Kontakt
Publikation

Portföljuppdatering - AuAg Precious Green

Portföljuppdatering

Under januari månad 2023 genomförs en mindre förändring gällande fondens aktiestrategi för att framöver ha en likaviktning mellan dess fyra delstrategier: produktion av miljövänlig energi; minskad energiförbrukning, minskade utsläpp, samt återvinning; energilagring; utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

På bolagsnivå innebär det att Lynas Rare Earths (Utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik) fasas ut och EnerSys (Energilagring/Green Power) fasas in under månaden. Som tidigare kommer alla 20 bolagen i de fyra delstrategierna fortsatt ha 3% målvikt.

Alla innehav in fonden presenteras här.

Lynas Rare Earth ingår fortsatt som portföljinnehav i AuAg Essential Metals.

AuAg Graphic