Contact
no

Børsnoterte Fond (ETF-er)

Hva er en ETF?

Hva er et børsnotert fond (ETF)?

Børsnoterte Fond (ETF-er), er fond du kan handle akkurat som en aksje. ETF-er / børsnoterte fond er dermed en investeringsportefølje som kan bestå av aksjer, råvarer eller renter og kan kjøpes og selges i sanntid. Dette står i kontrast til et daglig handlet fond med kun én sluttkurs per dag.

En ETF er et investeringsprodukt som gir en diversifisert eksponering mot en sektor eller et indeks, uten at investoren selv må sette sammen porteføljen. ETF-er følger en underliggende indeks, for eksempel sporer AuAg Gold Mining ETF AuAg Solactive ESG Gold Mining Index.

Typer ETF-er

Hva er de forskjellige typene ETF-er?

Det finnes flere typer ETF-er:

  • Aksje-ETF-er: Følger en aksjeindeks, som globale selskaper, små selskaper i Asia, osv.
  • Obligasjon / rente-ETF-er: Inneholder rentebærende instrumenter.
  • Råvare-ETF-er: En effektiv måte å få tilgang til investeringer i råvarer som gull, sølv, kobber, litium og olje. Underliggende eiendeler i en ETF kan være derivater eller sertifikater som investerer i den underliggende eiendelen.
  • Bærekraft-ETF-er: Børsnoterte fond med en investeringsstrategi som fremmer bærekraft og tar hensyn til ESG-faktorer.
Hvordan kjøpe en ETF?

Hvordan kjøpe en ETF og børsnoterte fond?

ETF-er/Børsnoterte fond kan kjøpes og selges på samme sted som du handler aksjer. Svenske plattformer som tilbyr børsnoterte fond inkluderer for eksempel Avanza og Nordnet. Banker tilbyr også handel i disse fondene. De finnes enklest ved å søke etter ETF-ens navn, ticker eller ISIN-kode.

Hva koster det å investere i ETF-er?

Avgiften du må betale for å handle ETF-er er vanligvis lavere enn avgiften for daglig handlete fond. Avgiften består generelt av to deler:

  • Megleravgift er avgiften du betaler når du kjøper og selger ETF-er. Samme avgift som når du kjøper og selger aksjer.

  • Forvaltningsavgiften er den løpende avgiften som dekker kostnader for å forvalte og drive en ETF. Denne avgiften er vanligvis 0,2–0,8% og avhenger av hvordan ETF-en er konstruert og dens fokus.

*Mer informasjon om en spesifikk ETFs avgift finnes i produktets faktablad.

Hva er en Gull-ETF?

En gull-ETF er et børsnotert fond som gir investoren muligheten til å investere i gull. Som investor i en gull-ETF kan du få eksponering mot selskaper som utvinner gull, såkalte gullgruvearbeidere. For å få eksponering mot fysisk gull, kan en investor kjøpe en Exchange Traded Commodity (ETC). Gjennom en investering i en gull-ETF kan investoren få effektiv eksponering mot prisutviklingen av det edle metallet uten å eie den fysiske råvaren. En ETF med fokus på selskaper som graver opp gull inneholder flere selskaper, noe som resulterer i diversifisering og redusert konsentrasjonsrisiko. AuAg ESGO ETF består for eksempel av en portefølje som inneholder 25 gullgruveselskaper.

Invester med AuAg

Hvorfor investere med AuAg Funds

AuAg tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og grønne teknologielementer. Det de har til felles er at disse eiendelene tilbyr beskyttelse mot monetær inflasjon og er nødvendige for overgangen til en grønn verden – trender som er høyst aktuelle i dag. AuAgs fond passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle eiendeler ettersom de har lav kovariasjon med aksjer spesielt. AuAg forvalter fondene AuAg Silver Bullet, AuAg Essential Metals og AuAg Precious Green samt børsnotert fond AuAg Gold Mining ETF. ETF-en tilbyr eksponering mot en likevektet kurv av 25 ESG-screenede selskaper som er aktive i gullgruveindustrien. ETF-en følger Solactive AuAg Gold Mining Index, som sporer gullgruveselskapene med lavest ESG-risikoscore. Den kan handles på de fleste aksjehandelsplattformer i Europa og er notert på store europeiske børser.

AuAg Graphic