene og tiårene.

AuAgs Prosess for Bærekraft
AuAg Graphic