Contact
no

Grønt teknologifond

Grønt teknologifond

Hva er et grønt teknologifond?

Et grønt teknologifond investerer i selskaper som er sentrale i overgangen til en grønnere økonomi. Det handler om bedrifter som utvikler produkter og tjenester som bidrar til produksjon av miljøvennlig energi, fører til redusert energiforbruk, reduserte utslipp og resirkulering av energi. Ved å investere i et fond som fokuserer på å kjøpe selskaper som driver virksomhet innenfor disse områdene, bidrar investoren til den grønne omstillingen.

Invester i grønn teknologi

Investering i grønn teknologi

Menneskeheten står overfor en viktig oppgave – å gjennomføre en overgang til en bærekraftig verden. For å realisere dette må vi utvikle produkter innen grønn teknologi. Det er disse produktene som muliggjør overgangen til en bærekraftig verden. Noen eksempler på slike produkter er solceller, batterier og brenselceller.

For å få fart på denne utviklingen er det nødvendig å investere i dette området slik at de beste bedriftene og produktene belønnes. Ved å investere i grønn teknologi bidrar du til å akselerere denne overgangen. Denne typen investeringer kalles også bærekraftige investeringer.

Grønne teknologibedrifter står i sentrum av den grønne omstillingen og utvikler produkter og tjenester for produksjon av miljøvennlig energi, redusert energiforbruk og -lagring. Ved å investere i grønn teknologi og spare i grønne investeringsfond, bidrar investoren til akselerasjonen mot en grønnere økonomi.

!

Hvordan investere
Hvordan investere

Hvordan kan du investere i grønn teknologi?

Det finnes flere forskjellige måter å investere i grønn teknologi på:

 • Aksjer
  Kjøp aksjer i selskaper som lager grønne teknologiprodukter.

 • Grønt teknologifond
  Invester i et grønt teknologifond som gir eksponering mot en portefølje av aksjer med fokus på selskaper som utvikler produkter for den grønne omstillingen. Det finnes ulike typer fond. Når du investerer i et fond, betaler du et gebyr for at en ekspert (fondsforvalter) skal velge underliggende aktiva som gir eksponering mot grønn teknologi.

Invester med AuAg

Hvorfor investere med AuAg?

AuAg Funds tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og elementer innen grønn teknologi. Felles for dem er at disse eiendelene gir beskyttelse mot monetær inflasjon og er nødvendige i overgangen til en grønn økonomi – trender som er svært relevante i dag.

AuAgs fond passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle aktiva da de har lav korrelasjon med spesielt aksjer.

AuAg har et grønt teknologifond som gir eksponering mot miljøteknologiselskaper – AuAg Precious Green. Fondet har 60 prosent av sin eksponering mot grønne teknologiselskaper innenfor fire ulike områder: produksjon av ren energi, redusert energiforbruk, energilagring/-kraft og uttak av elementene som trengs for den grønne omstillingen.

Betydningen av grønne teknologifond

Hvorfor grønne teknologifond er så viktige

Ettersom fossile brensler fases ut, øker bruken av elektrisitet og behovet for verdifulle metaller. Globalt er energiforsyning (og pris) en viktig sak. Det er klart for alle at evnen til å produsere og lagre elektrisitet vil spille en stor rolle i fremtiden. Så hvordan kan vi produsere elektrisitet på en bærekraftig og rimelig måte?

Ifølge statistikk fra Our World In Data, var elektrisitetsproduksjon etter kilde i verden i 2022 fordelt slik:

 • Kull – 35,72%
 • Gass – 22,12%
 • Vannkraft – 15,17%
 • Kjerneenergi – 9,15%
 • Vindkraft – 7,50%
 • Solenergi – 4,52%
 • Olje – 3,10%
 • Bioenergi – 2,38%
 • Andre Fornybare Kilder – 0,35%

Potensialet til våre energikilder

Fornybare energikilder som sol- og vindkraft har et stort potensial for vekst i sektoren for elektrisitetsproduksjon. Kostnadene for sol- og vindkraft har falt raskt de siste årene, noe som gjør dem stadig mer konkurransedyktige i pris sammenlignet med tradisjonelle fossile brennstoffer. I tillegg er sol- og vindkraft rikelig, bredt distribuert, og har lavere miljøpåvirkninger enn fossile brennstoffer.

Solenergi har potensial til å levere en stor del av verdens elektrisitet, da den er bredt tilgjengelig og teknologien raskt forbedres og blir mer kostnadseffektiv. Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at solenergi kan bli verdens største elektrisitetskilde innen 2050.

Vindkraft er også en raskt voksende kilde til elektrisitet, med en total global installert kapasitet somøker med en gjennomsnittlig årlig rate på over 5 % det siste tiåret. Havvindenergi har et spesielt høyt vekstpotensial, ettersom teknologien blir mer avansert og kostnadseffektiv og muliggjør bygging av større og kraftigere turbiner.

Elektrifisering er fremtiden, og med hjelp av fond som investerer i grønn teknologi, kan overgangen bli jevnere, energiforsyningen kan løses, og nødvendige metaller kan utvinnes.

Invester med AuAg
Invester med AuAg

Hvorfor investere med AuAg?

 • Fondene passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle eiendeler, ettersom de har lav korrelasjon med aksjemarkedet.

 • AuAg tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og elementer innen grønn teknologi. De er alle preget av at eiendelene gir beskyttelse mot pengeinflasjon og er nødvendige for den grønne overgangen – svært relevante trender i dag.

 • Fondene gjør en forskjell. AuAg Precious Green fondet investerer i selskaper i forkant av morgendagens teknologi, og våre andre fond investerer i gruveselskaper som produserer metallene som trengs for å bygge grønn teknologi. Gruveselskapene står for mellom 4-7 % av de globale CO2-utslippene. Ved kun å investere i de mest bærekraftige gruveselskapene, kan vi gjøre en reell forskjell.

Du kan begynne å investere i grønne teknologifond som AuAg Precious Green gjennom fondsplattformer som Nordnet, Avanza, SAVR og Fondom. Alle plattformene der fondene kan kjøpes er tilgjengelige på den respektive fondsiden under "Investere."

AuAg Graphic