Contact

Investera i Silver

AuAg Graphic

Att investera i silver och silverfonder

Silverfonder är fonder som investerar direkt eller indirekt i silver, och gör det möjligt att investera i råvaror. Silver är en unik metall då den är viktig för både industrin och används som pengar. Silver är även den metall som leder värme och elektricitet bäst, vilket gör att den är viktig för den gröna omställningen. AuAg Fonder erbjuder fonden AuAg Silver Bullet – en effektiv exponering för investerare som är intresserade av silver fonder, och silver som investering.

Fördelar med att investera i silver

Genom att investera i silver får en investerare:

 • Diversifiering - Priset på silver tenderar att stiga i tider av inflation och sjunkande dollar och har en låg samvariation med aktiemarknaden. Därmed kan man genom att investera i silver få riskspridning i en traditionell portfölj av aktier och räntor.
 • Portföljskydd - Priset på silver tenderar även att stiga i tider av oro på marknaden, vilket gör att den fungerar som ett effektivt skydd för portföljer under sämre marknadsklimat.

Utöver att ha silverexponering som en strategisk byggsten i en portfölj har metallen i sig följande unika fördelar:

 • Silver har både monetära och industriella egenskaper. Vilket gör att både investerare och företag som använder metallen för att bygga produkter köper metallen.
 • Silver [Ag] är en ädelmetall med hög motståndskraft mot korrosion och oxidation och har den bästa termiska och elektriska ledningsförmågan av alla metaller vilket gör den oumbärlig i vår högteknologiska och gröna värld.
 • Det har också antibakteriella egenskaper som gör det användbart inom medicin, rening av vatten samt andra konsumentprodukter.

Det finns inga reservlager av silver idag vilket leder till en fysisk brist och en potentiell prisökning. Silver är ofta bara en bi-produkt för de största gruvbolagen vilket kan ge förutsättningarna till ett perfekt läge för fokuserade silvergruvbolag.

Hur kan man investera i silver?

Det finns flera olika sätt att investera i silver

 • Fysiskt silver: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.
 • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt silver, men du slipper sköta förvaringen själv. Med detta alternativ låter du utfärdaren av ETCn hitta silver att investera i, och förvara det i ett gemensamt valv för samtliga investerare, vilket medför att de kan ha en låg förvaringskostnad.
 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på silver, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.
 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner silver är starkt kopplat till spotpriset för silver. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. silverpriset går upp, och tvärtom.
 • Fonder: Det finns olika typer av silver fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Den dagligt handlade fonden AuAg Silver Bullet fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld. Fonden kan handlas via aktieplattformar som Avanza och Nordnet.

Varför investera i silver med AuAg Fonder?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön ekonomi – trender som idag är högaktuella.
 • AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet. Genom en investering i AuAg’s Silver Bullet fond får investeraren en daglighandlad fond med inriktning på silvergruvbolag.
 • Silverpriset går upp och ner snabbt vilket gör det till en spännande, men även riskfylld, investering. De senaste åren har silverpriset gått upp en hel del, och att investera i silver 2022 och de kommande åren tror vi på AuAg Fonder kommer vara en bra investering.
AuAg Graphic