Contact
no

Grønt teknologifond

Hva er et grønt teknologifond?

Et grønt teknologifond investerer i selskaper som er sentrale i overgangen til en grønnere økonomi. Det handler om bedrifter som utvikler produkter og tjenester som bidrar til produksjon av miljøvennlig energi, fører til redusert energiforbruk, reduserte utslipp og resirkulering av energi. Ved å investere i et fond som fokuserer på å kjøpe selskaper som driver virksomhet innenfor disse områdene, bidrar investoren til den grønne omstillingen.

Invester i grønn teknologi
Invester i grønn teknologi

Investering i grønn teknologi

Menneskeheten står overfor en viktig oppgave – å gjennomføre en overgang til en bærekraftig verden. For å realisere dette må vi utvikle produkter innen grønn teknologi. Det er disse produktene som muliggjør overgangen til en bærekraftig verden. Noen eksempler på slike produkter er solceller, batterier og brenselceller.

For å få fart på denne utviklingen er det nødvendig å investere i dette området slik at de beste bedriftene og produktene belønnes. Ved å investere i grønn teknologi bidrar du til å akselerere denne overgangen. Denne typen investeringer kalles også bærekraftige investeringer.
Grønne teknologibedrifter står i sentrum av den grønne omstillingen og utvikler produkter og tjenester for produksjon av miljøvennlig energi, redusert energiforbruk og -lagring. Ved å investere i grønn teknologi og spare i grønne investeringsfond, bidrar investoren til akselerasjonen mot en grønnere økonomi.

Hvordan investere

Hvordan kan du investere i grønn teknologi?

Det finnes flere forskjellige måter å investere i grønn teknologi på:

  • Aksjer
    Kjøp aksjer i selskaper som lager grønne teknologiprodukter.

  • Grønt teknologifond
    Invester i et grønt teknologifond som gir eksponering mot en portefølje av aksjer med fokus på selskaper som utvikler produkter for den grønne omstillingen. Det finnes ulike typer fond. Når du investerer i et fond, betaler du et gebyr for at en ekspert (fondsforvalter) skal velge underliggende aktiva som gir eksponering mot grønn teknologi.

Invester med AuAg
Invester med AuAg

Hvorfor investere med AuAg?

AuAg Funds tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og elementer innen grønn teknologi. Felles for dem er at disse eiendelene gir beskyttelse mot monetær inflasjon og er nødvendige i overgangen til en grønn økonomi – trender som er svært relevante i dag.
AuAgs fond passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle aktiva da de har lav korrelasjon med spesielt aksjer.

AuAg har et grønt teknologifond som gir eksponering mot miljøteknologiselskaper – AuAg Precious Green. Fondet har 60 prosent av sin eksponering mot grønne teknologiselskaper innenfor fire ulike områder: produksjon av ren energi, redusert energiforbruk, energilagring/-kraft og uttak av elementene som trengs for den grønne omstillingen.

Les mer om AuAg Precious Green
AuAg Graphic