Contact
no

Sølvpris

Følg sølvprisen live og lær mer om investering i sølv.

Pris - SEK/oz

Sølvpris per troy-unse (oz) i svenske kroner (SEK)

Diagrammet nedenfor viser prisen på en troy-unse sølv i svenske kroner (SEK). En troy-unse er 31,1035 gram.

Hvorfor investere i sølv?

AuAg Graphic

Hvordan investere i sølv

Forståelse av sølvpriser

Faktorer som påvirker sølvprisen i dag

Svingningene i prisen på sølv skyldes mange faktorer, hvorav de fleste speiler gullmarkedet. Å forstå disse elementene er avgjørende for investorer interessert i sølvmarkedet eller for de som følger sølvprisen live:

  • Dynamikk mellom tilbud og etterspørsel: Sølvs etterspørsel kommer fra industrielle bruksområder, smykker, fotografiske sektorer og investeringsinteresser, mens tilbudet består av en blanding av gruveproduksjon og resirkulering av sølvprodukter.
  • Industriell nytteverdi: Sølv har betydelig industriell nytteverdi, spesielt innen områder som elektronikk og solenergi, noe som gjør prisen følsom for endringer i industriell etterspørsel.
  • Økonomiske indikatorer: Sølv kan også være en inflasjonsbeskyttelse, selv om det er mer volatilt enn gull. I perioder med høy inflasjon kan prisen på sølv øke da valutaer mister verdi mot edle metaller.
  • Investoratferd: Sølvmarkedet er mindre enn gullmarkedet, noe som betyr at prisen på sølv er underlagt større svingninger (høyere volatilitet).
  • Rentesatser og valutastyrke: Rentesatser påvirker sølvpriser indirekte; lave rentesatser gjør det mindre attraktivt å holde ikke-rentebærende eiendeler som sølv. På samme måte kan dollarens styrke påvirke prisen på sølv, da sølv ofte har en invers korrelasjon med valutaens verdi.
  • Økonomiske trender: I en blomstrende økonomi kan etterspørselen etter sølv i industrielle anvendelser øke sølvprisen, mens økonomiske nedgangstider kan føre til økt investerings etterspørsel etter sølv som en trygg havn, lignende gull.
Påvirkningen av valutakurser

Hvordan valutaer påvirker sølvprisen

Sølvs iboende verdi, i likhet med gull, skiller den fra fiat-valutaer, som kan svinge i verdi over tid. Mens valutaer som USD kan oppleve devaluering over tid (se eksempelet for gull i bildet nedenfor), viser prisen på sølv ofte stabilitet eller vekst på lang sikt.

Når man vurderer sølv som en investering, endrer valg av valuta - enten det er USD, euro eller annen - ikke den underliggende verdien av sølvet. Den faktiske verdien reflekteres alltid når prisene normaliseres til en universell standard. For investorer som for eksempel bor i Europa og har euro som sin basevaluta, vil valutaeffekter ikke påvirke investeringsresultatet når de investerer i sølv (eller noen annen eiendel). Sjekk ut vårt beregningseksempel for gull for en dypere forståelse av hvordan det fungerer.

En ofte oversett, men viktig aspekt ved sølvinvesteringer, er rollen valutakurser spiller. Investorer i sølv bør vurdere gjeldende valutakurser for å vurdere investeringsresultatet nøyaktig. Mange moderne handelsplattformer overser dynamikken i valutakurser og bruker i stedet en ensartet daglig valutakurs for kjøp og daglige verdsettelse.

Hvorfor AuAg Funds

Hvorfor investere i sølv med AuAg Funds?

AuAg Funds fokuserer på to sentrale globale trender som påvirker edelmetallmarkedet. Den første trenden er pengeinflasjon, der økningen i regjeringers og sentralbankers gjeld understreker verdien av eiendeler som gull og sølv. Disse metallene fungerer som en sikring mot devalueringen av fiatvalutaer. Den andre trenden er en bevegelse mot en grønnere verden. AuAg Funds legger betydelig vekt på dette området ved å fremme og investere i selskaper som leder an i bærekraftige gruvepraksiser, samtidig som de bevisst ekskluderer de som ikke streber etter forbedring.

Gruvedriftsaktiviteter er kjent for sitt miljøavtrykk, spesielt når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Likevel er metaller avgjørende for produksjon av bærekraftig teknologi som batterier, solcellepaneler og vindturbiner. Gull, sølv, platina, palladium, kobber og mange flere metaller er avgjørende for å oppnå en grønnere fremtid. I anerkjennelse av dette samhandler AuAg Funds med gruveselskaper for å fremme og akselerere overgangen til mer bærekraftige operasjoner.

Våre fond

Oppdag våre fond som investerer i sølv

AuAg Funds tilbyr investorer en serie fond designet for å fange essensen av sølv og dets rolle i vårt pengevesen og i den grønne overgangen. Våre fond fokuserer på investeringer i gruveselskaper og utgjør en utmerket tillegg til en tradisjonell portefølje på grunn av deres lave langsiktige korrelasjon med aksjer og obligasjoner.

AuAg Silver Bullet

Fokuserer på sølvgruveselskaper og vurderer fordelene med sølv: dets pengestabilitet og dets sentrale rolle i utviklingen av grønn teknologi. Sølv er hovedfokuset, men gruvedrift gir ofte andre verdifulle metaller, som kobber, sink og gull.

FAQ

FAQ – Sølvpris

1
Hvordan prissettes sølv vanligvis?

Sølv prissettes vanligvis i USD/oz. Men dette vil variere avhengig av hvor du er. Sølvprisen i Europa prises generelt som euro per kg eller gram, mens i Sverige prises sølvet vanligvis i SEK/g.

AuAg Graphic