Contact
no

Valutaer og Gull

Valutaer og Gull

Fakta om valutaer og gull

  1. Valuta (fiat) er et byttemiddel. Fiatvaluta er et verktøy for å gjøre transaksjoner mellom vår produksjon/tid og varer/tjenester.
  2. Fiatvalutaer har ingen verdi i seg selv og må være stabile for å fungere optimalt.
  3. Gull er et element/råmateriale og har dermed en "indre verdi".
  4. Som alle elementer, er gull unikt og har unike egenskaper.
  5. Gull er gull, og er en konstant mens prisen på fiatvalutaer endres avhengig av markedsforholdene.
  6. Gull betaler ikke renter fordi det ikke har motpartsrisiko.
  7. Verdien av fiatvalutaer returnerer alltid mot deres "indre verdi", som er null. For eksempel. USD har falt mer enn 97% i konstante gullvilkår siden 1971-08-15.
Eksempel på Beregning

To personer kjøper gull med forskjellige startvalutaer

Kjøpsdato: 2022-01-01
Kurs: 9,1 SEK/USD
Gullpris (USD): $1,801/oz
Gullpris (SEK): SEK 16,389/oz

Person 1: Kjøper gull for SEK
Startkapital: SEK 100,000
Kjøper Gull: 6.10161022 oz (= 100,000/16,389)

Person 2: Kjøper gull for USD
Start: $10,989 (=100,000/9.1)
Gullpris: 1,801 USD/oz
Kjøper Gull: 6.10161022 oz *(=10,989/1,801)

Salgsdato: 2022-10-25
Kurs: 11,15 SEK/USD
Gullpris (USD): $1,648/oz
Gullpris (SEK): SEK 18,375/oz

Person 1: Selger gull for SEK
Kapital: SEK 112,118
(=6,1016 x 18,375)

Person 2: Selger og veksler til SEK
Kapital: $10,055 (=6,1016 x 1648)
Veksler til SEK: 112,118 SEK (=10,055 x 11,15)

Kjøp av gull, eller en aksje, i SEK eller USD (eller annen valuta) har ingen effekt på det endelige resultatet av verdiendringen. Både person 1 og person 2 i eksemplet ovenfor har 112 118 SEK etter at handelen er avsluttet.

Dermed har begge personer samme kjøpekraft ved startpunktet som ved sluttpunktet, uavhengig av valutaen de handlet i. Så du trenger aldri å tenke på om du skal kjøpe gull eller en aksje på den svenske, amerikanske eller kanadiske børsen (eller noen annen børs). Dermed spiller det ingen rolle om du for eksempel kjøper Lundin Mining på Stockholmsbørsen i SEK eller på den kanadiske børsen i CAD.

Å se på prosentutviklingen av det investerte beløpet er feil hvis du ser på endringen i gullprisen i USD (-8,5 %) og SEK (+12,1 %). For at det skal være korrekt, må de forskjellige valutakursene både ved kjøpstidspunktet og salgstidspunktet inkluderes i beregningen av investeringens utvikling.

Svakheter ved depotplattformer'

I dag kan ikke depotplattformenes systemer håndtere prosentberegningen korrekt (i tilfelle verdipapirer som handles, er notert, i en annen valuta enn SEK) ettersom de bruker dagens valutakurs for både dagsverdi og kjøpsverdi. Dermed ville person 2 ovenfor se en prosentutvikling på sin investering på -8,5 % når det faktisk er +12,1 %. Dette skaper selvfølgelig forvirring for vanlige investorer når de følger utviklingen av sine investeringer. Den rapporterte verdien i kroner i forhold til det investerte beløpet i SEK gir den riktige prosenten for utviklingen av investeringen. Det blir enda vanskeligere for plattformene å beregne/vise korrekt prosentutvikling hvis du som investor har gjort flere forskjellige investeringer til forskjellige kurser i et instrument.

Commoditiy & Currency Prices

Prices for selected commodities and currencies

The latest market prices for gold, silver, USDSEK, USDGBP, and USDEUR.

AuAg Graphic