Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic

Litium som investering

Litium är en av flera viktiga metaller som kommer behövas i omställningen till en grön och hållbar värld. Elektrifieringen av vårt samhälle är en stark drivkraft till dess ökade efterfrågan vilket också gör metallen intressant från ett investeringsperspektiv.

Litium hör till gruppen alkalkiska jordartsmetaller och är en viktigt beståndsdel i bl.a. batterier. Metallens egenskaper ger batterier hög energidensitet och längre hållbarhet än dess föregångare. Litiumjonbatterier är den vanligaste typen av batterier som tillverkas av metallen och används i bl.a. mobiltelefoner, elbilar och datorer. Efterfrågan på denna typ av batterier förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är omställningen till en elektrifierad fordonsflotta. De flesta stora biltillverkarna idag har gått ut med att de kommer fasa ut tillverkningen av traditionella förbränningsmotorer och helt övergå till eldrift.

Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att få en diversifiering av sin portfölj mot råvaror. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran kan man få en ren exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran. Att investera i litium kan även vara ett bra komplement till att investera i ädelmetaller.

Investera i Litium

Genom att investera i litium via exempelvis en fond som exponeras mot bolag som utvinner metallen kan investeraren ta del av den gröna omställningen. Litiumfonder ger en diversifierad exponering mot litium genom investeringar i gruvbolag som är verksamma inom utvinning av metallen. Fonder som har avsikten att investera i litium är vanligtvis daglighandlade fonder som låter investerare investera i fondandelar för att få en bred exponering mot litiumindustrin.

Fördelar med att investera i Litium

Det finns flera fördelar med att investera i en råvara som litium, några av dessa är att en investerare får:

  • En exponering mot en råvara vilket medför diversifiering i portföljen.

  • Möjligheten att profitera omställning till en grön värld, där efterfrågan av litium förväntas öka i takt med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle. Litium är en kritisk metall för att bygga t.ex. batterier för elbilar.

Hur kan man investera i litium?

Det finns flera olika sätt att investera i litium:​

  • Aktier: Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.

  • Fonder: Investera i litium genom en fond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:

    • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

AuAg Graphic