Contact

Investera i ädelmetaller

AuAg Graphic

Guide till att investera i ädelmetaller

Ädelmetaller är ett av de äldsta tillgångsslagen man kan investera i. De mest kända, guld och silver, har varit pengar i tusentals år. Att investera i ädelmetaller är fortfarande attraktivt, och efterfrågan på dessa ökar mer då de används i högre utsträckning för att skapa ny teknologi. Det som gör ädelmetaller intressanta är att de har unika egenskaper som inga andra grundämnen har. Det är dessa egenskaper som gör att de varit pengar i tusentals år, men också används i produkter som solceller och mobiltelefoner.

Nedan kommer vi gå in i mer detalj på området ädelmetaller och besvara följande frågor:

 • Vad är en ädelmetall?

 • Varför ska man investera i ädelmetaller?

 • Hur kan man investera i ädelmetaller?

Vad är en ädelmetall?

Ädelmetaller hör till de grundämnen som reagerar väldigt lite med sin omgivning i jämförelse med andra metaller. Det finns åtta ädelmetaller där de mest kända är guld, silver, koppar, palladium och platina. Utöver dessa klassas även rutenium, rodium, osmium, och iridium som ädelmetaller.

Ädelmetaller är unika på grund av deras fysiska och kemiska egenskaper.

 • Ledningsförmåga: Silver är det grundämne som har bäst ledningsförmåga av både elektricitet och värme. Detta gör metallen till en viktigt beståndsdel i bl.a. batterier, solceller och elmotorer.

 • Korrosion: Ädelmetaller, framförallt guld, är också motståndskraftiga mot korrosion, vilket gör att de ofta används i produkter där det är viktigt att undvika korrosion, t.ex. i kontakter och reflektorer.

 • Katalysator: Flera av ädelmetallerna används som katalysatorer. Platina, Palladium och Rodium används i bilars katalysatorer för att rena avgaserna från förbränningsmotorn.

Varför ska man investera i ädelmetaller?

Att investera i ädelmetaller är en viktig komponent om man vill bygga en väldiversifierad portföl med hög riskjusterad avkastningj. Priset på metallerna är okorrelerade med den breda aktiemarknaden, vilket gör att de fungerar som ett skydd i portföljen. Att ha flera okorrelerade tillgångar bidrar till en högre riskjusterad avkastning. Ädelmetaller har spelat en viktig roll historiskt för mänskligheten, både då de används som pengar, men också i teknik. Detta på grund av metallernas unika egenskaper.

Olika typer av ädelmetaller att investera i

Historiskt sett har ädelmetaller haft betydelse som betalningsmedel men används numera inom industrin eller ses som investeringsobjekt. Att investera i ädelmetaller ses som ett effektivt sätt att sprida risker och inflationsskydda sin portfölj. Bland de ädelmetaller som handlas mest aktivt på världens råvarubörser märks guld, silver, platina och palladium.

​Det finns även andra metaller som kan vara ett bra komplement till att investera i ädelmetaller, t.ex. genom att investera i litium och investera i koppar.

Hur kan man investera i ädelmetaller?

Det finns flera olika sätt att investera i ädelmetaller

 • Fysiskt: Man kan köpa ädelmetaller direkt och äga den fysiska råvaran. Att köpa ädelmetaller fysiskt innebär att man får sköta förvaringen själv, t.ex. hemma eller i ett bankfack.

 • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa ädelmetaller via en ETC kan du få exponering mot den fysiska råvaran, men du slipper sköta förvaringen själv. Istället betalar du en avgift till en aktör som sköter förvaringen.

 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på ädelmetaller, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten. Denna produkt innebär oftast att man inte har någon fysisk backning av ädelmetaller. Alltså är det inte för investerare som vill köpa ädelmetaller, utan snarare få exponering mot dess prisutveckling. Med denna typ av produkt har investeraren en motpartsrisk.

 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner ädelmetaller är starkt kopplat till spotpriset. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. spotpriset går upp, och tvärtom.

 • Fonder: Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot ädelmetaller. En fond kan både köpa ädelmetaller direkt, eller investera i aktier med exponering mot bolagen. Det finns två typer av fonder:

  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Varför investera i ädelmetaller med AuAg Fonder?

AuAg Fonder skapar investerarvänliga fonder och fokuserar på att investera i ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen.

 • AuAg Fonder gör det enkelt för alla att investera i ädelmetaller, t.ex. guld och silver.

 • Genom fonderna AuAg Silver Bullet och AuAg Gold Mining ETF ges investeraren en bred exponering mot silvergruvbolag och guldgruvbolag som utvinner ädelmetaller.

 • Fonderna passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med i synnerhet aktier.

AuAg Graphic