Contact
no

Copperpris

Følg kobberprisen i sanntid og lær mer om å investere i kobber.

Pris - SEK/kg

Kobberpris per kilogram (kg) i svenske kroner (SEK)

Hvorfor investere i kobber?

AuAg Graphic

Hvordan investere i kobber

Om kobberprisen

Faktorer som påvirker kobberprisen

Å forstå de multiple faktorene som påvirker prisen på kobber er avgjørende for de som vurderer å investere i dette vitale industrielle metallet eller spore prisen for ulike økonomiske formål:

  • Dynamikken mellom tilbud og etterspørsel: En grunnleggende økonomisk prinsipp, balansen mellom tilbud og etterspørsel, er avgjørende for å bestemme kobberprisen. Etterspørselen etter kobber stammer primært fra sektorer som bygg, elektronikk, kraftproduksjon og transport. På den annen side kommer tilbudet fra kobbergruveaktiviteter og gjenvinning av brukte kobberprodukter.
  • Gruveforstyrrelser: Hendelser som arbeidskonflikter, gruveulykker eller geopolitiske problemer i nøkkelkobberproduserende land kan påvirke tilbudet av kobber, og presse prisene oppover.
  • Global økonomisk helse: Da kobber er mye brukt i ulike sektorer, gjenspeiler etterspørselen ofte den globale økonomiske helsen. En blomstrende global økonomi betyr generelt økt bruk av kobber, og presser kobberprisen opp.
  • Regjerings- og politiske initiativer: Regulatoriske endringer eller infrastrukturinitiativer i store økonomier kan påvirke kobbermarkedets pris, spesielt når kobberbruk antas å være betydelig i prosjekter som elektriske nett eller boligutvikling.
  • Grønn energiovergang: Med den globale overgangen til renere energiløsninger kan etterspørselen etter kobber i grønn teknologi, som elektriske kjøretøy og installasjoner for fornybar energi, påvirke kobberprisen i sanntid.
"Doktor Kobber"

"Doktor Kobber" – Spår helsen til verdensøkonomien

Prisen på kobber blir ofte betraktet som et termometer for verdensøkonomien, og tjener sitt kallenavn: "Doktor Kobber." Dette skyldes at kobbers omfattende bruk i ulike sektorer, fra bygg og infrastruktur til elektronikk og transport, gjør etterspørselen svært følsom for økonomiske sykluser.

En stigende kobberpris signaliserer typisk robust industriell aktivitet og en blomstrende økonomi, da byggere og produsenter forbruker mer til utvikling og produksjon. Omvendt kan en nedgang i kobberprisen antyde en avmatning i økonomien, med redusert etterspørsel som tyder på at bransjer forbereder seg på tøffere tider. Denne nære sammenhengen med økonomisk helse gjør at prisutviklingen til kobber kan tjene som en tidlig indikator på globale økonomiske trender.

Hvorfor AuAg?

Hvorfor investere i kobber med AuAg-fond?

Metaller som kobber er fundamentale for ulike sektorer i dagens økonomi. Å investere i kobber gir investorer eksponering mot en av vår tids viktigste trender: den grønne overgangen. AuAg-fond støtter denne transformative reisen ved å støtte bærekraftige gruvepraksiser. Vi investerer i fremtidsrettede selskaper og løfter pionerer innenfor dette feltet.

Gruvesektoren forblir en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Likevel er metaller, spesielt kobber, helt avgjørende for produkter som batterier til elektriske kjøretøy, avansert elektronikk og infrastruktur for grønn energi. Å realisere en bærekraftig fremtid er sammenkoblet med metaller som kobber, litium, sølv og andre avgjørende metaller. Derfor investerer AuAg-fond i og samarbeider med gruveselskaper, støtter dem for å tillate mer bærekraftige metoder for utvinning av metaller.

Investeringsmuligheter

Utforsk våre kobberfond

AuAg Funds tilbyr investorer en serie med fond designet for å gi eksponering mot kobber og andre metaller som er viktige for verden vår. Porteføljen vår inkluderer investeringer i kobbergruveselskaper og utgjør et utmerket tillegg til en tradisjonell portefølje.

AuAg Essential Metals

AuAg Essential Metals gir investorer eksponering mot et råvarefond fokusert på metaller som er nødvendige i en høyteknologisk og grønn fremtid, inkludert kobber, litium, aluminium, stål, kobolt og mer. Fondet gir eksponering mot en bred metallportefølje, investerer i gruveselskaper som fokuserer på industri- og ny teknologimetaller, og består av 25 likevektede beholdninger.

FAQ

FAQ – Kobberpris

1
Hvordan prises vanligvis kobber?

Kobber prises vanligvis i USD per pund eller USD per unse. Men dette vil variere avhengig av hvor du er. Kobberprisen i Europa prises vanligvis som euro per kg, mens i Sverige vises kobberprisen vanligvis som SEK per gram eller kg.

AuAg Graphic