Contact
no

Daglig Omsatte Fond

Hvordan det fungerer

Hvordan daglig omsatte fond fungerer

Hvordan daglig omsatte fond fungerer
Et daglig omsatt fond er ofte aktivt forvaltet, og omsettes én gang per dag. Denne typen fond kan bestå av ulike typer eiendeler, som aksjer, renteinstrumenter og råvarer.

Nedenfor er en beskrivelse av hvordan den daglige fondrutinen vanligvis fungerer.

Fondrutinen

Rutinen for daglig omsatte fond

Steg 1 - Plassere en ordre:
Investoren plasserer fondsordren på hver plattform.

Steg 2 - Stopp-tid:
Daglig omsatte fond handles én gang om dagen. De ulike plattformene samler alle kundenes ordre til plattformens stopptid (ofte kl. 13:00 CET) og sender deretter en kjøp/selg-ordre til fondselskapet.

For ordre som er plassert før stopp-tiden, kjøpes/selges fondsandeler til aksjekursen som er satt på morgenen neste dag (vanligvis rundt kl. 11:00 CET) basert på sluttkursene fra alle markeder på ordredagen (med USA som det siste markedet).

Steg 3 - Oppdatering av NAV:
NAV-kursene publiseres normalt 2-3 timer senere (rundt kl. 13:00-14:00 CET) av plattformene. Den siste NAV-en publiseres tidligere på auagfunds.com, du kan finne den øverst på hver fondsside her:

AuAg Silver Bullet
AuAg Precious Green
AuAg Essential Metals
AuAg Gold Mining

Prosessen for kjøp/salg av fondsandeler følger alltid rutinen beskrevet ovenfor, og kjøp/salg-prisen kan ses i din depotinnehavers transaksjonsnotat. Hvis det er en forsinkelse med hensyn til når fondsandeler er synlige på plattformen, påvirker det ikke selve ordren.

Fondet er stengt for handel (kjøp/salg av investorer) på lørdager, søndager og svenske/amerikanske helligdager. I disse tilfellene vil publiseringen av NAV være neste arbeidsdag. På dager når fondet er stengt for handel på grunn av en svensk helligdag - men hvor den amerikanske børsen er åpen - vil den kommende NAV-avregningen reflektere to dagers bevegelse på den amerikanske børsen.

Merk at fond som setter NAV for "samme dag", som ser raskt ut, ikke bruker de faktiske sluttkursene. De har en stopptid midt på dagen og bruker deler av prisbevegelsene fra forrige dag.

AuAg Graphic