Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic
Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

Vi vet att ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen är avgörande för omställningen till en hållbar värld.

I vårt nuvarande ohållbara finansiella system är vi också säkra på att guld- och silverinvesteringar är vinnare.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Gold commodity investment

A gold commodity investment has historically proven an efficient way to protect a traditional portfolio of stocks and bonds in times of market distress. Gold also acts as an inflation hedge, thereby protecting portfolios from value depreciation in times of rising prices. A gold investment plan is useful for every long-term investor to consider in order to get the highest risk-adjusted returns from a multi-asset portfolio.

Fondbolag

Fondbolag för de två fonderna: "AuAg Silver Bullet" och "AuAg Precious Green" är AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group AB. Fonderna förvaltas genom ett uppdragsavtal med FoF AuAg Asset Management AB. Ansvarig förvaltare för fonderna är Eric Strand och assisterande förvaltare är Stefan Abrahamsson. Förvaringsinstitut för fonderna är SEB.

För AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är fondbolaget HANetf. Fondens förvaringsinstitut är Bank of New York Mellon och den primära marknadsgaranten är Royal Bank of Canada. Portföljförvaltare är Vident Investment Advisory. Indexleverantören är Solactive och ESG-dataleverantören är Sustainalytics.

Managementbolag

​​FoF AuAg Asset Management AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.

Hållbarhet

AuAg Fonder driver en egen process kring hållbarhet, och använder Sustainalytics som en extern och oberoende partner i fondernas påverkansarbete för att främja hållbarhet (ESG). Christopher Svensson är ansvarig för AuAgs hållbarhetsprocess. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Koncept & Varumärke

De investeringslösningar som beskrivs på denna webbplats är alla skapade under varumärket AuAg Funds™/AuAg Fonder™. AuAg Fonder AB skapar investerarvänliga investeringslösningar med fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen.

Integritet

AuAg Fonder respekterar din integritet och hanterar din personliga information med omsorg. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy och Cookie Policy.

Why invest in gold mining companies with AuAg Funds?

  • AuAg Fonder offers funds that focus on providing exposure to precious metals and elements in green technology. What they have in common is that these assets offer protection against monetary inflation and are necessary in the transition to a green economy – trends that are highly topical today.

  • AuAg's funds fit well into a portfolio of traditional assets as they have low correlation with equities in particular. An example of a gold mining fund is the AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

AuAg Graphic