Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic
Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

Alla sektorer behöver göra sitt för att nå de globala klimatmålen, och inom finans har termen “Gröna Fonder” blivit allt mer förekommande. Nedan kommer vi reda ut begreppet, samt förklara hur man kan investera i denna typen av fonder.

Genom att investera i gröna fonder bidrar man till accelerationen av den gröna omställningen – en omställning som fortfarande bara är i sin linda. Gröna fonder har blivit allt populärare under senare år och och på EU nivå styrs kapitalflöden aktivt mot gröna fonder genom den nya disclosureförordningen.

För att kunna realisera omställningen till en grön värld behöver vi utveckla produkter inom området grön teknik (green technology, eller green tech). Exempel på sådana produkter är solceller, batterier och bränsleceller.​ Investeringar i detta område accelererar transformatinen till en grön värld.

För att kunna accelerera denna utveckling krävs det fortsatt stora investeringar. Politiska initiativ tar också sikte på den gröna omställningen vilket bidrar ytterligare till investeringsviljan.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Fondklassificering - SFDR kräver att fonder klassas som antingen artikel 6, 8 eller 9.

1
Artikel 6 – Integrerar hållbarhetsrisker

Fonden väljer mellan att lämna information om hur hållbarhetsrisker integreras och väntas påverka fondens avkastning eller att inte göra det. Om man väljer att inte lämna information ska man förklara varför man inte gör det. Denna kategori benämnts också som ”grå”.

Fördelar med att investera i gröna fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i gröna fonder, nedan listas ett urval av dessa.

 • Vara med och påverka - Genom att investera i gröna fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.

 • Investera i en megatrend - Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Som med alla investeringar finns det även risker med att investera i gröna fonder. Du kan som investerare förlora delar eller hela ditt kapital. Mer information om risker för repsektive fond hittar du i fondens faktablad.

Hur kan man investera i green tech?

Green tech eller grön teknologi är ett område som ofta är en del av gröna fonder, och blir mer och mer populärt att investera i. Detta till följd av ett ökat fokus på den gröna transformationen, som drivs av de globala klimatmålen. Det finns flera olika sätt att investera i green tech:​

 • Aktier: Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.
 • Fonder: Investera i en fond som ger exponering mot en portfölj av green tech-aktier. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech. Fonder med inriktning på green tech kan ha olika hållbarhetsklassificering enligt SFDR, se fondens faktablad för mer info. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Varför investera i gröna fonder med AuAg Fonder?
 • AuAg’s fonder klassas enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.
 • AuAg Fonder har en grön-teknik fond som investerar i grön teknologi - AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön energi fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i grön energi fonder som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg Fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i gröna fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
AuAg Graphic